Na Slovensku je málo škôlok, tvrdia odborníci a zdôrazňujú najmä problémy s umiestnením detí

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Deti, jasle, škôlka
Prioritou mestskej časti je prijať všetky deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31. augustu tohto roka. Foto: ilustračné, www.thinkstockphotos.com

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) – Na Slovensku máme málo materských škôl a veľa prekážok na ceste k nim, zhodujú sa odborníci z projektu To dá rozum. Ako odznelo na piatkovej tlačovej besede, počet detí navštevujúcich materské školy vo veku od troch do piatich rokov je veľmi nízky.

Podľa Európskej komisie navštevuje na Slovensku materské školy len 78,4 percenta detí vo veku od štyroch rokov po začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Zaradili sme sa na predposledné miesto v celej EÚ. Priemer bol pritom 94,8 percenta.

„Rozdiely v počte detí navštevujúcich materské školy sa zásadne líšia aj naprieč regiónmi Slovenska, aj v rámci jednotlivých okresov. Najnižší počet umiestnených detí je v Košickom kraji (60 percent) a v Prešovskom kraji (67 percent),“ povedala analytička pre oblasť priestupnosti vzdelávania z projektu To dá rozum Katarína Vančíková. Európska komisia vyzvala členské štáty, aby do roku 2020 dosiahli 95-percentné umiestnenie detí v materských školách vo veku od štyroch rokov.

Možné dôvody nízkeho počtu detí v škôlkach

Príčiny nízkeho počtu detí v predškolskom vzdelávaní sú viaceré. Veľkú úlohu zohrávajú nedostatočné kapacity miest v materských školách. Počet nevybavených žiadostí o prijatie detí z roka na rok stúpa. Medzi rokmi 2006 až 2017 tento počet stúpol z 1 074 na 12 328.

Napriek tomu, že počet zamietnutých prihlášok nie je totožný s počtom neprijatých detí, tento trend jasne ukazuje, že do materských škôl sa nedostane veľká skupina detí tých rodičov, ktorí prejavili záujem.

„Podľa hrubého odhadu s priemerným počtom 20 detí v triede nám na Slovensku chýba 1 063 tried, čo znamená, že viac ako 13 percent detí, ktorým zákon umožňuje navštevovať materskú školu, sa pri súčasných kapacitách nedokáže umiestniť,“ opísala situáciu Vančíková.

Prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov a deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Riaditeľ materskej školy môže zároveň určiť ďalšie podmienky, ktoré by mal prerokovať v rade školy. Na základe zistení členov projektu To dá rozum, ktoré vyplývajú z kvalitatívneho výskumu z roku 2017, materské školy skutočne využívajú možnosť stanovovať si dodatočné podmienky prednostného prijímania.

Okrem bežnej požiadavky, aby malo dieťa osvojené základné hygienické návyky a ovládalo samoobslužné úkony, sú pri prijímaní uprednostňované deti, ktoré majú v škôlke starších súrodencov, majú trvalý pobyt v obci alebo v mestskej časti a majú zamestnaných rodičov.

Deti so zdravotným znevýhodnením

Na umiestnenie do materskej školy majú malé šance deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Legislatíva umožňuje odmietnuť prijatie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, pokiaľ materská škola nemá vytvorené vhodné personálne, priestorové, materiálne a ďalšie podmienky.

Dôsledkom toho máme na Slovensku až 40 percent detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré nenavštevujú materskú školu a rodičia musia riešiť starostlivosť sami. Najväčším problémom je fakt, že štát sa na zabezpečení podmienok ich vzdelávania v materských školách nijakým spôsobom nepodieľa.

Ďalšou ohrozenou skupinou sú deti so sociálnym znevýhodnením, kde prevažnú časť tvoria deti z chudobných rómskych rodín. Podľa zistení Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2016 len 34 percent rómskych detí na Slovensku navštevuje materské školy.

V Európe sa v súčasnosti uplatňujú dva typy prístupov na zvýšenie počtu detí v materských školách, a to garancia miesta v materskej škole pre každé dieťa, ktorého rodičia o to požiadajú, a zavedenie povinnej predškolskej výchovy od istého veku. Na Slovensku sa hovorí najmä o zavedení povinného predškolského vzdelávania pre deti od piatich rokov.

Prijatie takéhoto zákona by však v súčasnej situácii znamenalo, že pri aktuálnych kapacitách by za bránami materských škôl zostalo až 23 percent detí. Aby sa predišlo takejto situácii, ako vhodnejšie sa javí v prvom kroku zaviesť možnosť nárokovať si na miesto v materskej škole. Takto zavedený právny nárok spolu s umožnením väčšej flexibility rôznych foriem predškolského vzdelávania by zabezpečil, že samosprávy budú motivované riešiť nedostatok kapacít a štát by na ich vybudovanie a prevádzku musel adekvátne prispievať.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR