Závlahy svojpomocne - krok za krokom

Zavlažovanie záhrady
zdroj: gettyimages.com
...

Zavlažovací systém je pomerne zložitá, avšak nesmierne výhodná technológia, ktorá vám ušetrí veľa času aj peňazí. Nemusíte pohnúť ani prstom a vaša záhrada bude nádherná. S realizáciou zavlažovacieho systému vám pomôže firma, od ktorej závlahu kupujete, alebo, ak ste šikovní, si s jej inštaláciou poradíte aj sami.

Závlaha krok po kroku

Prečo by ste si mali zaobstarať automaticky riadený zavlažovací systém? Nachádza sa vo vašej záhrade trávnik, stromy, okrasné kríky, trávy či kvetinové záhony? Každý zo spomenutých prvkov potrebuje k svojmu životu vodu, no každý v inom čase a rozdielnom množstve. Môžete pokojne použiť aj hadicu či krhlu, no so zavlažovacím systémom vyriešite tento problém komplexne. Všetko naplánujete prostredníctvom riadiacej jednotky, ktorá spustí systém v stanovenom čase, privedie k jednotlivým rastlinám a zeleným plochám toľko vody, koľko potrebujú a zohľadní pri tom aj množstvo zrážok.

Východiskovým bodom zavlažovacieho systému je primárny zdroj vody, ktorým môže byť studňa, nádrž, ale aj vodovodné potrubie. Dôležité je, aby bol takpovediac výdatný. Zdroj vody spojte so základnou zostavou zavlažovacieho systému, zloženej z hlavného uzáveru, uzatváracieho ventilu a filtra. Základná zostava by mala byť umiestnená takpovediac po ruke. Ideálnym miestom je napr. garáž či technická miestnosť. Správne rozmiestnenie bude vyžadovať aj riadiaca jednotka, dažďový senzor a elektromagnetické ventily.

Pozrite si pomôcky na zavlažovanie v týchto e-shopoch:

Inštalujeme zavlažovací systém

  • zavlažovací systém bude správne fungovať vtedy, ak bude na jeho začiatku voda dostatočne pretekať a pod dobrým tlakom
  • ak napájate zavlažovací systém na vodovodné potrubie, šírka potrubia automaticky riadeného zavlažovacie systému musí byť totožná so šírkou východiskového potrubia
  • zavlažovací systém sa delí na vetvy, v rámci ktorých sa inštalujú rozstrekovače. Ich množstvo v jednej vetve je limitované
  • dodržiavajte pokyny v manuáli a rozstrekovače umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od seba. Každý rozstrekovač zavlažuje akoby v kružnici. Jednotlivé kružnice by sa mali čiastočne prekrývať. Vtedy je rozmiestnenie správne
  • každá vetva by mala obsahovať rovnaké rozstrekovače
  • rozvodové potrubie zavlažovacieho systému rovná sa najkratšia možná cesta
  • ochráňte riadiacu jednotku pred poveternostnými vplyvmi, umiestnite ju radšej v interiéri

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: