Európska únia má 24 úradných jazykov, ich počet sa zvýšil po pristúpení Chorvátska

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Európska únia
Foto: ilustračné, SITA/AP.

Európska únia má 24 úradných jazykov. Každý jej občan tak môže mať prístup k právnym predpisom Únie. Okrem toho môžu občania predkladať petície alebo požadovať informácie v ktoromkoľvek úradnom jazyku a môžu vo svojom jazyku sledovať aj rozpravy Európskeho parlamentu prostredníctvom živého internetového vysielania. To, či bude medzi úradnými jazykmi angličtina, by odchod Veľkej Británie z Európskej únie ovplyvniť nemal. Angličtina je totiž úradným jazykom na Malte aj v Írsku.

Európska únia – úradné jazyky

Po pristúpení Chorvátska v roku 2013 sa celkový počet úradných jazykov zvýšil na 24: anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, chorvátsky, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky jazyk.

„Je dôležité, aby poslanci EP mali možnosť hovoriť, počúvať, čítať a písať vo svojom vlastnom jazyku, teda v ktoromkoľvek z úradných jazykov EÚ. Základnou demokratickou zásadou je to, že každý občan EÚ sa môže stať poslancom Európskeho parlamentu, aj keď neovláda žiaden cudzí jazyk. Poslanci EP sú volení na to, aby zastupovali záujmy občanov, ktorí im odovzdali svoj hlas, a nie na základe ich znalosti cudzích jazykov,“ uviedli pre agentúru SITA z Kancelárie Európskeho parlamentu. Ako ďalej vysvetľujú, všetci poslanci EP musia mať rovnaké pracovné podmienky, teda musia mať prístup k informáciám vo svojich jazykoch.

Preklad úradných textov do 24 jazykov

Vystúpenia poslancov EP sa simultánne tlmočia do ostatných úradných jazykov a úradné texty sa prekladajú do všetkých 24 jazykov.

Aby sa právne predpisy EÚ mohli priamo uplatňovať alebo transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov, musia sa najprv preložiť do úradného jazyka EÚ každého členského štátu. Občania si môžu vyžiadať a získať informácie v ktoromkoľvek z úradných jazykov.

Na zabezpečenie komunikácie vo všetkých úradných jazykoch sú potrebné služby tlmočníkov a prekladateľov. Európsky parlament zamestnáva približne 270 tlmočníkov a môže využívať služby viac ako 1 500 externých akreditovaných tlmočníkov.

552 možných jazykových kombinácií

Počas plenárnych schôdzí je k dispozícii 700 až 900 tlmočníkov. Okrem toho EP zamestnáva približne 600 prekladateľov a približne 30 percent prekladateľských prác zabezpečujú externí prekladatelia. Prekladatelia pracujú s písaným textom, tlmočníci tlmočia z jedného jazyka do druhého ústne v reálnom čase. Pred plenárnymi schôdzami ich priebežne informujú o vývoji terminológie v jazykoch, z ktorých tlmočia.

Každý tlmočník a prekladateľ tlmočí a prekladá zvyčajne do svojho rodného jazyka. Pri 24 úradných jazykoch existuje 552 možných jazykových kombinácií. Pre náročnosť niekedy používajú systém tzv. pilotných jazykov – prejav či text najprv preložia do jedného z najpoužívanejších jazykov, napríklad angličtiny, a následne do ostatných.

Viac o téme: Voľby do Európskeho parlamentu (eurovoľby) 2019

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať