Rohové vane a ich obmurovanie

Rohová vaňa
zdroj: gettyimages.com

Šikovný a zručný domáci majster zvládne osadenie a obmurovanie rohovej vane aj sám. Prinášame vám podrobný postup, ako napredovať krok po kroku.

...

Náradie

 • ceruzka, skladací meter
 • tlaková pištoľ na kartuše
 • nožnice, zalamovací nôž
 • vodováha
 • štetec
 • uhladzovač
 • šraubovák
 • značkovací sprej
 • ručná pílka
 • vedro
 • rukavice, ochranné okuliare

Pripravenie vaňového nosiča

 • nad okraj vane je potrebné naniesť tesniaci náter, aby sa striekajúca voda nedostala do stien. Pokiaľ plánujete využívať vaňu aj na sprchovanie, nalepte na stenu obklady a tesnenie
 • vaňu môžete osadiť do vaňového nosiča a skontrolovať, či všetko sedí
 • cez otvor na odtok vo vani sa ceruzkou zakreslí na podlahu montážna poloha sifónu. Vaňový nosič je pod otvorom vane spravidla už otvorený. V inom prípade je potrebné vyrezať otvor
 • aby bolo možné vaňový nosič lepšie prilepiť, vyznačte si vonkajší obrys vaňového nosiča na podlahu
 • vaňu vyberte z vaňového nosiča a položte ju otočenú na vaňový nosič. Akrylátové vane majú z výroby, na spodnej strane priamo za okrajom, niekoľko zosilnení. Tieto zosilnenia znemožňujú správne osadenie vane na vaňový nosič. Aby bolo možné osadiť vaňu rovno a taktiež ju zarovnať, ponechajú sa miesta vo vaňovom nosiči oproti zosilneniam prázdne. Vezmite si značkovací sprej a zosilnenia označkujte. Dávajte pozor na to, aby sa značkovacia farba nedostala na vaňu alebo cez materiál sprchovej vaničky
 • teraz vaňu opäť otočte a zasaďte ju do vaňového nosiča. Na vaňu na niekoľkých miestach zatlačte, aby sa farba otlačila na okraj vaňového nosiča
 • vaňu môžete opäť zdvihnúť a vyrezať vyznačené miesta pomocou ručnej pílky tak hlboko, aby mali zosilnenia voľný priestor vo vynechaných miestach

Pozrite si rohové vane v týchto e-shopoch:

Inštalácia odtoku vane

 • na vopred vyznačené miesto otvoru na odtok umiestnite vaňovú súpravu so sifónom. Budete potrebovať vhodné HT trúbky a HT trubkový oblúk. HT trúbky sa dajú skrátiť na presný rozmer, aby vyhovovali spoju medzi vaňovou súpravou a stenovým prípojom. Na skrátenie použite pílku na kov. Potom obrúste reznú hranu pilníkom alebo brúsnym papierom a koniec trúbky natrite mazivom
 • keď budú trúbky upravené, môžete vaňovú súpravu odložiť bokom. HT trúbky a HT oblúky zostanú ležať bez zmeny. Vezmite značkovací sprej a nastriekajte na trúbky značkovaciu farbu
 • miesto na trúbky sa musí z vaňového nosiča vyrezať, aby neskôr nosič dosadal na podlahu. Postavte vaňový nosič a zatlačte ho smerom dolu na niekoľkých miestach. Tak sa farba prenesie na vaňový nosič. Vaňový nosič opäť zdvihnite a posaďte obrátene. Na vyznačených miestach vyrežte dostatok materiálu, aby ste vytvorili miesto pre trúbky. Vyrezanie urobte ručnou pílkou. Vhodná je píla s úzkym pílovým listom, tzv. ručná dierovacia pílka
 • do vaňovej súpravy vyrežte ešte revízny otvor, aby ste sa rukou dobre dostali k sifónu a odtoku. Aby výplň otvoru nemohla neskôr zapadnúť pri pokládke dlažby smerom dozadu, preveďte výrezy šikmo smerom dovnútra. Takto bude možné vyrezaný tvar z tvrdej peny neskôr opäť presne zasadiť. Rozmer otvoru zvoľte tak, aby sa naň pri nanášaní obkladu vošli celé dlaždice. Aj umiestnenie otvoru voľte tak, aby ste v jeho okolí nemuseli rezať žiadnu dlažbu

Inštalácia vaňového nosiča

 • podľa typu podkladu sa plocha natrie základným penetračným náterom. V tomto prípade sa použije hĺbková penetrácia. Základný náter nalejte do vedra a odtiaľ ho nanášajte maliarskym valčekom. Nechajte náter dobre zaschnúť
 • teraz nasaďte HT trúbky a vaňovú súpravu do prípoja v stene. Nalejte do sifónu trocha vody a vyskúšajte spojenie trúbiek. Na prilepenie vaňového nosiča z tvrdej peny použite napr. lepidlo na dlažbu. Lepidlo naneste na plochu natretú základným penetračným náterom
 • vaňový nosič nasaďte na vrstvu lepidla, pritlačte a vyrovnajte pomocou vodováhy

Nanášanie tesniacej pásky na okraj vane

 • okraj vane sa ošetrí tesniacou páskou. Tesniaca páska slúži k súvislému utesneniu medzi vaňou a priliehajúcimi stenami. Pokiaľ použijete sadu na utesnenie okrajov vane, budete mať k dispozícii už všetky pásky. Naviac budete mať aj špeciálne vytvarovaný tesniaci roh, ktorý sa nanesie na okraj vane ako prvý.
 • keď bude tesniaci roh na svojom mieste, môžete si narezať potrebné tesniace pásky a začať s lepením od tesniaceho rohu. Tesniaca páska by mala prečnievať cez tesniaci roh o cca 5 cm
 • nad tesniace pásky naneste ešte jednu zvukovo izolačnú pásku. Tú môžete nalepiť v jednom kuse nad roh vane. Táto páska zamedzí tvorbe zvukových mostíkov medzi vaňou a stenou

Montáž prepadu

 • prepad na vaňovej súprave musíte najskôr nastaviť na požadovanú výšku. Vaňovú súpravu vyberte z nosiča na vaňu a nastavte výšku prepadu. Prepadovú trúbku môžete na základe toho posunúť. Až bude rozmer sedieť, zasaďte súpravu do vaňového nosiča a priskrutkujte k odtoku

Inštalácia vane

 • aby ste mohli vaňu neskôr opäť ľahko odstrániť, mali by ste na okraj vaňového nosiča umiestniť prúžok plastovej fólie. Môžete použiť PE fóliu alebo veľkú potravinársku fóliu. Na fóliu naneste montážnu penu. Tá poslúži k tomu, aby sa vaňa presne prispôsobila tvaru vaňového nosiča z tvrdej peny. Vaňa bude optimálne dosadať na vaňový nosič a nič sa nebude hýbať
 • vaňu rovno nasaďte a presne vyrovnajte. Pena vám poskytne ešte trochu vôle, aby všetko dokonale sedelo. Vaňu je potrebné niečím zaťažiť. Dajte do nej napr. vrece lepidla na dlažbu. Až bude pena stvrdnutá, nebudete už môcť robiť žiadne úpravy. Postupujte preto s maximálnou starostlivosťou

Utesnenie okrajov vane

 • keď bude vaňa napevno sedieť, môžete urobiť stenové utesnenie. Na stenu nad okraj vane natrite vrstvu tekutého tesnenia. Aj napriek tomu, že plocha bola predtým utesnená, je nutné urobiť nový náter. Podľa šírky plochy nanášajte náter vhodným maliarskym štetcom. Pokiaľ nemá ani jedna prípojka na vaňovej batérii špeciálne tesnenie, môžete ho na tomto mieste ešte dodatočne naniesť. Na to sú vhodné tesniace manžety, ktoré sa jednoducho nasadia cez príslušnú prípojku a prilepia na stenu. Tesniace manžety sú samolepiace
 • kým je náter ešte mokrý, vyhrňte vaňovú tesniacu pásku nahor a uložte do tesniacej hmoty. Povrch uhlaďte. Keď bude tesniaca páska pevne spojená so stenou, vyhrnie sa hore tesniaci roh a rovnako sa uloží do utesnenia. Na presah medzi tesniacou páskou a tesniacim rohom sa natrie trochu tesniacej hmoty. Oba segmenty potom dobre spojíte do jedného celku
 • na okraj vane dajte ešte prúžok zvukovo izolačnej pásky a to priamo do rohu k tesniacej páske. Páska zabráni uvoľneniu farby z tesnenia. Tým získate aj rozostup pre špáry na obklady. Obklad stien môžete aplikovať až rovno k páske a neskôr ho špárami len olemujete. Rozostup je optimálny pre vyšpárovanie sanitárnym silikónom
 • následne namontujte odtokovú a prepadovú súpravu. Horná časť so sitkom sa nasadí zhora a zospodu sa priskrutkuje k spodnej časti. Budete potrebovať už vyrezaný revízny otvor, aby ste rukou dočiahli na požadované diely a priskrutkovali ich. Na prepad sa namontuje ovládací diel, aby ste mohli otvárať a zatvárať vaňový odtok
 • po montáži odtokov ešte urobte test. Lejte do vane vodu dovtedy, kým nebude pretekať prepadom. Prehmatajte spoje potrubia a skontrolujte, či je všetko utesnené. Po kontrole zatvorte revízny otvor
 • nakoniec položte dlažbu a obklad

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: