Kto na Slovensku zarába najviac? Spoznajte aktuálne trendy na trhu práce

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Mzdy prieskum.jpg
Grafton Slovakia

BRATISLAVA 6. septembra 2017 (WBN/PR) – Rozsiahly Mzdový prieskum 2017, ktorý na Slovensku realizovala personálna agentúra Grafton Slovakia, poskytuje prehľadné porovnanie finančného ohodnotenia 230 pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch, v 8 krajoch.

Pracovný trh sa neustále mení  a znalosť jeho aktuálnych trendov prináša výhody nielen zamestnávateľom, ale i zamestnancom. Preto sa personálna agentúra Grafton Slovakia rozhodla realizovať na Slovensku rozsiahly Mzdový prieskum 2017, ktorý poskytuje dôležité informácie o pracovnej sile, pracovnom trhu a trendoch na trhu v oblasti ľudských zdrojov.

Zamestnávatelia plošne navyšujú mzdy

Z prieskumu jednoznačne vyplýva klesajúca nezamestnanosť núti zamestnávateľov k plošnému zvyšovaniu miezd. „Čo môže dopomôcť k menšiemu odlivu kvalitných stabilných pracovníkov,“ hovorí Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Miera nezamestnanosti na Slovensku je jednou z najnižších v Európe, ku koncu júla tohto roka dosiahla 6,7 percenta. „Počet voľných uchádzačov o prácu je na svojom minime, počet ponúkaných pozícií oproti tomu silne rastie,“ približuje Garaj.

Prehlbujúca sa nerovnováha medzi dopytom po zamestnancoch a ponukou kapacít zo strany uchádzačov sa tak stávajú ideálnym prostredím na rast nominálnej mzdy. V roku 2017 stúpne o 4,2 % a v roku 2018 porastie o 4,6 percenta. „Zamestnávatelia paralelne so zvyšovaním miezd a benefitov premýšľajú aj o spôsoboch, ako svojich zamestnancov motivovať a prehlbovať ich lojalitu,“ doplnil Garaj.

Mzdy 1.jpg
Grafton Slovakia

Významné trendy na trhu práce

Okrem nízkej nezamestnanosti a nerovnováhy medzi  ponukou a dopytom na trhu práce, patria k aktuálnym pracovným trendom  i nasledovné skutočnosti:

  • ochota zamestnávateľov prijať  uchádzačov znevýhodnených na trhu práce (nedostatok praxe, vyšší vek, rodič starajúci sa o dieťa, dlhodobá nezamestnanosť a pod.)
  • zvýšený záujem o nábor zamestnancov zo zahraničia.
  • zrýchlenie náborového procesu. Spoločnosti si uvedomili, že ak chcú vyhrať, musia byť flexibilní pri rozhodovaní.
  • novinkou sú benefity, ktoré by mali zosúladiť pracovný a súkromný život zamestnancov. Keďže kľúčovou témou roka 2017 je aj okrem získania nových pracovníkov udržanie tých súčasných, firmy aktualizujú svoje výhody a prispôsobujú ich tzv. „na mieru“, aby sa stali pre svojich zamestnancov atraktívnejšie.
Low Section of Walking Business People
Thinkstock

Prehľad najžiadanejších profesií zo strany zamestnávateľov

Informačné technológie – veľké regionálne rozdiely

Trh momentálne najviac potrebuje programátorov so zameraním  na vývoj webových a mobilných aplikácií. Dopyt je i po vývojároch  priemyslových aplikácií a pokročilých systémov riadení v automobiloch, ako aj IT analytikov a testerov. Zvyšujú sa i požiadavky na jazykovú výbavu uchádzačov.

Mzdy sú však rôzne a záležia od rokov praxe a kraja. Ohodnotenie informačného riaditeľa môže v hlavnom meste dosiahnuť do 6 000 eur za mesiac, avšak v iných mestách môže byť obdobný výkon ohodnotený od 3 600 eur.

Inžiniering a priemyselná výroba – rast miezd

Kľúčovým problémom zostáva nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V oblasti inžinieringu pretrváva dopyt po špecialistoch v odboroch elektrotechniky, elektroniky, strojárstva, logistiky. Medzi najžiadanejších patria vývojoví inžinieri  so zameraním na elektrotechniku a elektroniku, technológovia, konštruktéri.

V priemyselnej výrobe  je najväčší dopyt po pracovníkoch v strojárstve a elektrotechnike. Najžiadanejší sú CNC operátori, CNC nastavovači, nástrojári, technici údržby. Ak operátor výroby ovláda korporátny jazyk danej spoločnosti, sú jeho šance na postup vysoké.

Rebríček najlepšie zarábajúcich pozícií vo výrobe vedú Bratislavský a Trnavský kraj, napr. mesačná mzda manažéra kvality v týchto krajoch predstavuje od 3 000 eur do 4 500 eur. Mesačný príjem manažéra kvality v Trenčianskom a Žilinskom kraji sa pohybuje od 2 500 eur do 3 500 eur.

Stavebníctvo a reality – nové investície

Na Slovensku vďaka súčasnej ekonomickej situácii a novým investíciám rastie dopyt po spoločnostiach, ktoré sú špecializované na pozemné staviteľstvo.

Príliv veľkého počtu zahraničných investorov spôsobuje zvýšený záujem po projektových manažéroch a stavbyvedúcich s aktívnou znalosťou cudzích jazykov.

Prejavuje sa to i na mzdách.  Napríklad stavbyvedúci s anglickým jazykom je lepšie finančne ohodnotený a to vo všetkých regiónoch.

Bankovníctvo a finančné služby

Najväčší dopyt je po účtovníkoch so znalosťou anglického jazyka, hlavných účtovníkoch a mzdových účtovníkoch. Uchádzači preferujú flexibilnú pracovnú dobu.

Typické pre tento segment je, že sa výška miezd pomaly približuje k úrovni na rovnakých pozíciách v servisných centrách.

Mzdy finančného manažéra môžu, v závislosti od regiónu, stúpať až do výšky 4 500 eur a dosiahnuť medziregionálny rozdiel až 2 500 eur.

Obchod a marketing

V tomto sektore je zvýšený dopyt po špecialistoch z oblasti digitálneho marketingu. Spoločnosti vyžadujú hlbokú znalosť oboru, často s presahom do IT a dobrú znalosť anglického jazyka.

Žiadaní sú tiež Key Account Manageri s plynulou AJ, obchodní zástupcovia, špecialisti digitálneho marketingu a sociálnych sietí.

Čo sa týka platov, aj tu je badať rozdiel medzi regiónmi. Kým obchodný zástupca  aspoň s trojročnými skúsenosťami zarobí v Bratislave od 1 400 do 2 000 eur, v Košiciach a Nitre je to od 1 200 do 1 600 eur mesačne.

Ľudské zdroje, administratíva a právo

Na HR procesy majú citeľný vplyv moderné technológie a neustály rozvoj sociálnych sietí. Žiadaní sú Sourcing špecialisti, tzv. „hľadači a lovci talentov“, čiastkoví HR manažéri.

V oblasti administratívy je povinnou výbavou každého kandidáta znalosť minimálne jedného svetového jazyka na plynulej úrovni, no často ani to nestačí.

Pre kandidátov je rozhodujúca stabilita spoločnosti, možnosť budúceho rozvoja a práce na zaujímavých projektoch.

Zdroj: Grafton Slovakia

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať