Aktualizované: Komisia zhodnotila Dankovu „rigorózku“, nepoužila slovo plagiát

Andrej Danko
Predseda parlamentu a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.
  • aktualizované 11. januára 15:41

BANSKÁ BYSTRICA 11. januára (WebNoviny.sk) –Predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko berie správu komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici k jeho rigoróznej práci z roku 2000 na vedomie v celom rozsahu.

Novinárom to oznámil na piatkovom brífingu s tým, že výnimočné zriadenie komisie napriek verejnému tlaku rešpektoval a nikdy nezasahoval do jej práce.

„Oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo v súlade s platnými predpismi a nebol porušený zákon. V celom texte nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti želali. Verejne ďakujem komisii a akademickému senátu, že nepodľahli tlaku a nevydali voči mne účelový rozsudok,“ dodal Danko.

Práce v súlade s platnými predpismi

Predseda Komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác Vladimír Janiš predniesol záverečné vyhlásenie na piatkovom mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu (AS) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), v ktorom sa komisia zamerala najmä na medializované prípady.

K dvojici prác konštatuje, že obe prebehli v súlade s platnými predpismi. „V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali),“ ukončil vyhlásenie, ktoré sa týka aj rigoróznej práce predsedu Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka.

Komisia sa v súlade so svojím mandátom zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999 až 2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Na základe analýzy vybranej vzorky komisia konštatuje, že vo viacerých prípadoch identifikovali nedostatky, ktoré považujú za porušovanie akademických pravidiel.

„Pokiaľ ide o obsahovú zhodu prác, ako bolo v medializovanom prípade, naše zistenia nás oprávňujú vysloviť presvedčenie, že aj keď k takýmto javom dochádzalo, nešlo o bežnú prax, ale skôr o výnimočné excesy,“ uviedol Janiš.

Komisia neuvádza, či ide o plagiát

Dve medializované práce, ktoré komisia skúmala, obsahujú časti oproti zdrojovej literatúre mierne upravené. Väčšina z týchto častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov.

„Obe rigorózne práce nepoužívajú len krátku časť použitého zdroja vo forme citácie, pričom tieto nie sú tvorené správne, a to ani ako parafrázy,“ konštatuje vyhlásenie účelovej komisie.

V správe komisie sa uvádza, že 63 strán práce Andreja Danka vykazuje veľkú zhodu so zdrojovou literatúrou. Komisia podľa podpredsedu AS UMB Miroslava Hužvára nepoužíva pojmy, ktoré slovenský právny systém nepozná, preto neuvádza, či ide o plagiát alebo kompilát.

„Všetky podrobné informácie sú uvedené v správe účelovej komisie, ktorá bude verejnosti sprístupnená hneď po skončení zasadnutia,“ dodal v diskusii podpredseda.

Schválené štyri uznesenia

Akademický senát UMB schválil štyri uznesenia. Zobral na vedomie vyhlásenie a správu komisie a s poľutovaním konštatoval, že v danom skúmanom období došlo k takýmto prípadom, ktoré považuje za zlyhanie jednotlivcov.

V ďalšom uznesení senát žiada vedenie UMB, vedenie Právnickej fakulty UMB, aby dôsledne preverili účinnosť platných zásad pri akademickom publikovaní.

Tretie uznesenie sa venuje odporúčaniam pre vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov v oblasti vedenia študentov. Posledné uznesenie smeruje k iniciatíve smerujúcej k odoberaniu titulov, aby „o odňatí titulu mohla rozhodovať výlučne vysoká škola, ktorá ho udelila“.

Správa Účelovej komisie AS UMB na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite je verejnosti sprístupnená na internetovej stránke. Súhrnom správy je určitý súbor odporúčaní a záverov komisie, ktorá podrobne študovala nielen samotné práce, ale aj jednotlivé rigorózne konania.

„V závere komisia formuluje nielen závery, čo sa týka týchto dvoch rigoróznych konaní, ale aj všeobecné odporúčania do budúcnosti, ktoré majú prispieť ku skvalitneniu nielen písania záverečných prác, ale možno aj ku skvalitneniu vysokého školstva ako celku,“ uviedol pre agentúru SITA dekan Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Michal Turošík.

Novela vysokoškolského zákona

Vláda 9. januára schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá sa týka odoberania akademických titulov. Podľa Lubyovej by sa mali báť jedine tí, ktorí získali titul v dôsledku úmyselného trestného činu alebo im prácu napísal niekto iný.

„Tieto dve veci sa tam riešia. To, že ide o trestný čín, môže skonštatovať jedine súd. Ak trestný čin súvisel so štúdiom, tak potom sa bude rozhodovať o odoberaní titulu. Orgán, ktorý titul udelil, tak ho aj odníma,“ vysvetlila šéfka rezortu školstva.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zriadila účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite v novembri 2018, pričom sa zaoberala aj Dankovou rigoróznou prácou.

Komisiu tvorí deväť členov akademickej obce UMB, dvaja z nich sú študenti. Každá fakulta UMB je v komisii zastúpená aspoň jedným členom. Všetci členovia komisie majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas práce v komisii.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej DankoMartina Lubyová
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRUMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici