Zamestnanosť stúpla už piaty štvrťrok za sebou, najvýraznejšiu zmenu zaznamenali v jednom kraji

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Priemysel, zamestnanec
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Zamestnanosť v treťom kvartáli tohto roka medziročne vzrástla o jedno percento na takmer 2 milióny 616-tisíc osôb. Rast pokračoval už piaty štvrťrok za sebou. Celková zamestnanosť sa medzikvartálne po sezónnom očistení znížila o 0,3 percenta na 2 milióny 604-tisíc pracujúcich. Miera zamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva sa medziročne zvýšila o 1,5 percentuálneho bodu na 77 %. Vyplýva to z výberového zisťovania pracovných síl, o ktorom v tlačovej správe informoval Štatistický úrad SR.

Dôsledky pandémie

Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa počet pracujúcich zvýšil v 10. Spomedzi troch výrobných odvetví počet pracovníkov vzrástol len v stavebníctve, a to o 5,3 %. V priemysle, ktorý zamestnáva najviac pracujúcich, počas leta pracovalo takmer 675-tisíc osôb.

Ich počet medziročne klesol o 4,5 %. Služby, najviac poškodené dôsledkami dvojročnej pandémie, naďalej medziročne zvyšovali počet pracujúcich, v treťom štvrťroku v nich pribudlo takmer 46-tisíc pracovníkov. Služby tak dávali prácu približne 1 milión 618-tisícom osôb, čo bolo takmer 62 % zo všetkých pracujúcich.

Najvýznamnejšie rast zamestnanosti spomedzi služieb ovplyvnil prírastok pracujúcich o 9,2 % v doprave a skladovaní a tiež viac ako 20 % prírastky v menších odvetviach – finančné a poisťovacie činnosti ako aj v odborných vedeckých a technických činnostiach.

Úbytok v administratívnych službách

Z veľkých odvetví služieb zamestnávajúcich nad 150-tisíc ľudí medziročne mierne vzrástol počet pracujúcich vo vzdelávaní zdravotníctve a sociálnych službách a nepatrne aj vo veľkoobchode a maloobchode. Medziročný úbytok o viac ako 20 % nastal v administratívnych službách.

Počet pracujúcich v treťom kvartáli vzrástol v štyroch z ôsmich krajov, najvýraznejšie v Bratislavskom kraji, takmer o 12 %. V regióne s najvyšším podielom na zamestnanosti tak medziročne pribudlo približne 42-tisíc pracujúcich mužov a žien. Okolo 1 % zvýšili počet pracujúcich aj Žilinský, Košický a Trnavský kraj. V ďalších štyroch krajoch zamestnanosť medziročne klesala v rozmedzí od 1 % po 4 %, najvýraznejšie v Trenčianskom kraji.

Najvýraznejšia zmena

Najnižšiu mieru zamestnanosti má dlhodobo Prešovský kraj, v treťom štvrťroku to bolo 71,6 %. Naopak, Bratislavský kraj ako jediný zo všetkých krajov SR prekročil 85 % mieru zamestnanosti. Najvýraznejšia zmena medziročne nastala v Košickom kraji, kde sa miera zamestnanosti zvýšila o 3,5 p. b. na hodnotu 72,3 %.

Za prácou do zahraničia dochádzalo v treťom štvrťroku viac ako 124-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 5,2 % viac než v rovnakom období pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Podstatná väčšina tých, čo dochádzali za prácou do zahraničia, pochádzala z Prešovského, Žilinského kraja a Nitrianskeho kraja.

Zamestnanosť stúpla

Najvyšší medziročný nárast pri dochádzaní za prácou bol v Nitrianskom kraji o 86,8 % a v Bratislavskom kraji o 71,3 %. Situácia sa zmenila v Trnavskom kraji, kde dlhodobo klesal počet osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia, aktuálne v treťom štvrťroku však pribudla viac ako štvrtina týchto osôb.

V súhrne za tri štvrťroky tohto roka stúpol počet zamestnaných o 2,2 % na takmer 2 milióny 598-tisíc osôb. Celkovo z 18 sledovaných odvetví ekonomiky sa v 12 počet pracujúcich zvýšil. Najväčšie relatívne prírastky pracujúcich boli zaznamenané v podnikoch zameraných na ubytovacie a stravovacie služby, ako aj v odborných, vedeckých a technických činnostiach. Miera zamestnanosti súhrnne za SR stúpla o 2,4 percentuálneho bodu na aktuálnych 76,6 %.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ŠÚ Štatistický úrad SR