Ebola

Vírus ebola ostáva v semene až deväť mesiacov od nákazy

Publikovaná správa odhaľuje prvé výsledky spoločnej dlhodobej štúdie organizovanej vedeckými tímami orgánov na ochranu verejného zdravia v Sierre Leone, Svetovej zdravotníckej organizácie a amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.