Európski zamestnanci sú nespokojní so zastaranými technológiami na pracovisku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Novy projekt 11.jpg
Foto: Ricoh

Takmer polovica (42 %) európskych zamestnancov si myslí, že ich zamestnávateľ zaostáva, pokiaľ ide o zavádzanie najnovších technológií, ako je napríklad vybavenie pracoviska alebo nástroje na automatizáciu procesov.

Nový prieskum spoločnosti Ricoh Europe odhalil, že existuje výrazný rozdiel medzi očakávaniami zamestnancov v oblasti technológií na pracovisku a tým, čo v súčasnosti poskytujú zamestnávatelia.

Z prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť Opinium na vzorke 6 000 pracovníkov v Európe*, vyplynulo, že takmer polovica európskych zamestnancov (42 %) si myslí, že ich zamestnávateľ zaostáva v zavádzaní technológií, ktoré by boli pre nich prínosom na pracovisku.

Každý tretí (33 %) uvádza, že ich nastavenie práce na diaľku znižuje ich produktivitu a viac ako polovicu (59 %) zaťažuje vysoká administratívna záťaž. Navyše, len 64 % európskych zamestnancov si myslí, že ich zamestnávatelia im poskytujú technológie potrebné na to, aby mohli dobre vykonávať svoju prácu, čo poukazuje na významnú nevyužitú príležitosť.

Firmy by sa mali zamerať na automatizáciu procesov a nástroje na zlepšenie spolupráce a zefektívnenie opakujúcich sa pracovných postupov a úloh, čo zabezpečí, že zamestnanci budú môcť vykonávať svoju prácu čo najlepšie. Implementácia najnovších technológií, ako sú platformy Workplace Experience, AV riešenia a správa firemného obsahu, umožňujú zamestnancom menej sa venovať administratíve a viac činnostiam s pridanou hodnotou.

Bez riešenia týchto nezrovnalostí v roku 2024 hrozí, že zamestnávatelia stratia zamestnancov, ktorí si môžu hľadať iné zamestnanie, kde budú ich potreby lepšie uspokojené. Takmer každý tretí zamestnanec (28 %) uviedol pracovné podmienky a svoje skúsenosti so zamestnancami ako dôvod, prečo by si hľadal iné zamestnanie, zatiaľ čo necelá štvrtina (24 %) zamestnancov uviedla kvalitu technologického softvéru a technologických zariadení ako hlavný faktor, ktorý by ich viedol k hľadaniu alternatívneho zamestnania.

Ricoh slovakia 41percent.jpg
Foto: Ricoh

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: „Pri pohľade do budúcnosti je nevyhnutné, aby firmy zosúladili svoju technologickú infraštruktúru s potrebami zamestnancov, najmä v oblasti automatizácie procesov a skúseností na pracovisku, čo zamestnancom umožní byť produktívnejšími a sústrediť sa na úlohy, pri ktorých môžu priniesť vyššiu pridanú hodnotu.

Ako ukázal náš prieskum, každá firma, ktorá prehliada skúsenosti zamestnancov v súvislosti s technológiami na pracovisku, riskuje, že stratí cenných členov tímu, ktorí budú jednoducho hľadať iné pracovisko, ktoré by spĺňalo ich potreby.“

Viac ako polovica (69 %) zamestnancov je presvedčená, že by pre svoju spoločnosť priniesli väčšiu hodnotu, keby mali k dispozícii správne nástroje a technológie. Výhody správneho nastavenia tejto problematiky presahujú rámec možností prilákať a udržať si talenty.

Viac sa môžete dozvedieť na https://www.ricoh.sk/prieskumy/

* 1 000 kancelárskych pracovníkov na každom z týchto trhov: Spojené kráľovstvo a Írsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Holandsko.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie RicohRicoh Europe