Jedinečná košická fakulta ponúka skvelú budúcnosť každému študentovi

Foto1.jpg
Foto: Technická univerzita v Košiciach

Máme dobrú správu pre všetkých, ktorí chcú študovať a stále hľadajú svoju budúcnosť. Až do konca augusta sa môžu prihlásiť na jedinečnú Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Staňte sa súčasťou veľkej rodiny študentov, pedagógov, vedcov a najmä absolventov, ktorí nemajú problém nájsť si uplatnenie na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu.

Ak svoju budúcnosť vidíte v získavaní a spracovaní zemských zdrojov, strojárstve, automobilovom priemysle, ekologických a environmentálnych vedách či výskume materiálov, je pre vás Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU (FMMR) v Košiciach tým správnym riešením. Prečo? Odpoveď na túto otázku je jednoduchá. Budete študovať na špičkovej univerzite v Košiciach perspektívne študijné programy s atraktívnym obsahom predmetov, vďaka prepojeniu s praxou získate už počas štúdia pracovné príležitosti a môžete sa stať súčasťou medzinárodných výskumných tímov. Bonusom je aj priateľský prístup pedagógov, jedinečná tímová atmosféra a bohatý spoločenský život na fakulte. A v neposlednom rade individuálny prístup a priestor pre osobný rozvoj a realizáciu.

Foto2.jpg
Foto: Technická univerzita v Košiciach

„Máme svoju históriu, máme svoju budúcnosť, a to, čo teraz potrebujeme, je vidieť príležitosti aj v zložitých časoch a využiť ich. Rada by som vyslovila nádej, že naša fakulta bude aj naďalej hrdo niesť vlajku šíriteľa vzdelanosti, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie bakalárov a inžinierov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov. Rimania neboli hrdí na svoje mesto, pretože bolo veľké, ale Rím bol veľký preto, že naň boli hrdí Rimania. Budúcnosť NAŠEJ-VAŠEJ fakulty je predovšetkým v našich rukách, veď každá úspešná cesta sa začína správnym rozhodnutím,“ hovorí Iveta Vasková, dekanka fakulty, ktorá v tomto roku oslávila 70. výročie svojho vzniku a hrdo sa hlási k historickému odkazu Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, a teda i k blížiacemu sa 260. výročiu jej založenia rozhodnutím Márie Terézie z 13. decembra 1762.

FMMR ponúka príležitosť získať atraktívne vzdelanie s perspektívou pre 21. storočie vo viacerých odboroch bakalárskeho resp. inžinierskeho štúdia – odboroch strojárstvo, získavanie a spracovanie zemských zdrojov a ekologické a environmentálne vedy. „Vysokoškolské vzdelávanie má dnes výnimočnú úlohu – poskytnúť špičkové znalosti s cieľom dokázať riešiť problémy zajtrajška. Náš pedagogický zbor má odvážnu víziu a stratégiu pre budúci rozvoj fakulty i priemyslu 21. storočia,“ dodáva dekanka Iveta Vasková.

„Štúdium na FMMR by som jednoznačne odporučil pre všetkých tých, ktorí by sa chceli venovať recyklácii, keďže štúdium na FMMR ponúka jedinečný mix teórie a praxe, ktorý je pre študenta veľmi zaujímavý a záživný. Štúdium na FMMR je veľmi pestré. Študent sa dostane do kontaktu s rôznymi názormi na problematiku a má možnosť si tieto názory overiť a následne si na problematiku vytvoriť vlastný názor. Vďaka kombinácii teórie a praxe si dokáže študent ľahko osvojiť dané témy a postupy. Exkurzie z praktických predmetov ešte dodatočne prehlbujú znalosti študentov a utvrdzujú vedomosti. Mne osobne dáva štúdium na FMMR možnosť sa zamestnať vo veľmi perspektívnom obore akým je recyklácia odpadov. Dúfam, že vďaka pomoci pedagógov budem pripravený založiť vlastnú recyklačnú firmu po skončení štúdia,“ zdôrazňuje Aleksander Adam Krobisz, študent tretieho ročníka v študijnom programe Spracovanie a recyklácia odpadov.

Foto4.jpg
Foto: Technická univerzita v Košiciach

Príležitosť získať vzdelanie majú aj tí, ktorí sú už zamestnaní a snažia sa získaním nových vedomostí získať lepšiu perspektívu. Aj preto okrem dennej formy štúdia ponúka fakulta aj možnosť štúdia v kombinovanej forme. Tá je organizovaná tak, že 50 % výučby je zabezpečených dištančnou formou. ,,Štúdium na FMMR by som odporučil každému, pretože je tu možnosť výberu z viacerých možnosti a vynikajúci prednášajúci. Pre mňa osobne je na štúdiu najzaujímavejšie to, že nás učia špičky vo svojich odboroch a tým pádom poznatky predajú parádne. Niekedy je štúdium popri zamestnaní fakt ťažké, ale keď som sa už na tento boj dal, tak ho nevzdám. Dúfam, že po ukončení štúdia sa dostanem na lepšiu pracovnú pozíciu s vyšším platovým ohodnotením,“ vysvetľuje Jakub Turis, študent v kombinovanej forme štúdia.

Foto5.jpg
Foto: Technická univerzita v Košiciach

Využite svoju šancu a podajte si do konca augusta prihlášku na Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach. Nemusíte sa báť prijímacích skúšok a určite neoľutujete. Viac informácií získate telefonicky na číslach (+421) 55 602 2421 a (+421) 55 602 2429, e-mailovou otázkou na adresu studijne.fmmr@tuke.sk alebo na domovskom webe fakulty https://fmmr.tuke.sk/wps/portal.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom