Gašpar vypracoval pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona, uvádza zmiernenie zvyšovania zákonne určených výšok škôd

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NR SR: Rokovanie 6. schôdze
Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Tibor Gašpar (v popredí) počas rokovania 6. schôdze Národnej rady SR pred hlasovaním o návrhu na skrátené konanie o novele Trestného zákona. Bratislava, 25. január 2024. Foto: Archívne, SITA/Milan Illík.
Tento článok pre vás načítala AI.

V rámci pripravovanej novelizácie Trestného zákona by sa definícia väčšej škody spôsobenej nezákonnou činnosťou mala znížiť z 35 000 na 20 000 eur, značná škoda z 350 000 na 250 000 eur a škoda veľkého rozsahu zo 700 000 na 650 000 eur.

Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu vypracovaného koaličným poslancom Tiborom Gašparom (Smer-SD).

Trestná sadzba majetkovej kriminality

Návrh takisto rozširuje trestnú sadzbu v prípade majetkovej kriminality, kde bola spôsobená škoda viac ako 20 000 eur. Pôvodná trestná sadzba vo výške dva roky a deväť mesiacov väzenia sa nahrádza sadzbou tri roky a šesť mesiacov väzenia a sadzbu jeden rok až štyri roky a deväť mesiacov nahrádza trestná sadzba dva roky až päť rokov a šesť mesiacov.

„Účelom je rozšírenie sadzieb z dôvodu zabezpečenia efektívneho vyšetrovania v prípade majetkovej kriminality, kde bola spôsobená škoda viac ako 20 000 eur,“ uvádza predkladateľ.

Korupčná trestná činnosť

Návrh tiež obsahuje doplnenie kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov korupcie o nový zákonný znak objektívnej stránky vyjadrujúci „spáchanie trestného činu v značnom rozsahu“ alebo „spáchanie trestného činu vo vzťahu k nenáležitej výhode značnej hodnoty“.

„V súvislosti so spravodlivým trestným postihom korupčnej trestnej činnosti, ktorý musí rešpektovať princípy proporcionálnosti a individualizácie (personálnosti) trestu, princípy individuálnej a generálnej prevencie a korešpondovať aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z uzatvorených medzinárodných zmlúv považujem za potrebné s prihliadnutím na navrhovanú legislatívnu zmenu legálnej definície výšky škody, prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu na účely trestnej zodpovednosti diferencovať trestný postih tohto druhu trestnej činnosti aj z hľadiska jej závažnosti,“ uviedol predkladateľ.

Diferencovaný trestný postih korupčnej trestnej činnosti je podľa neho možné dosiahnuť práve doplnením kvalifikovaných skutkových podstát.

Zníženie hranice priestupkovej zodpovednosti

Súčasťou návrhu je aj zníženie hranice, kedy vzniká páchateľovi priestupková zodpovednosť z veku 15 rokov na 14 rokov veku, rovnako, ako je to v prípade trestnoprávnej zodpovednosti.

„Súčasne stanovená veková hranica priestupkovej zodpovednosti spôsobuje viaceré problémy v aplikačnej praxi. Nezriedkavými sú totiž prípady, keď sa protiprávneho konania dopustila osoba po dovŕšení 14. roku veku, t. j. trestnoprávne zodpovedná osoba, voči ktorej však z dôvodu nízkeho veku nebolo možné vyvodiť priestupkovú zodpovednosť. Taktiež sú časté prípady, keď sú osoby mladšie ako 15 rokov využívané na páchanie priestupkovej činnosti inými osobami, ktoré zneužívajú nepostihnuteľnosť takýchto osôb,“ uvádza predkladateľ.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Tibor Gašpar
Firmy a inštitúcie SMER-SD