MetLife predstavil životné poistenie pre pokojný život Life 50+

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Active,Senior,Grandparents,Dancing,With,Two,Happy,Kids,Grandchildren,In
Foto: MetLife

Poisťovňa MetLife Slovensko predstavuje nové životné poistenie Life 50+, ktoré je určené klientom vo veku od 45 do 79 rokov. S novým produktom, nazývaným aj poistenie pre pokojný život, si klient dokáže zabezpečiť finančnú podporu v prípade rozličných nečakaných životných situácií a prostriedky pre svoju rodinu napríklad v prípade smrti, na úhradu nákladov súvisiacich s pohrebom.

„Človek počas svojho života zažíva rôzne situácie. Všetci si želáme, aby to boli štastné situácie, ale život prináša aj nepríjemné chvíle. Zármutok zo straty blízkej osoby je emočne náročný pre každého z nás. Finančné prostriedky z poistenia môžu pomôcť rodine túto ťažkú situáciu aspoň z časti prekonať. Celkové výdavky na pohreb môžu dosiahnuť aj tisíce eur, pričom príspevok štátu nedosahuje ani zlomok celkových nákladov,“ priblížil riaditeľ marketingu a komunikácie MetLife CZ&SK Milan Drdoš.

Podľa neho uzatvorením životného poistenia klient môže odbremeniť blízkych od financovania časti alebo všetkých nákladov spojených s úmrtím. Pritom osobu, ktorej budú tieto peňažné prostriedky vyplatené, si určí klient sám a oprávnenú osobu alebo osoby je možné kedykoľvek počas trvania zmluvy zmeniť. „V prvom roku trvania poistenia kryjeme smrť následkom úrazu. V nasledujúcich rokoch trvania poistenia už kryjeme smrť z akejkoľvek príčiny, aj následkom choroby,“ dodal Drdoš.

0001 3.jpg
Foto: MetLife

Cena poistenia závisí od veku klienta a zvolenej poistnej sumy. MetLife klientom ponúka tri varianty platenia poistného, podľa ich aktuálnych potrieb a finančných možností. Doba platenia môže byť desať, 20 rokov alebo do 100 rokov veku. „Pri dobe platenia desať alebo 20 rokov klient po uplynutí tejto doby už neplatí poistné, pričom pripoistenia zanikajú ale krytie pre prípad smrti aj naďalej trvá. Poistenie zaniká až úmrtím poisteného. K doživotnému poisteniu smrti ponúkame aj krytie úrazov podľa vlastného výberu klienta a to až do 80 rokov veku,“ zdôraznil.

Ako dodal, výhodou tohto produktu je zjednodušené ohodnotenie zdravotného stavu, ktoré obsahuje iba dve základné otázky. Týmto MetLife ponúka zjednodušený vstup do poistenia novým alebo aj existujúcim klientom, ktorým práve končí krytie v ich poistných zmluvách.

Metlife_eng_logo_rgb.jpg
Foto: MetLife

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, správy aktív a zamestnaneckých benefitov a pomáha svojim individuálnym a firemným klientom sa orientovať v meniacom sa svete pre zabezpečenie finančnej istoty.

Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868 a svoje pobočky má vo viac ako 40 krajinách sveta. Popredné postavenie si dlhodobo udržuje v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií na www.metlife.com; www.metlife.sk.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MetLife