DELTA prezentovala novú kultúru stavebných projektov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: DELTA Projektconsult

BRATISLAVA 29. marca (WBN/PR) – Minulú stredu, 23. marca, v andel‘s hotel v Prahe 5 sa konal už 15. ročník odbornej medzinárodnej konferencie Real Estate Market > Spring 2016. Erik Štefanovič, zástupca bratislavskej spoločnosti DELTA, prezentoval problematiku projektového managementu pri riadení stavebných projektov, efektívnu projektovú prípravu a predovšetkým novú projektovú kultúru stavebných projektov v diskusnom paneli venovanému novo vznikajúcemu projektu Smart Cities v Prahe 4.

Celodenná konferencia bola rozdelená do štyroch základných diskusných panelov s témami: Daňové a právne novinky 2016, Smart Cities a projektový management, Marketing v developmente a záverečný štvrtý panel sa venoval téme Kancelárie – retail – byty v roku 2016.

Smart Cities potrebuje smart tím

V druhom paneli, ktorého aktivnym moderátorom bol Miroslav Svítek, dekan Fakulty dopravní ČVUT, predstavil zástupca mestskej časti Praha 4 Ivo Vaněk projekt Smart Cities, ktorý načrtol súčasný stav vývoja jednotlivých projektov. Na základe skúseností s obdobnými projektmi v Rakúsku priamo na vydarenom projekte celej štvrte bytových domov v jazernom meste Aspern na okraji Viedne, vystúpil aktívne k téme efektívnej prípravy, kvalitnej realizácie a premysleného riadenia stavebných projektov Erik Štefanovič, zástupca bratislavskej spoločnosti DELTA Projektconsult. Štefanovič prispel do diskusie svojimi skúsenosťami získanými v praxi pri riadení projektov nielen bytových či priemyselných budov, ale tiež stavieb typu obchodných centier, nemocníc či univerzitného kampusu. Svoje vystúpenie začal slovami: „K vybudovaniu smart cities je potrebné vytvoriť tiež smart projektový tím, teda priniesť do vývoja a realizácie stavebných projektov celkom novú tímovú projektovú kultúru.“ Ďalej zdôraznil, že pokiaľ často v praxi okolo stavebného projektu vzniká viacej tímov s tzv. mentalitou bojových pilotov, ktorí spolu skôr súperia než spolupracujú, tak celá táto atmosféra nedôvery skôr v dôsledku znižuje kvalitu a tiež nádej na úspech stavebného projektu, pretože jednotlivé strany zbytočne plytvajú energiou na riešenie sporov.“

Nová projektová kultúra do českého stavebníctva

Za viac ako dvadsať rokov praxe v projektovom a stavebnom managemente priemyselných budov Štefanovič jasne upozornil na to, že je treba celkom zmeniť myslenie pri príprave nových stavebných projektov, vytvárať novú projektovú kultúru partnerskej, tímovo orientovanej spolupráce, kde všetky strany, ktoré sa podieľajú na projekte majú jeden spoločný cieľ. „DELTA sa snaží túto novú pozitívnu kultúru aktívne presadzovať do prípravy, vývoja a realizácie svojich stavebných projektov, ako v Rakúsku, tak v Čechách, na Slovensku či na Ukrajine a výsledky vybraných projektov jasne ukazujú, že často komplikovaný priebeh príprav a realizácie projektov rôznych priemyselných či komerčných budov môže prebiehať pomerne hladko v motivujúcej tímovej projektovej atmosfére, kde sa veľmi znížilo riziko chýb, omylov a nedostatkov, a naopak bolo dosiahnuté dodržanie nákladov a termínov a k spokojnosti investora, predovšetkým kvality výslednej stavby.“

Štefanovič na záver svojho vystúpenia účastníkom konferencie na konkrétnom projekte priemyselnej haly v južných Čechách poukázal na nedávnu realizáciu štartovacieho workshopu, kde práve kvalitná projektová kultúra, tak ako jasná organizácia a spolupráca, rozdelenie úloh, definícia želaní investora, ale tiež očakávanie jednotlivých špecialistov z rôznych odborov, ktoré sa na projekte podieľajú, sú základným kameňom pre úspech stavebného projektu. Priebežné pohovory a prvé týždne spolupráce takto zohraného tímu prinášajú nielen príjemnú projektovú atmosféru pripravovaného projektu výrobnej haly s administratívnou časťou, ale tiež spokojnosť zadávateľa, vďaka zvýšeniu efektivity pri riadení vývoja projektu. „Riadenie projektu má základné tri piliere, do ktorých patrí technická podpora projektu, ekonomická a právna problematika pri plánovaní projektu a tá, ktorá sa javí ako najkomplikovanejšia. A to je práve spoločná kultúra, vzájomná komunikácia, spôsob spolupráce, ktorá celý priebeh projektu sprevádza a často je tým, čo v mysli zadávateľa i realizačného tímu zostáva aj po kolaudácii a odovzdaní budovy do užívania. Teda celková emočná atmosféra, ktorá pri vzniku nového objektu panovala,“ uzatvára Štefanovič z DELTA Projektconsult.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Erik Štefanovič
Firmy a inštitúcie Delta Projektconsult