VšZP ruší limity pre špecialistov

Euro_500.jpg
Foto: Pixabay.com

OPRAVENÉ – Finančné objemy pre všetkých špecialistov ruší Union

Všeobecná zdravotná poisťovňa mení od júla systém úhrad a zavádza nový úhradový mechanizmus, takzvaný kombinovaný úhradový mechanizmus pre päť špecializácií.

Ako uviedli zástupcovia zdravotnej poisťovne, internistom, neurológom, endokrinológom, imunoalergológom a otorinolaryngológom (ORL) ruší limity a uhradí im všetky výkony, ktoré vykážu do zdravotnej poisťovne.

Zároveň všetkým ambulantným špecialistom ruší limity na pol roka. Na jeseň chce so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti diskutovať o možnostiach zavedenia kombinovaného úhradového mechanizmu pre všetky odbornosti.

Ambulancie tak podľa VšZP získajú viac peňazí, ktoré môžu investovať do modernizácie a rozšírenia prístrojového vybavenia.

Kratšie čakanie

Poistenci VšZP by zrušenie limitov mali pocítiť v kratších čakacích lehotách a zvýšenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti u špecialistov. Podmienkou nového zmluvného vzťahu s poisťovňou je vyšetrenie bez poplatkov.

„Prechod na kombinovaný úhradový mechanizmus je dobrovoľný, ale veríme, že špecialisti ho ocenia, lebo je to lepší systém pre nich aj pre pacientov. V januári sme ho zaviedli v nemocniciach, limity sme zrušili aj stomatológom, čeľustným ortopédom, od apríla aj v jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Túto reformu zavádzame aj v ambulantnej starostlivosti, v pilotnom projekte pre päť špecializácií. Ak sa osvedčí, ponúkneme to všetkým,“ dodal generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

Rozšírili kompetencie pre všeobecných lekárov

Všeobecná zdravotná poisťovňa zaviedla novinky aj pre všeobecných lekárov pre dospelých a pediatrov. Získali viaceré kompetencie, ktoré im poisťovňa plne hradí.

Po novom môžu robiť v ambulanciách diagnostiku a liečbu poruchy metabolizmu cukrov, tukov, komplexné predoperačné vyšetrenia, delegované odbery krvi, kompetencie sa im rozšírili aj pri starostlivosti o pacientov s vysokým krvným tlakom.

Gynekológovia dostali možnosť mať v starostlivosti dievčatá od 15 rokov.

Zvýšia platby pre ADOS

Zdravotná poisťovňa tiež finančne podporila návštevu pacienta v domácom prostredí, agentúram domácej ošetrovateľskej služby od júla navýši mesačne platby v priemer o 371 tisíc eur v porovnaní s rokom 2017.

Poistenci VšZP, ktorých trápi nadváha či bolestivý chrbát a nespĺňajú ešte zákonné nároky na úhradu kúpeľov z verejného zdravotného poistenia, môžu od júla využívať špeciálne liečebno-preventívne programy v kúpeľoch. Všeobecná zdravotná poisťovňa im preplatí až tretinu nákladov na zdravotnú starostlivosť. Účastníci týchto 10-dňových programov dostanú 12-percentnú zľavu na ubytovanie a stravu priamo od kúpeľného zariadenia.

Union ruší finančné objemy

Ako informovala Union zdravotná poisťovňa, od 1. júla u všetkých ambulantných lekárov nebude uplatňovať žiadne finančné objemy.

„Týmto krokom ešte viac zlepšíme pre našich poistencov prístup k špecializovanej starostlivosti a zároveň opätovne podporíme ďalšími finančnými zdrojmi ambulantný sektor,“ konštatovala členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková.


Pôvodná verzia článku uvádzala, že VšZP rušila limity len pre päť špecializácií. Text sme opravili a doplnili o vysvetlenie VšZP.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Union poisťovňaVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa