Transparency vyzýva na verejné vypočutie kandidátov na šéfa NOÚ

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Nou
Foto: vZdravotnictve.sk

TIS vyzvala ministerku zdravotníctva, aby prehodnotila doterajší postup výberu riaditeľa NOÚ a zvolila verejné vypočutie kandidátov za účasti odbornej verejnosti, ako aj zástupcov zamestnancov NOÚ.

Meno nového šéfa Národného onkologického ústavu (NOÚ) by malo byť podľa medializovaných informácií známe tento mesiac. Podľa mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko sa však ministerstvo zdravotníctva zdráha informovať o spôsobe, ako zrealizuje výberové konanie.

„Vzhľadom na personálne problémy NOÚ, ako aj vyjadrenia časti zamestnancov o ohrození dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov, považujeme za kľúčové, aby ministerstvo zodpovedne pristúpilo k výberu a vyvrátilo tak obavy znepokojenej verejnosti,“ uviedla organizácia.

Zároveň listom vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby otvorila výberové konanie verejnosti.

Málo transparentné výberové konanie

„Dianie v NOÚ po prebratí vedenia ústavu Jozefom Valockým vzbudilo pochybnosť, či doterajší spôsob výberu nového riaditeľa dostatočne zohľadňuje požiadavky na manažérske zručnosti potrebné k vedeniu tohto vysoko špecializovaného odborného pracoviska,“ konštatovala Transparency International.

Z pohľadu možností verejnej kontroly považuje mimovládna organizácia doterajšie výberové konania za málo transparentné, čo podkopáva dôveru verejnosti, že výber prebieha bez politických tlakov.

Zhodnotenie predošlých výberových konaní preukázalo podľa TIS nielen žalostne slabý záujem o tieto posty – v prvých konaniach sa na pozíciu hlásilo v priemere 1,5 uchádzača, a to v podstate vtedajší riaditelia.

„Kriticky hodnotíme, že komisia vyberala riaditeľov nemocníc za zatvorenými dverami, na základe písomností a formálne preukázaných znalostí, formálneho posúdenia projektov stratégie rozvoja nemocnice, bez osobných pohovorov s kandidátmi. I keď si ministerstvo prisvojilo časť našich odporúčaní, stále nekomplexné zverejnenie bodového hodnotenia neumožňovalo ani ex post verejnú kontrolu,“ dodala mimovládna organizácia.

Chcú zapojiť aj zamestnancov

Pre spomínané dôvody oslovila Transparency International šéfku rezortu zdravotníctva, aby prehodnotila doterajší postup výberu riaditeľa NOÚ a zvolila verejné vypočutie kandidátov za účasti odbornej verejnosti ako aj zástupcov zamestnancov NOÚ.

„Veríme, že ich odborná znalosť by bola relevantným príspevkom k správnemu zhodnotenia schopností kandidátov. Požadujeme, aby verejnosti bolo umožnené oboznámiť sa s víziou kandidátov o rozvoji NOÚ, ako aj ich návrhmi riešenia personálnej krízy NOÚ,“ uzavrela mimovládna organizácia.

Národný onkologický ústav (NOÚ) v Bratislave dočasne vedie v pozícii generálneho riaditeľa Tomáš Alscher. Tomáš Alscher pôsobil v pozícii ekonomického riaditeľa, vo vedení ústavu je celkovo šesť rokov. Z čela NOÚ odišiel Jozef Valocký po tom, ako sa ústav dostal do personálnych problémov a musel odkladať operácie. Na podobné personálne problémy upozorňovali zamestnanci aj na predchádzajúcom pôsobisku Valockého v nitrianskej fakultnej nemocnici, kde takisto zastával pozíciu generálneho riaditeľa.

MZ: Verejnosť sa môže prísť pozrieť, ale to je všetko

Ako uviedlo v reakcii ministerstvo zdravotníctva, do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili traja uchádzači.

„Nakoľko výberové konanie je aktuálne v procese, mená uchádzačov budú po jeho skončení zverejnené v zmysle platnej legislatívy na internetovej stránke ministerstva zdravotníctva,“ informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Výberové konanie bude 21. júna a uskutoční sa písomnou formou.

„V prípade záujmu sa na ňom môžu zúčastniť aj osoby, ktoré nie sú členmi výberovej komisie, avšak bez práva nahliadnutia do podkladov k výberovému konaniu, bez možnosti položiť uchádzačovi otázku a bez práva hodnotenia uchádzačov. V nadväznosti na hodnotenie výberovej komisie bude výsledok výberového konania zverejnený na internetovej stránke ministerstva do 10 dní od jeho skončenia, vrátane poradia uchádzačov,“ doplnila hovorkyňa.

Ako sa vyberá riaditeľ

Výberové konania na obsadenie miesta generálneho riaditeľa NOÚ bolo vyhlásené a zverejnené na internetovej stránke MZ SR a súčasne v denníku SME a Hospodárskych novinách.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie
 • preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov
 • dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami)
 • odborná spôsobilosť (za odborne spôsobilú sa považuje fyzická osoba, ktorá má odbornú prax v oblasti zdravotníctva, poisťovníctva, práva, ekonómie alebo iných príbuzných odboroch vzhľadom na požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky)
 • Projekt stratégie rozvoja organizácie zameraný na zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia, zefektívnenie chodu organizácie, zvýšenie efektívnosti vo využívaní finančných zdrojov, personálnu politiku, riešenie aktuálnych problémov, presné definovanie cieľa projektu a spôsobu na jeho dosiahnutie, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu)
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • úradne osvedčená kópia dokladu o požadovanom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti
 • čestné vyhlásenie o odbornej spôsobilosti
 • stručný projekt stratégie rozvoja organizácie v písomnej forme
Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie NOÚ Národný onkologický ústavTIS Transparency International Slovensko