Čo motivuje mladých Slovákov k zakladaniu živností?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
živnosť, živnostníci, SZČO
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Z pracujúcich mladých Slovákov a Sloveniek bolo vlani 13 percent živnostníkov, hospodáriacich roľníkov a iných samostatne zarábajúcich osôb. Ide o najvyšší podiel spomedzi členských štátov Európskej únie.

Na Slovensku si mladí ľudia do 30 rokov zakladajú živnosti v rovnakej miere ako starší. V Írsku či Rakúsku je výskyt vlastnej zárobkovej činnosti medzi mladými až o tretinu zriedkavejší v porovnaní s celou dospelou populáciou.

Len v piatich ďalších krajinách, vrátane Poľska a Česka, je medzi mladými pracujúcimi viac ako desatina živnostníkov. Ostatné krajiny Európskej únie majú podľa štatistického úradu Eurostat nižší podiel samostatne zarábajúcich mladých ľudí. Najnižší, menej ako tri percentá, je v Nemecku, Švédsku a Írsku.

Častým dôvodom vlastného podnikania mladých Európanov je nasledovanie vášne a chuť venovať sa vlastným záľubám. V porovnaní s ostatnými krajinami Únie je na Slovensku či v Rumunsku najnižší podiel takto uvažujúcich. Veľa živnostníkov na Slovensku sú podnikateľmi z donútenia.

Financovanie podnikania

Živnosti motivované osobnými záujmami sú rozšírené najmä v krajinách s dostatočnými vlastnými úsporami na rozbeh podnikania. Napríklad na Malte idú za svojím snom až dve tretiny mladých podnikateľov. Tí sa pri štarte podnikania najviac spoliehajú na vlastné úspory.

Mladí živnostníci a podnikatelia zvyčajne čelia problémom s finančným zabezpečením rozbehu svojej ekonomickej činnosti. Vo väčšine krajín EÚ sa začínajúci podnikatelia spoliehajú v prvom rade na svoje úspory, až potom na banky. Situácia na Slovensku je opačná, mladí podnikatelia sa pri rozbehu biznisu najčastejšie obracajú na banky.

Sám sebe šéfom

Mladí Slováci a Slovenky uprednostňujú podnikanie pred klasickým zamestnaním najmä pre flexibilitu pri výbere času a miesta práce.

Rovnako silným dôvodom je aj nezávislosť, ktorá im poskytuje možnosť byť sám sebe šéfom. Menej častým dôvodom, ktorý v tohtoročnom prieskume zaznamenala Európska komisia, bola snaha o osobné naplnenie snov a životných ideálov. Tento dôvod najčastejšie uvádzali mladí z Luxemburska a Švédska.

Pri rozvoji vlastného podnikania mladých na Slovensku viac motivuje budovanie bohatstva ako vytvorenie vlastného pracovného miesta. Rovnaký názor majú aj v Poľsku či Írsku. V ostatných krajinách Európskej únie je hromadenie bohatstva menej dôležitým motívom podnikania.

Najmä rakúskych a nemeckých mladých ľudí viac motivuje snaha o vytvorenie vlastného pracovného miesta.

Rodová nerovnosť

Rodová nerovnosť vo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti je na Slovensku mimoriadne vysoká. Slovensko spolu s Chorvátskom či Maltou patrí ku krajinám s najvyšším rodovým rozdielom v Európskej únii.

Mladí muži si na seba zarábajú viac ako trikrát častejšie v porovnaní s ich ženskými kolegyňami.

Tieto rodové rozdiely podľa OECD naznačujú, že súčasné prístupy k zvyšovaniu povedomia a motivácie k podnikaniu nie sú vhodne prispôsobené typu firiem, ktoré zvyknú prevádzkovať mladé ženy.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EurostatOECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj