Katolícka univerzita v Ružomberku

Biskupi nemôžu ignorovať chyby Katolíckej univerzity

To, že vo vedení Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku, jej Pedagogickej fakulty a Filozofickej fakulty došlo v období rokov 2010 až 2013 k závažným manažérskym zlyhaniam, neefektívnemu hospodáreniu a konaniu v rozpore s dobrými mravmi, konštatovala KBS už na 81. plenárnom zasadaní.
študenti, aula, vysoká škola

Päť slovenských univerzít má problém, môžu prísť o titul

Výstražný prst akreditačnej komisie sa týka Katolíckej univerzity v Ružomberku, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Katolícka univerzita

Katolícka univerzita stratila akreditáciu v odbore Manažment

Vysoká škola je v súčasnej situácii povinná zabezpečiť pre existujúcich študentov možnosť pokračovať v štúdiu podľa iného akreditovaného študijného programu rovnakého stupňa v študijnom odbore, ktorý je totožný s pôvodným alebo ktorý je čo najbližší pôvodnému.