Výskumný ústav vodného hospodárstva spúšťa projekt Living Rivers zameraný na ochranu a obnovu riek

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
BRATISLAVA: Zvýšená hladina riek, Dunaj
Zvýšená hladina Dunaja v bratislavskej mestskej časti Devín. Bratislava. Foto: ilustračné, SITA/Jana Birošová

Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) v spolupráci s deviatimi partnerskými organizáciami zo Slovenska a Českej republiky spúšťa projekt Living Rivers – Živé rieky, ktorý sa zameriava na ochranu a obnovu riek.

Zlepšenie ekologického stavu

Projekt má za 10 rokov zlepšiť ekologický stav riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá. Informovali o tom na utorkovej tlačovej besede predstavitelia projektu Living Rivers.

Ciele projektu sú zlepšenie vodného plánovania, vzdelávanie, workshopy, detailný a cielený monitoring, inovatívne postupy ako mapovanie dronmi, ale aj spolupráca inštitúcií a zainteresovaných strán.

Podľa odborníkov nie je ekologický stav viac ako polovice slovenských vodných tokov dobrý a rieky trpia. Experti počas rokov navrhnú efektívne riešenia, vďaka ktorým sa zlepší ekologický stav takmer 350 kilometrov vodných tokov na Slovensku.

Prírode blízka obnova riek

Podľa riaditeľky VÚVH Kataríny Holubovej má na súčasnom stave veľký podiel nevhodné úpravy a hydromorfologické zmeny, ako narúšanie spojitosti riek, mokradí a biotopov.

„V súlade s opatreniami Vodného plánu SR sa budú pripravované aktivity zameriavať na prírode blízku obnovu riek, riečnych nív a lužných lesov prostredníctvom obnovy riečnych procesov. Pôjde o opätovné pripojenie odrezaných bočných ramien, obnovu prirodzených riečnych brehov a odstraňovanie, či spriechodňovanie migračných bariér brániacich pohybu vodných živočíchov a sedimentov na vodných tokoch,“ povedala.

Dodala, že z Plánu Obnovy pôjde na revitalizáciu približne 95 kilometrov riek na Slovensku.

Moderná revitalizácia ekosystémov

„Projekt otvára jedinečnú príležitosť modernej revitalizácie riečnych ekosystémov na Slovensku. Je výnimočný svojím progresívnym prístupom v oblasti zlepšovania ekologického stavu vôd, ale aj nadštandardnou spoluprácou medzi odbornými štátnymi a neziskovými organizáciami. Okrem toho kladie dôraz na intenzívnu diskusiu s vlastníkmi a užívateľom,“ uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Zdravo fungujúce toky poskytujú benefity, ako zlepšenie samočistiacej schopnosti riek a kvality podzemných vôd až po udržateľnú protipovodňovú ochranu.

A na záver, ide aj o ozdravenie riečnej siete, ktorá je nevyhnutná pre rozumné rozumné zadržiavanie vody v krajiny a zvyšovanie odolnosti voči suchu a zmene klímy.

Na projekte sa bude podieľať aj Ministerstvo životného prostredia, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Štátna ochrana prírody SR, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, WWF (Svetový fond na ochranu prírody) Slovensko, Catch me if you can o.z., Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Správa Tatranského národného parku a Vodohospodárska výstavba, š.p.

V roku 2022 prijala vláda novú koncepciu a jednou s aktivít je zahájenie projektu, ktorého cieľom je zlepšovanie stavu na riekach v rámci SR.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe Katarína Holubová
Firmy a inštitúcie BROZ Bratislavské regionálne ochranárske združenieMŽP Ministerstvo životného prostredia SRŠtátna ochrana prírody SRSVP Slovenský vodohospodársky podnikTANAP Tatranský národný parkVVB Vodohospodárska výstavbaVýskumný ústav vodného hospodárstvaWWF Svetový fond na ochranu prírody