Ekonomická misia pokračuje

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Profesor Štefan Kassay s predsedom SOPK Petrom Mihókom Foto: Archív: Štefan Kassay

BRATISLAVA 2. apríla (WBN/PR) – Dnešné stretnutie profesora Štefana Kassaya s Petrom Mihókom, predsedom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) prebehlo v dopoludňajších hodinách. Cieľom stretnutia bolo nadviazanie trvalejšej spolupráce v rámci misie ekonomickej diplomacie, obchodných misií a obchodných fór organizovaných SOPK a prehodnotiť aj možnosti užšej spolupráce v šírení slovenských produktov a tiež produktov duševnej práce, v ktorej sa profesor Kassay angažuje už niekoľko rokov.

Špecifickou črtou ekonomickej diplomacie podľa Kassaya je prezentácia Slovenska cez odbornú spisbu renomovaných slovenských vedcov. V týchto dňoch vychádza finálny, piaty zväzok pentalógie Podnik a podnikanie v slovenskom jazyku, ktorá je tiež predmetom šírenia dobrého mena našej krajiny v zahraničí. Pentalógia prináša najnovšie vedecké poznatky, ktoré boli aplikované do slovenského holdingu I.D.C. Obsahuje tiež hodnotné prípadové štúdie, ktoré prinášajú sondu do konkrétnej aplikácie poznatkov v produkčnej praxi.

Autor publikácie na stretnutí povedal: „Minulý rok som absolvoval viacero prezentácií publikácií v zahraničí a stretol som sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi.“ Štefan Kassay ďalej uviedol, že sa nejedná len o prezentáciu publikácií. „Pri spolupráci s našimi veľvyslanectvami vytvárame priestor aj slovenským podnikateľom na zviditeľnenie sa a tým zvyšujeme možnosti exportu produktov vyrábaných v našom regióne,“ uviedol Štefan Kassay. Peter Mihók uvítal doterajšiu činnosť vedca a podnikateľa Kassaya a poukázal na aktivity SOPK v tejto oblasti. Už niekoľko rokov patrí medzi organizácie, ktoré spolupracujú s podnikateľmi a pomáhajú im presadiť sa v ťažkom konkurenčnom prostredí. Avšak, ako predseda SOPK pripomenul, šírenie dobrého mena cez odbornú spisbu je unikátnou možnosťou ako sa dá zviditeľňovať v priestore tvrdej zahraničnej konkurencie.

Téma dňa: budovanie vzťahov v zahraničí

Dobré obchodné vzťahy stoja a padajú na vzťahoch. Štefan Kassay, ako podnikateľ, ktorý cez dvadsať rokov spôsobí v I.D.C. Holding, a.s., povedal: „Podnikanie sa v globálnom rámci a osobitne aj v podnikaní I.D.C. Holding, a.s., značne zmenilo. Pomohlo aj to, že sme sa stali členmi Európskeho spoločenstva, čo obchodné vzťahy značne zjednodušilo.“ Peter Mihók sa zaujímal o exportnú politiku spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., Štefan Kassay, uviedol: „Zamerali sme sa hlavne na trhy V4, kde sme sa snažili o budovanie dobrého zázemia. Dosiahli sme niekoľko skvelých úspechov. Napr. v Poľsku sme sa stali dvojkou na trhu v našom segmente.“ Zvýšené požiadavky na produkciu výrobkov mali za následok zvýšenie výrobných kapacít v Pečivárňach Sereď. Preto na jeseň minulého roku začali s výstavnou nových Integrovaných závodov I.D.C. Holding, a.s., v Seredi. Celková výška investície bude cez 55 miliónov eur a vytvorí sa cez 100 nových pracovných miest.

Na záver stretnutia profesor Štefan Kassay odovzdal predsedovi SOPK Petrovi Mihókovi najnovší, piaty zväzok pentalógie, vydaný v anglickom jazyku pod egidou Európskej akadémie vied a umení a dohodli sa na spoločnej spolupráci na poli ekonomickej diplomacie.

O Štefanovi Kassayovi

Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, autor odborných publikácií uznávaný a často citovaný v zahraničí, je jeden z najúspešnejších ľudí v rámci Slovenska a Česka. Vybudoval medzinárodne uznávanú nadnárodnú korporáciu I.D.C. Holding, a.s., v ktorej pôsobí ako predseda dozornej rady. Jeho pracovná kariéra je spojená s podnikateľskou aktivitou v symbióze s riadiacou, vedecko-výskumnou a publikačnou činnosťou. Je autorom vyše 50 monografií, 16 vedeckých prác, 120 odborných prác, 14 vedeckých, výskumných a tematických úloh, 5 patentov a vynálezov. Vystúpil na desiatkach konferenciách a prezentáciách na Slovensku a v zahraničí. Je členom viacerých významných organizácií. V ostatných rokoch sa okrem autorskej činnosti v spolupráci s MZVaEZ venuje ekonomickej diplomacii.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan KassayPeter MihókŠtefan Kassay