Hlavný hygienik SR prezradil detaily o povinnom očkovaní

Injekcia
Foto: www.sxc.hu

BRATISLAVA 9. októbra (WEBNOVINY) – Pre mnohých rodičov je v dnešnej dobe ťažké posúdiť, čo je pre ich dieťa najlepšie. Informácie o pozitívach či negatívach očkovania sa sypú zo všetkých strán a je často veľmi náročné rozhodnúť sa správne. Detaily o povinnom očkovaní na Slovensku prezradil hlavný hygienik SR Ivan Rovný.

Prečo je dôležité povinné očkovanie na Slovensku?

Povinné očkovanie je najúčinnejším bojom proti prenosným chorobám, ktoré boli v minulosti najčastejšou príčinou úmrtí nielen detí, ale aj dospelých. Je v záujme jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, aby sme boli voči týmto ochoreniam čo najlepšie chránení.

Aj preto je očkovanie voči najdôležitejším infekčným ochoreniam na Slovensku zakotvené v zákonoch ako pravidelné povinné očkovanie. Jeho efektívnosť sa odrazila na nulovom výskyte niektorých prenosných ochorení, respektíve na veľmi nízkej chorobnosti týchto chorôb a na znížení počtu úmrtí detí na infekčné ochorenia.

Aké sú negatíva povinného očkovania?

Antivakcinačná loby má na Slovensku pomerne dosť vysoké zastúpenie. Títo ľudia si však neuvedomujú toľko základných faktov. Na Slovensku nebolo doteraz hlásené žiadne úmrtie spôsobené povinným očkovaním, rovnako sa nepotvrdil ani súvis medzi niektorými ochoreniami a povinným očkovaním. Existuje skupina ľudí, ktorej sa javí očkovanie ako prežitok a zbytočnosť vzhľadom na fakt, že choroby, proti ktorým sa očkuje, sa už bežne nevyskytujú. Je pravdou, že žiadna vakcína nie je stopercentne účinná a bezpečná pre všetkých zaočkovaných, ale tak je to pri každom jednom liečive. Reakcie po očkovaní sa vyskytnúť môžu, pričom ich frekvencia je mnohonásobne nižšia v porovnaní s komplikáciami a trvalými následkami po prirodzenej infekcii. Ďalším možným negatívom môže byť traumatizácia dieťaťa vpichom, ale napriek tomu prevažujú pozitíva očkovania.

Aké nežiaduce účinky po očkovaní môžu nastať?

Ockovanie
Foto: SITA/AP

Po očkovaní sa môžu vyskytnúť reakcie celkové alebo lokálne, predovšetkým však ide o nezávažné reakcie v mieste vpichu, ktoré v priebehu 24 až 48 hodín spontánne zmiznú. Závažné nežiaduce reakcie sú vzácne.

Môžu neočkovaní ohroziť očkovaných?

Áno, neočkované osoby predstavujú riziko v rámci šírenia infekcií. Okrem toho, že sú tieto osoby vystavené riziku infekcie, ohrozujú zdravie takých osôb, ktoré zo zdravotných dôvodov alebo vzhľadom na nízky vek nemôžu byť zaočkované.

Aké ochorenia sa podarilo povinným očkovaním zničiť?

Povinným očkovaním sa podarilo celosvetovo vykoreniť pravé kiahne, ktoré sa vo svete od konca 70. rokov minulého storočia nevyskytujú. V roku 2002 bola potvrdená eradikácia detskej obrny v Euroregióne SZO, vrátane Slovenskej republiky. Tiež sa u nás podarilo eliminovať také závažné infekcie ako záškrt či tetanus detí a mladistvých. Autochtónne ochorenie na osýpky nebolo na Slovensku zaznamenané od roku 1998 s výnimkou prípadov, ktoré súviseli s importom ochorenia z iných krajín. Významne poklesla aj chorobnosť na vírusovú hepatitídu typu B a hemofilové invazívne infekcie.

Súvisí nejako očkovanie s autizmom či cukrovkou?

Z doteraz urobených vedeckých štúdií ani jedna nezistila a nepotvrdila súvis autizmu s očkovaním proti osýpkam, mumpsu a rubeole. Do pozornosti sa táto vakcína dostala v roku 1998, keď bola publikovaná štúdia Andrewa Wakefielda s predpokladaným súvisom medzi chronickým zápalom čreva a regresívnou vývojovou poruchou, Uskutočnilo sa mnoho epidemiologických štúdií, no nepotvrdili súvis očkovania so vznikom autizmu. Zistilo sa, že doktor Wakefield podvádzal, prípad sa dostal pred britskú lekársku radu. Nakoniec mu zakázali vykonávať lekársku prax pre vážne profesionálne pochybenie.

Ani príčinná súvislosť cukrovky s očkovaním dokázaná nebola. Komplexnú analýzu o súvise očkovania a vznikom cukrovky u detí poskytuje štúdia, ktorá sledovala 739-tisíc detí narodených v priebehu desiatich rokov. Zvýšené riziko cukrovky sa zistilo len u súrodencov detí, ktoré cukrovku mali a u očkovaných detí sa zvýšené riziko nezistilo.

Je pravda, že vakcíny obsahujú ľudské embryonálne bunky z potratov?

Rovný
Foto: Ilustračné foto SITA/Michal Burza

Ako uvádza Štátny ústav kontroly liečiv v SR, dve bunkové kultúry použité na množenie vírusu rubeoly boli pripravené v 50. rokoch minulého storočia z dvoch legálnych potratov. Odvtedy sa bunky rozmnožujú umelo a nezískavajú sa nové. Tieto bunkové kultúry sú samozrejme schválené odbornými autoritami. Proti tomuto procesu nemajú výhrady v oblasti medicínskej etiky ani regulačné úrady.

Obsahujú vakcíny nebezpečné látky, napríklad olovo?

V očkovacích látkach sa v stopových častiach môžu vyskytovať pomocné látky, avšak ich koncentrácia podlieha prísnej kontrole nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Do vakcín sú pomocné látky pridané za účelom urýchlenia, predĺženia účinku vakcíny a zvýšenia špecifickej imunitnej reakcie. Množstvo, v akom sa vyskytujú tieto prídavné látky vo vakcínach, nepôsobí pre ľudský organizmus toxicky, a teda ho ani neohrozuje.

Je pravda, že vysoko zaočkované populácie sú náchylnejšie na vznik epidémií?

Nie. V populácii, ktorá má vysokú mieru zaočkovanosti, kde je len málo neimúnnych jedincov, má infekčné ochorenie len minimálnu možnosť sa šíriť a spôsobovať epidémie.

Nemôže očkovanie ohroziť malé deti?

Dieťa, choroba, chrípka, nachladnutie
Foto: www.pediatraldia.cl

Imunitný systém novorodenca je schopný prijať milióny podnetov naraz. Ak by dieťa odstalo celý očkovací program naraz, nezaťažila by sa viac ako jedna desaťtisícina kapacity imunitného systému. Dnešné vakcíny majú okolo 60 antigénov v porovnaní s 3500 antigénmi v roku 2000. Imunitný systém dieťaťa sa po narodení ďalej vyvíja. Ak sa detský organizmus stretne s infekčným ochorením, môže to mať vážne následky, niekedy aj smrteľné. Dieťa má síce po narodení protilátky od matky, ale tie nedokážu dieťaťu poskytnúť dostatočnú a dlhodobú ochranu pred nákazou infekčnými chorobami. Očkovanie dieťaťa by sme z týchto dôvodov mali uskutočniť čo najskôr, ešte v prvých mesiacoch života, ešte pred možným stykom s rizikom nákazy.

Nemalo by byť očkovanie slobodnou voľbou každého rodiča?

Pri tejto otázke si každý musí uvedomiť jednu dôležitú vec. Každé dieťa má právo byť chránené proti závažným infekčným ochoreniam očkovaním. Očkovací kalendár pravidelného povinného očkovania na Slovensku zohľadňuje epidemiologickú situáciu našej krajiny ako aj závažnosť vybraných infekcií, proti ktorým sa očkuje.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ivan Rovný