Trenčianska nemocnica vyhlásila súťaž na stavebné práce za viac ako 10 mil. eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Architekt, plány
Foto: Pixabay.com

Fakultná nemocnica Trenčín vyhlásila verejnú súťaž na stavebné práce. Nemocnica má mať nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákazky takmer 10,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Pri zákazke modernizácie Fakultnej nemocnice Trenčín má ísť o riešenie, ktoré radikálnym spôsobom zvyšuje prevádzkový, hygienický a stavebno-technický štandard formou vybudovania tzv. medicínsko-technického bloku, v ktorom budú sústredené náročné oddelenia.

Naprojektuj a postav

Súčasťou zákazky je spracovanie predbežného technického návrhu, ktorého súčasťou je aj harmonogram prác. Predmet zákazky sa bude realizovať podľa zmluvných podmienok FIDIC Žltá kniha, tzv. naprojektuj a postav,“ uvádza sa v súťažných podkladoch. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Nemocnica požaduje zábezpeku ponuky vo výške 500 tisíc eur. Zákazka má trvať 18 mesiacov.

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 28. januára tohto roka.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie Fakultná nemocnica v Trenčíne