Človek nie je len zdroj alebo kapitál

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bez názvu
Najmodernejšie výrobné linky v I.D.C. Holding, a. s., vyrábajú podľa tradičných receptúr. Foto: I.D.C. Holding, a.s.

BRATISLAVA 13. augusta (WBN/PR) – Štefan Kassay v piatom zväzku pentalógie Podnik a podnikanie prináša prevratné pohľady na firmy a celú spoločnosť. Autor je slovenský vedec, ktorý prepája vedu a prax. Je spoluvlastníkom spoločnosti I. D. C. Holding, a.s.

Piaty zväzok dostal pomenovanie „Učenie a rast“. Autor sa rozhodol analyzovať nie jednoduchú problematiku. „Zameral som sa v podstate na dva hlavné okruhy. Prvým je svetová realita novoutváraných životných podmienok človeka na hranici limitných prírodných zdrojov. V druhom okruhu riešim otázky zmyslu existencie podniku a samotného podnikania,“ približuje Štefan Kassay. Na prvý pohľad názov piateho zväzku Učenie a rast by sme mohli považovať sa adekvátny doteraz známym faktom. Autor sa rozhodol pre čitateľa nie iba písať, ale viesť s ním duševný dialóg, komunikovať. A tak čitateľom predostiera otázky typu: „Aký rast?“ Rast produkcie, rast zisku, či rast intenzity práce?. A trefne poznamenáva, že dnes už ide skôr o „ne-rast“, ako rast. Človek, dobyvateľ narazil na konečnú hranicu, na konečný limit. Tu už nie je žiadny únik, ak nemá byť zemeguľa prehustená vrtmi a jej dolovaním pretvorená na podobu ementálskeho syra. Posledné memento prírody človek „chce- nechce“ musí rešpektovať, ak sám si nemá privolať záhubu.

Existenčná kauza

K téme existenčnej kauzy sa vedec rád vracia. Už v prvom zväzku pentalógie Podnik a podnikanie v poslednej kapitole prináša úvahy, ktoré vyvolali diskusiu v o odborných kruhoch. „Pred ľudstvom stojí dilema. Je dôležitá otázka maximalizácie zisku podnikov a tiež súvisiaca maximalizácia spotreby alebo je dôležitejšia otázka prežitia a existencie nie iba podnikov, ale ľudstva celej planéty?“ pýta sa Štefan Kassay. Podnikateľ a vedec krok po kroku sprevádza čitateľa, poukazuje na nové skutočnosti, analyzuje prípadové štúdie. Názor si však každý musí utvoriť sám. Jedno je však isté. Nik po prečítaní Existenčnej kauzy nezostáva na pochybách, že téma stojí na pulze dní a jej naplnenie je nevyhnutné.

Ľudský kapitál

Problémy a otázky, ktoré autor otvára na skoro 900 stranách sú rozsiahle. Avšak hneď od začiatku sa nestotožňuje s pomenovaním ľudí ako „ľudský zdroj“, dokonca ani s termínom „Ľudský kapitál“. Profesor Kassay so zápalom vysvetľuje: „Trčí z toho totálna ekonomizácia človeka, čo by nemalo byť tým najdôležitejším, pokiaľ ide o uznávané životné hodnoty. Žiadne nové technológie nemôžu vynahradiť človeka, jeho kreatívnosť a spôsob myslenia, či konania.“ Nie peniaze, ale tvorivý čin, duševný produkt a jeho realizácia sú zdrojom spoločenského bohatstva. Preto považuje kvalifikovaného, svojej profesie znalého, kreatívneho človeka (ľudský kapitál) za to najcennejšie pre prežitie, existenciu a rozvoj každého podniku a podnikateľa. Autor dáva do súvislosti rozvoj ľudského potenciálu, podnikovej kultúry a napredovania celého podniku. Kassayove teoretické závery sa opierajú o každodennú radiacu prax z riadenia veľkého podniku, predovšetkým z obdobia ostatných 20 rokov.

Ide teda o cenné skúsenosti, ktoré autor predkladá nastupujúcej mladej generácii manažérov. Je zvláštne, ako sa autor čoraz viac sústreďuje na skúmanie spoločenskej reality a svetové spoločenské dianie a až potom predikuje rozvoj podniku a jeho výkonový potenciál. V rámci širokej prizmy videnia zvlášť sa vyníma vzácna skutočnosť, že Kassay sa neuspokojí s teoretickými závermi ale je aj činorodým aktérom a realizátorom toho, čo považuje za najdôležitejšie a čo vo svojom podniku môže uplatniť. Nielenže ukazuje potrebné postupy k posúdeniu skutočnej situácie v podniku, nielen vysvetľuje, ako vyrátať počet potrebných zamestnancov pre obsluhu produkčnej linky a presne stanoviť aj požadované znalosti na obsluhu zariadení, ale svoje teórie verifikuje aj v praxi. Kto videl pracoviská v I. D. C. Holding, a.s., pred dvomi desaťročiami a príde do výrobných prevádzok dnes, ten žasne. Nielenže ľudia pracujú na najmodernejších strojoch svetovej úrovne, ale sa ide aj ďalej. Tento rok podnik začína s rozširovaním svojich výrobných kapacít postavením nového závodu v Seredi. Kassayove teoretické poznatky nezostávajú tak len na papieri. Žijú priamo v praxi. A aj v každej jednej napolitánke či dobrotách, ktoré opustia výrobnú linku spoločnosti I.D.C.

V tomto kontexte piaty zväzok Kassayovej pentalógie možno charakterizovať ako produkt života nasýtený odbornými znalosťami dnes už akademika Európskej akadémie vied a umení určený pre podnikateľov a študentov i graduandov súvisiacich multidisciplín. Podnikateľ a vedec vysvetľuje: „Učenie a rast pomáha rozvíjať adaptačné schopnosti podnikov a jednotlivcov komplexnom a súčasne turbulentnom prostredí.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Štefan Kassay