Záujem o eurovoľby je vo väzniciach nízky, najviac odsúdených požiadalo o hlasovací preukaz z Leopoldova

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Eurovoľby
Foto: ilustračné, SITA/Jozef Jakubčo
Tento článok pre vás načítala AI.

V sobotňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP) bude môcť v 18 slovenských ústavoch na výkon väzby a ústavoch na výkon trestu odňatia slobody odovzdať svoj hlas 9 205 obvinených a odsúdených.

Hlasovací preukaz

Ako však informovala Anna Ragasová z úseku styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže, predbežný záujem o hlasovanie v eurovoľbách je nízky. O hlasovací preukaz prejavilo záujem 418 väzňov a ďalších osem môže voliť bez neho.

„Najväčší predbežný záujem o hlasovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu 2024 zisťovaný na základe žiadostí o hlasovací preukaz, je v ústave Leopoldov s počtom 81. Naopak, najmenší predbežný záujem prejavili odsúdení v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, kde sa chystajú k urnám pristúpiť tri väznené osoby,“ uviedla Ragasová.

Právo voliť

Právo hlasovať v eurovoľbách majú obvinení a odsúdení, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, majú na území SR trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov veku a nemajú prekážku práva voliť. Takouto prekážkou je zákonom stanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia.

„Voliť môžu aj väznené osoby, ktoré nemajú na území SR alebo iného členského štátu EÚ trvalý pobyt, ale sú občanmi SR a spĺňajú ostatné zákonom stanovené podmienky. Naopak, právo voliť na území SR nemá občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý bol pozbavený práva voliť v členskom štáte EÚ, ktorého je štátnym občanom,“ zdôraznila Ragasová.

Voľby sú v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže zabezpečené prostredníctvom volebných komisií.

„Obvinení a odsúdení, ktorí prejavia záujem o hlasovanie a spĺňajú zákonom stanovené podmienky, budú v deň volieb predvedení pred okrskovú volebnú komisiu, pričom im bude umožnené vhodiť svoj hlas do prenosnej urny. Obvinený alebo odsúdený volí bez hlasovacieho preukazu v prípade, ak má trvalý pobyt na území SR, pričom miesto, v ktorom vykonáva väzbu alebo trest odňatia slobody, je v územnom obvode volebného okrsku miesta jeho trvalého pobytu,“ vysvetlila Ragasová.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlamentEurópska úniaZVJS Zbor väzenskej a justičnej stráže