Popradské letisko dosiahlo zisk tristo eur, o jeho zlej kondícii hovoril Rakovský už v októbri

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Letisko Poprad

Popradské letisko vlani hospodárilo so ziskom vo výške necelých 300 eur. Vyplýva to z informatívnej správy o hospodárení spoločnosti Letisko Poprad – Tatry za rok 2021, ktorú predložil na stredajšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v Poprade dočasný výkonný riaditeľ letiskovej spoločnosti Martin Rakovský.

Obstaranie tovaru

Z toho výsledok hospodárenia z hospodárskej časti predstavuje zisk 27 100 eur a výsledok hospodárenia z finančnej činnosti stratu vo výške 26 800 eur. „Ak 40 percent celého nášho výnosu boli služby a tovar letiska, a 60 percent boli dotácie, a z toho urobíme zisk 256 eur, tak to nehodnotím dobre,“ skonštatoval pre médiá Rakovský.

Na celkových nákladoch letiska sa v najväčšej miere podieľali osobné náklady, v objeme viac ako 1,5 milióna eur, pričom v medziročnom porovnaní bol zaznamenaný nárast o 8,8 percenta.

„Významnú nákladovú položku tvorilo obstaranie tovaru – leteckých pohonných hmôt v sume viac ako 302-tisíc eur, kde došlo medziročne k nárastu o vyše 26 percent v dôsledku nárastu predaného množstva paliva leteckým školám. Táto skutočnosť sa priamo úmerne prejavila v náraste tržieb z predaného tovaru,“ uvádza sa v správe.

Obmedzenia v letovej prevádzke

V medziročnom porovnaní tržieb z predaja služieb bol zaznamenaný pokles o viac ako 53-tisíc eur, čo predstavuje 8,2 percenta.

„Tento výpadok tržieb bol spôsobený zákazom vykonávania určených civilných letov, výraznými obmedzeniami v letovej prevádzke a predovšetkým obmedzeniami v letnej a zimnej sezóne v súvislosti so zabránením šírenia koronavírusu, ktoré boli kľúčovými z hľadiska generovania tržieb,“ informoval v správe Rakovský.

Na pokrytie časti nákladov súvisiacich s činnosťami, ktoré neboli hospodárskej povahy, čerpalo letisko vlani viac ako 571-tisíc eur v podobe príspevkov v civilnom letectve z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Štátna pomoc

Letisku bola zároveň poskytnutá štátna pomoc vo výške viac ako 942-tisíc eur. Súčasťou výnosov budúcich období bol aj poskytnutý príspevok z rozpočtovej kapitoly ministerstva dopravy na obstaranie Záchranného hasičského vozidla – letiskového špeciálu, detektora výbušnín a inováciu prechodových detektorov kovov v celkovej výške 875-tisíc eur.

Rakovský ešte v októbri pre média uviedol, že kondícia spoločnosti Letisko Poprad – Tatry je veľmi zlá. Naznačil, že bývalé vedenie smerovalo spoločnosť do obrovskej straty. Jeho predchodca Peter Dujava tieto tvrdenia vyvrátil. Tvrdí, že letisko dostal do zelených čísel. Napriek pandémii hospodárilo v roku 2020 so ziskom 167-tisíc eur.

Spoločnosť Letisko Poprad – Tatry, a. s., vznikla začiatkom roka 2005. Hlavným akcionárom letiskovej spoločnosti je Slovenská republika, pričom Ministerstvo dopravy a výstavby SR má na základnom imaní takmer 20 miliónov eur podiel 97,61 %, mesto Poprad 1,67 % a mesto Vysoké Tatry 0,72 %. Pravidelná civilná letecká doprava na popradskom letisku začala fungovať v roku 1943 na linke Bratislava – Sliač – Poprad – Prešov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Martin RakovskýPeter Dujava
Firmy a inštitúcie Letisko Poprad-Tatry