Čerpanie eurozdrojov bolo vlani najvyššie od vstupu Slovenska do Európskej únie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Eurofondy, peniaze, Euro, EÚ
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko v minulom roku využilo z prostriedkov Európskej únie v rámci dobiehajúceho programového obdobia 2014 až 2020 vyše 3,5 mld. eur. Od vstupu krajiny do EÚ v roku 2004 je to historicky najvyššie ročné čerpanie európskych fondov.

Čerpanie eurofondov

Potvrdilo to Ministerstvo financií SR s tým, že z celkového záväzku 10 operačných programov uvedeného obdobia 14,5 mld. eur boli k 31. decembru 2023 schválené prostriedky vo výške 13,11 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 90,41 %.

„Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na Európsku komisiu do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 2,05 mld. eur,“ informoval na svojom portáli rezort financií.

Druhé najvyššie ročné čerpanie fondov EÚ dosiahlo Slovensko ešte v roku 2015 v objeme 3,13 mld. eur. Bolo to v rámci dočerpávania eurozdrojov z programového obdobia 2007 až 2013.

Koncom minulého roka sa skončilo oprávnené obdobie, v rámci ktorého mohli byť uhradené výdavky programového obdobia 2014 až 2020, avšak aj v roku 2024 pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov.

Súhrnné žiadosti o platby

V súlade s usmernením ministerstva financií ako certifikačného orgánu k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov, z Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo majú prijímatelia prostriedkov EÚ stále možnosť predkladať žiadosti o platbu na riadiace orgány na ministerstvách.

„Rovnako je možné naďalej predkladať súhrnné žiadosti o platbu na Ministerstvo financií SR. Predbežná úroveň dosiahnutého čerpania bude známa po predložení posledných výdavkov v stanovených termínoch,“ priblížilo ministerstvo financií.

Ako dodalo, finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia na základe predloženia záverečných účtov, ktoré budú predložené Európskej komisii v termíne do 15. februára 2025.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska úniaMF Ministerstvo financií SR