Administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní BOZP sa zníži, zlúči sa odborná spôsobilosť dvoch technikov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Byrokracia, papiere, dokumenty
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Od začiatku budúceho roka sa zníži administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Prezidentka SR Zuzana Čaputová totiž podpísala novelu zákona o BOZP, ktorou sa zosúladí lehota pre spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze a upraví interval odbornej praxe na účely splnenia odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie.

Odbornému zástupcovi zodpovednému za odborné vykonávanie činností sa umožní vykonávať činnosti odborného garanta aj pre inú fyzickú alebo právnickú osobu. Novela zákona tiež upravuje povinnosť nahlásenia zmeny údajov o školiteľoch u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, a to do 30 dní.

V záujme zvyšovania kvality a úrovne BOZP sa stanovujú jednoznačné podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby. Odborná spôsobilosť bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika sa zlúči. Po novom sa ponechá len jedna odborná spôsobilosť bezpečnostného technika s odbornosťou na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika.

„Cieľom uvedeného návrhu je zabezpečiť jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Zákaz fajčenia sa novelou zákona rozšíri nielen na pracoviská zamestnávateľa, ale na všetky priestory zamestnávateľa.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Zuzana Čaputová