Moratórium na prieskumy sa začne 48 hodín predo dňom konania volieb, pribudli aj ďalšie noviny

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VOĽBY: Príprava a otvorenie volebných miestností
Slovenská vlajka vo volebnej miestnosti pred jej otvorením v rámci volieb do Národnej rady SR 2020. Stará Turá, 29. február 2020. Foto: archívne, SITA/Martin Medňanský.

Moratórium pre vedenie volebnej kampane a uverejňovanie prieskumov verejnej mienky sa zjednotí na 48 hodín predo dňom konania volieb. Prieskumy nie je možné zverejňovať ani v deň volieb až do skončenia hlasovania.

Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Za prijatie novely hlasovalo 91 poslancov zo 145 prítomných.

Napríklad v parlamentných voľbách v roku 2020 bolo volebné moratórium na prieskumy dva týždne. Prijatá novela určuje aj podmienky, za ktorých je možné v deň volieb robiť takzvaný exit poll. Ten je možné uskutočniť len s voličmi, ktorí opustili volebnú miestnosť, a to tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvňovaniu voličov alebo narušovaniu priebehu hlasovania.

Odmeny pre členov volebných komisií

Novela zjednocuje nárok na odmenu členov volebných komisií všetkých stupňov tak, aby členovia každej komisie mali nárok na odmenu. Doteraz ho nemali členovia obvodných volebných komisií, volebných komisií samosprávneho kraja pri voľbách do samosprávnych krajov a tiež členovia okresných volebných komisií v komunálnych voľbách. Chýbajúca odmena spôsobovala problémy pri organizačnom zabezpečení volieb, pretože chýbali členovia komisií.

Volebné komisie všetkých stupňov budú zasielať zápisnice o výsledku volieb elektronicky. Písomné vyhotovenie podpísané členmi volebnej komisie sa doručí obci, úradu samosprávneho kraja v určenej lehote až po voľbách.

Obce tiež dostanú novú povinnosť zabezpečiť internetové pripojenie vo všetkých volebných miestnostiach.

Strany môžu na kampaň minúť len určitú sumu

Politická strana, ktorá vedie volebnú kampaň v župných a komunálnych voľbách, ktoré sa konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, môže na ňu vynaložiť najviac 1,5 milióna eur. V župných a komunálnych voľbách, ktoré sa nekonajú v rovnaký deň a v rovnakom čase, môže politická strana vynaložiť na kampaň najviac 750-tisíc eur.

Podľa rezortu vnútra jednoročná subjektívna lehota na uloženie pokuty za porušenie zákona o volebnej kampani v niektorých prípadoch nepostačuje na riadne prešetrenie veci a vydanie právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty v správnom konaní. V novele sa preto predlžuje subjektívna lehota na uloženie sankcie z jedného roka na tri roky a objektívna lehota sa predlžuje z troch rokov na päť.

Nezávislí kandidáti sú späť

Banky budú mať povinnosť na požiadanie politickej strany alebo kandidáta zriadiť im takzvaný transparentný účet, na ktorom sa nepretržite zobrazujú informácie tretím osobám. Novela tým reaguje na situácie, keď niektorým kandidátom v komunálnych voľbách banka odmietla takýto účet zriadiť.

Poslanci Ondrej Dostál (klub SaS) a Milan Vetrák (OĽaNO) presadili, aby sa opätovne zaviedlo pomenovanie nezávislý kandidát. Toto pomenovanie podľa poslancov vystihuje, že kandidát kandiduje vo voľbách nezávisle od politickej strany, ktorá predkladá svoju kandidátnu listinu. Pomenovanie kandidát bez politickej príslušnosti, ktoré bolo zavedené zákonom z roku 2019, je podľa poslancov zavádzajúce a mätúce.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Milan VetrákOndrej Dostál
Firmy a inštitúcie MV Ministerstvo vnútra SR