Až polovica mladých ľudí pokladá prácu na prvé miesto, ale niektorí by najradšej zarábali „nič nerobením“

Práca, muži, ženy
Foto: ilustračné, Getty images

Takmer 90 percent mladých ľudí rozhodne alebo skôr súhlasí s názorom, že práca musí človeka robiť šťastným.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu Mladí ľudia a trh práce, ktorý pre Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zrealizovala Rada mládeže Slovenska na vzorke 702 respondentov.

Práca ako potreba a povinnosť

Dáta zozbierala agentúra Focus v dňoch 21. októbra až 6. novembra 2022 na reprezentatívnej vzorke mladých ľudí vo veku od 18 do 29 rokov.

Viac ako 80 percent respondentov tiež vyjadrilo súhlas s tým, že nepracujúci ľudia zlenivejú a 73 percent z nich je toho názoru, že človek potrebuje prácu, aby mohol naplno rozvíjať svoje nadanie a vlohy.

Prácu označilo za povinnosť, ktorú máme voči spoločnosti, 62 percent opýtaných. Temer 60 percent mladých sa vyjadrilo, že najlepšie je zarábať a nemusieť pri tom pracovať. 54 percent respondentov však pritom označilo za ponižujúce dostávať peniaze bez toho, aby na ne človek pracoval.

Rozpoltené postoje

Mladí ľudia majú v otázke, či by mala práca byť na prvom mieste, i keď to znamená menej voľného času, pomerne rozpoltené postoje.

S týmto výrokom rozhodne alebo skôr súhlasilo 51 percent, no 49 percent rozhodne alebo skôr nesúhlasilo. Presne polovica opýtaných súhlasila s tým, že práca je jediným spôsobom, ako získať uznanie a rešpekt, a rovnako 50 respondentov s tým nesúhlasilo. Dve tretiny respondentov nesúhlasili ani s tým, že práca je len prostriedkom na zarábanie peňazí a neprináša iné benefity.

S daným tvrdením sa stotožnilo 34 percent opýtaných, pričom častejšie išlo o respondentov so základným, prípadne neukončeným vzdelaním, respondentov maďarskej národnosti, ale aj nezamestnaných účastníkov prieskumu, a tiež takých, ktorí neovládajú žiadny cudzí jazyk.

Prácu len za prostriedok na získavanie peňazí označovali častejšie aj respondenti, ktorí nemali skúsenosť s pôsobením v mládežníckej organizácii, a tiež takí, ktorí sa počas posledných 12 mesiacov nezúčastnili na žiadnej vzdelávacej aktivite, prípadne pracujú na čiastočný úväzok, aj keď už neštudujú.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Agentúra FOCUSNárodný inštitút vzdelávania a mládežeRada mládeže Slovenska