Naďovo ministerstvo plánuje rozšíriť okruh vojakov v aktívnych zálohách, cieľom je zvýšiť obranu štátu

Jaroslav Naď
Minister obrany Jaroslav Naď. Foto: archívne, SITA/Andrea Mezeiová.

Od marca budúceho roka by sa mala zvýšiť mobilizačná pripravenosť záloh Ozbrojených síl SR ako základného zdroja doplňovania ozbrojených síl vycvičenými vojakmi v aktívnych zálohách.

Mal by sa tiež rozšíriť okruh osôb, ktoré môžu byť zaradené do aktívnych záloh. Vyplýva to z návrhu novely zákona o brannej povinnosti, ktorý rezort obrany predložil do pripomienkového konania.

Doplnenie aktívnych záloh

Nový proces zaradenia registrovaných občanov do aktívnych záloh bez predchádzajúceho vykonania dobrovoľnej vojenskej prípravy má za cieľ získať do aktívnych záloh mladých ľudí a doplniť aktívne zálohy z radov civilných špecialistov o chýbajúce odbornosti.

Novelou zákona sa majú tiež upraviť podmienky na zaraďovanie do aktívnych záloh profesionálnych vojakov po skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru za predpokladu trvania ich brannej povinnosti.

„Cieľom tejto úpravy je posilniť aktívne zálohy vycvičenými vojakmi s vysokou úrovňou pripravenosti na plnenie úloh obrany štátu v prípade povolania na výkon mimoriadnej služby,“ uviedlo Ministerstvo obrany SR.

Nosenie rovnošaty

V súvislosti s výkonom mimoriadnej služby sa má upraviť odmeňovanie vojaka mimoriadnej služby tak, aby sa adekvátnym spôsobom zohľadnila náročnosť výkonu vojenského povolania počas mimoriadnej služby.

V súvislosti s povolením nosenia vojenskej rovnošaty sa má upraviť okruh osôb, ktoré môžu o nosenie vojenskej rovnošaty požiadať a súčasne sa majú aj definovať podmienky, ktoré umožnia povolenie na nosenie vojenskej rovnošaty zrušiť.

Novelizáciou zákona o Vojenskej polícii sa má riešiť postavenie vojenského policajta v nadväznosti na výcvik aktívnych záloh vo Vojenskej polícii.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MO Ministerstvo obrany SROzbrojené sily SR