A aká je súčasná situácia v športe, hokeji na Slovensku? … pohľad Ľubomíra Sekeráša

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Lubo sekeras.jpg
Ľubomír Sekeráš. Foto: EUHA

Ako vidíte dopad pandémie na šport detí a mládeže, konkrétne hokeja?

V prvom rade a bez akýchkoľvek pochybností je nutné zachraňovať ľudské životy a dúfať v čo najrýchlejší návrat sa do normálneho života. Pre deti a mládež to však znamená zostať doma a pre mnohé vrátané mladých hokejistov aj prerušiť tréningovú činnosť. Toto prerušenie, ktoré môže trvať mesiace, môže mať a pravdepodobne aj bude mať negatívny dopad na vývoj hráčov a u niektorých detí môže vyústiť aj k úplnému prerušeniu činnosti, čo by bola avšak veľká škoda. Na druhej strane nám ukazuje reálny stav čo nastane keď sa obyvateľstvo vrátane detí a mládeže prestane hýbať. Uznanie dôležitosti a nasmerovanie pozornosti smerom k vzdelaniu, pohybu a športu si táto spoločnosť nutne vyžaduje! Keď nezačneme a nepristúpime k okamžitým zmenám aj v tomto smere tak následky môžu byť katastrofálne, avšak neukážu sa teraz ale až za niekoľko rokov v podobe zdravotných, psychických, medziľudských, vzťahových problémov…atď

Šport, na akejkoľvek úrovni prispieva vo veľkej miere k vývoju človeka a určite je hodnotnou súčasťou vzdelávacieho procesu v našej spoločnosti!

Kde sa podľa Vás nachádza mládežnícky hokej a šport na Slovensku?

V prvom rade by som chcel poukázať na to, že Slovenský mládežnícky hokej, nie sú len reprezentační hráči, ale aj tí ostatní chlapci, ktorí hokej milujú a chcú ho hrať čo najdlhšie. Samozrejme, každý mladý hráč sníva o NHL, ale pretrvávajúca pandémie naplno odhalila úskalia profesionálneho športu a preto je nutné začať naplno hľadať aj iné riešenia, kde mladí hokejisti budú pokračovať s hokejom, bez toho aby obetovali svoju dlhodobú profesnú budúcnosť.

A tým riešením je?

„Budúcnosť hokeja je vo vzdelaní!“ ako i celkového športu…deti, rodičia a naša spoločnosť potrebujú aby šport nebol len pomôcka pri dosiahnutí vzdelania ale jeho pevnou súčasťou! Mal som nedávno možnosť vidieť už tretí strategický a pracovný plán Európskej Rady pre šport členský štátov EU s ktorým súhlasili všetky štáty vrátane Slovenska a musím smutne skonštatovať, že za posledných X rokov sa z týchto dokumentov toho moc neurobilo a ani nebola snaha niečo urobiť a to nehovoriac konkrétne o nastavení pravidiel, podpory alebo pravidelného financovania športu, pohybových aktivít deti a mládeže alebo projektov určených pre vzdelanie a šport, ako napríklad (ne)podpora našej organizácie EUHA( Európska Univerzitná Hokejová Asociácia) sídliaca na Slovensku a plniaca smernice EU príkladom!!!

Teda jedným z riešení týchto problémov, ktoré už existuje, je podpora univerzitného hokeja vo forme pravidelnej našej súťaže EUHL (Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy), ktorú spravuje EUHA. Úroveň súťaže z roka na rok stúpa, keďže mnohí hráči vedome volia cestu vzdelania a takzvanej duálnej kariéry v hokeji.

Lubo board.jpg
Ľubomír Sekeráš. Foto: EUHA

Asi to bola tŕnistá cesta pre EUHL a EUHA? Ako to celé vznikalo? 

Európsku Univerzitnú Hokejovú Asociáciu sme založili s mojimi kolegami v roku 2012 a ja som do nej investoval vlastné finančné prostriedky, aby mohol vznikol projekt na podporu a rozvoj mládeže a mohol tak prinášať prospech pre ďalšie generácie. Aj napriek nezáujmu zodpovedných stále verím, že to čo robíme má zmysel a naša súťaž sa dá systematicky a dlhodobo nastaviť a udržať! My ale nemôžeme zastupovať štát!!! Hlavne nie finančne! V roku 2013 sme založili EUHL – Európsku Univerzitnú Hokejovú Ligu. Je to skoro až neuveriteľné ale za obdobie 8 rokov sa nám podarilo spolu zapojiť 29 univerzitných tímov z 9 krajín EU. Taktiež pravidelne spoluorganizujeme alebo zúčastňujeme sa na medzinárodných konferenciách a turnajoch, spolupracujeme s hokejovými organizáciami a dostávame z USA, Ruska alebo EU inštitúcii komplimenty, kde je táto spolupráca je veľmi oceňovaná a uznaná…. Pýtam sa však prečo nie na Slovensku? Mnohí zodpovední radi používajú vety „áno vzdelanie je dôležité alebo plánujeme to zapracovať“…atď., ale opak je mnohokrát pravdou. Ozajstné prepojenie vzdelania a športu čiže odborne povedané duálna kariéra študentov – športovcov je plne zahrnutá v pravidelných súťažiach ako je EUHL a vďaka univerzitám a ich rektorov, ktoré máme v našej súťaži duálna kariéra už aj reálne funguje a my ju naplňujeme do bodky! Hneď’ by som využil tuto príležitosť a poďakoval tak rektorom z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Trenčianskej Univerzity A. Dubčeka, Univerzity Žiliny a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Karlovej Univerzity v Prahe, Univerzite Tomaše Bati v Zlíne a mnohým ďalším domácim, zahraničným partnerom patriacim do EUHL rodiny.

Najkvalitnejšia univerzitná liga sa hrá v USA a ich juniorskí reprezentanti sa stali práve Majstrami Sveta. Ako to vnímate vy a čo si o tom myslite?

Vyhral tím z USA, ktorý mal na súpiske 20 hráčov z univerzít!!!  hmm…to asi o niečom hovorí??? USA boli 4 krát majstri sveta v priebehu niekoľkých rokov a skoro vždy nejaké dosiahli medailové umiestnenie?! Taktiež, väčšina expertov s ktorými sme rozprávali sa zhodla na tom, že severské štáty v EU ako Švédsko a Fínsko majú jednu z najlepších systémov výchovy mládeže od 14 do 18 a následne Severná Amerika (Canada, USA) vyniká v systéme od 18 rokov hore… ale rád by som to ešte rozobral podobnejšie:

Aby som to viac vysvetliť a porovnal, tak výchova mládeže v posledných rokoch sa nasmerovala tak, že Slovenské deti na základných školách (čiže od 5 do 14 rokov) sú schopné sa porovnávať vďaka medzinárodným turnajom na ktorých sa zúčastňujú len vďaka iniciatíve, financiám rodičov a dosahujú tam veľmi slušné výsledky ako i umiestnenia, začo rodičom určite patrí veľká vďaka. Avšak nasledovne, mládež po 9 triede základnej školy čiže vo veku od 15 do 20 rokov vo väčšine krajín hráva kadetské, dorastenecké a juniorské súťaže, ktoré sú v porovnaní s Slovenskými mládežníckymi ligami úprimne na oveľa kvalitnejšej úrovni. A v USA to potom robia ešte trošku ináč ako v Európe!

A ako?

Jednoducho mladých hráčov nevyhadzujú ale opačne nechávajú ich čo najdlhšie v systéme, rozdeľujú ich podľa výkonnosti do divízii a hlavne im podávajú pomocnú ruku formou medzi-platforiem ako sú napríklad univerzitné, juniorské a stredoškolské súťaže NCAA D1/ D3, ACHA D1/2/3, USHL, NAHL..atď.

Každý hráč sa vyvíja ináč, ale je dokázané, že veľmi málo hráčov je pripravených na profesionálny hokej pred dovŕšením 20 rokov života. Práve až vo veku medzi 24-26 rokov hráč dozrieva na túto úroveň, kde dobrým príkladom je 32%, čo je viac ako 300 univerzitných hráčov z NCAA pôsobiacich v NHL.

1 3.jpg
Foto: EUHA

V čom sú prednosti systému v USA, čím by sme sa mohli inšpirovať?

Americká univerzitná súťaž je blízko k profesionálnemu hokeju, čiže je o dosť lepšia ako juniorská súťaž a preto skoro všetky talenty preferujú najskôr univerzitnú súťaž pred NHL, do ktorej idú potom neskôr ako ich niektorí rovesníci, ktorí do nej vstúpili  hneď po dokončení strednej školy. Taktiež tí hráči, ktorí nie sú pripravení na univerzitnú hokejovú úroveň idú do univerzitnej ligy až po dovŕšení 20 rokov, čo je až po ukončení juniorského hokeja. Jednoducho povedané 18 ročné talenty hrajú s 20 – 25 ročnými chalanmi a preto výkonnostne, mentálne, inteligenčne rastú a ešte musia stíhať aj školu a tí ostatný ich opäť dobehnú lebo sa stretnú po juniorke! To je veľmi dôležitý aspekt pre hráča, rodičov a spoločnosť, keď má hráč vzdelanie a tak okrem hokeja má aj zadné dvierka a je schopný sa ľahšie zaradiť do života. Aby sme nehovorili len o Amerike, tak na doplnenie, v Rusku aj za našej malej pomoci vznikla univerzitná súťaž SHL, ktorá funguje vrámci hodnôt, ktoré tu spomíname. Často počúvame, že takýto projekt ako univerzitný hokej na Slovensku nemôže fungovať! Ale dá sa to, a my sme tento projekt priviedli k životu! Teraz potrebujeme počuť aj od zodpovedných, že sa to dá, lebo sa to dá ak sa len troška chce!!!

Aká je súčasná situácia na Slovensku?

Situácia Slovenského mládežníckeho hokeja je zlá, a preto by sa konečne malo začať podporovať, rozvíjať, plánovať a investovať do takýchto projektov ako je naša univerzitná hokejová súťaž EUHL, ktorá tu pôsobí 8 rokov. Opäť paradoxom je, že členské vlády vrátane Slovenska sa zaviazali podporovať projekty takéhoto typu. Ako som povedal „budúcnosť hokeja je vo vzdelaní!“… myslím si že je najvyšší čas aby na Slovensku začala naša vláda, verejnosť, hráči, rodičia, kluby vnímať dôležitosť prepojenia vzdelania s hokejom ako i význam univerzitného hokeja.  Ako ste sami mohli postrehnúť tak prví hráči začínajú odmietať hrať profesionálne súťaže, kvôli „porušeniu pravidiel„, ktoré by im mohli zabrániť hraniu na univerzitách“, takzvaný amatérsky štatút, ktorý obsahuje napríklad zákaz nastúpiť v zápase za profesionálnu súťaž alebo tím (vrátane prípravných zápasov), kvôli tomu aby mohli pokračovať a hrať univerzitné súťaže.

Máte potom víziu, ako by mohol systém Slovenského mládežníckeho hokeja v budúcnosti vyzerať?

Áno mám. Pyramídu, ktorá začína od zospodu žiackymi súťažami, pokračuje mládežníckymi kategóriami ako sú stredoškolské, juniorské súťaže a ďalším krokom je univerzitná súťaž EUHL. Posledným bodom pyramídy je profesionálny hokej. To je už však rozhodnutie na hráčovi,  kluboch a poskytovaniu profesionálnych podmienok, ktoré budú vyhovovať všetkým stranám. Opäť však zopakujem, že si myslím, že väčšina študentov stredoškolských hokejových akadémií, sa vo veku 20 rokov nezaradí do profesionálneho hokeja a preto by mala mať systémovo ponúknutú kontinuitu tohoto konceptu duálnej kariéry.  Túto kontinuitu, vieme ponúknuť v našej lige, kde hráč pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu a zároveň hrá kvalitný hokej. V 25 rokoch skončí s diplomom a môže sa rozhodnúť či chce hrať hokej alebo začať profesionálnu kariéru v obore, ktorý doštudoval.  Budem aj veľmi priamy, keď poviem, že mnohí hráči plne dospejú až okolo 25 a nie sú porovnateľní s ich 20 ročným „ja“ kedy sú zaradený do štvrtých pätiek a sú fakticky v tomto veku ešte nepoužiteľní v dnešnom fyzickom seniorskom hokeji.

2 4.jpg
Foto: EUHA

Aké sú plány EUHL do najbližšieho obdobia?

Pandémia nám umožnila viac sa venovať plánovaniu. Preto sme pripravili pre Ministerstvo Školstva a SZĽH na základe našich 8 ročných skúsenosti organizovania EUHL, ďalej na základe pracovných plánov Európskej rady pre šport členských štátov EU a plus našich skúseností z organizovania medzinárodných konferencii detailný Strategický plán EUHA 2021 – 2026. V tomto pláne sme presne zadefinovali naše ciele akými sú finančná udržateľnosť ligy, zvýšenie povedomia o duálnej kariére študentov – športovcov, prilákanie a udržanie si talentov a ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce ako aj športovej diplomacie.

Čo by ste si želali na záver?

Želám si, aby sa čoskoro táto kríza pominula, aby sme sa čoskoro vrátili na do normálu, na štadióny, či už ako fanúšikovia alebo hráči, a je úplne jedno či v extralige, univerzitnej alebo v horskej lige.

Taktiež si želám si, aby všetci chalani, čo hokej milujú, ho mohli hrať čo najdlhšie, a aby im hokej tou dnešnou ťažkou cestou v živote pomáhal.

A konkrétne pre moju organizáciu si prajem, aby sa nám dostalo väčšej podpory, lebo naozaj verím že náš projekt Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy bude pre Slovenský hokej ako aj  pre Slovenskú spoločnosť veľkým prínosom.

A na záver mi dovoľte poďakovať mojim kolegom v EUHA, hráčom a realizačným tímom v univerzitných družstvách, predstaviteľom univerzít, dobrovoľníkom a všetkým našim podporovateľom a fanúšikom, bez ktorých by srdce tohoto úžasného projektu nebilo už celých 8 rokov.

Text: Ľubomír Sekeráš
Zdroj: NCAA, ACHA, College Hockey Inc.
www.euhl.eu
ww.universityhockey.eu

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ľubomír Sekeráš