Sociálna poisťovňa vlani dosiahla príjmy vo výške 11 miliárd eur, pohľadávky vzrástli o 21 percent

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sociálna poisťovňa
Budova pobočky Sociálnej poisťovne na Záhradnickej 153 v Bratislave. Bratislava, 11. december 2023. Foto: archívne, SITA/Milan Illík.
Tento článok pre vás načítala AI.

Príjmy Sociálnej poisťovne, teda všetky finančné prostriedky z poistného, pokút, penále a ostatné príjmy, vrátane finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu boli za rok 2023 vo výške 11 miliárd eur. Uvádza sa to v účtovnej uzávierke Sociálnej poisťovne za minulý rok.

Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov sa pohyboval vo výške viac ako miliarda eur. Sociálna poisťovňa mala minulý rok zdroje v celkovej hodnote 12 miliárd eur. Jej náklady za rok 2023 predstavovali sumu skoro 12 miliárd eur.

Pohľadávky na poistnom

Celkový výsledok hospodárenia bol podľa uzávierky vo výške 845 miliónov eur. Minulý rok poisťovňa realizovala aj postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie dôchodkovým správcovským spoločnostiam vrátane penále vo výške viac ako 1,2 miliardy eur.

Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, na dávkach a náhradách škody neuhradených poisťovni tretími osobami, pokutách a penále dosiahli výšku takmer 975 miliónov eur. V porovnaní so zostatkom z predošlého roka sa zvýšili o 168 miliónov eur, teda o skoro 21 %.

Z celkového zostatku predstavujú pohľadávky na poistnom skoro 641 miliónov eur (65 %) a pohľadávky na penále takmer 115 miliónov eur (12 %). Sociálna poisťovňa povolila plnenie dlžných súm na základe splátkového kalendára dokopy 15 miliónov eur. Z tejto sumy je viac ako 3,6 milióna eur vymáhaných prostredníctvom splátkových kalendárov s dĺžkou splatnosti od 12 do 24 mesiacov.

Náklady za minulý rok

Finančné náklady v roku 2023 predstavovali najmä bankové poplatky, kurzové straty, a to najmä z titulu úhrad dávok sociálneho poistenia do zahraničia. Ostatné náklady predstavovali najmä náklady na zdravotné výkony, odmeny z dohôd mimo pracovného pomeru, administratívne preplatky, čistenie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov, manká a škody či členské príspevky.

Celkový výsledok hospodárenia po zdanení zdaňovanej činnosti Sociálnej poisťovne je za rok 2023 v sume 138 tisíc eur. Plnenie príjmov poisťovne oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 bolo vyššie o 987 miliónov eur. Výdavky Sociálnej poisťovne v roku 2023 vykázané vo výške takmer 12 miliárd eur boli vyššie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 o 874 miliónov eur.

Čerpanie finančných prostriedkov z dôchodkového poistenia bolo vyššie o 978 miliónov eur oproti schválenému rozpočtu, v základnom fonde starobného poistenia o 904 miliónov eur a v základnom fonde invalidného poistenia o 75, 5 miliónov eur. Hospodárenie poisťovne k 31. decembru 2023 skončilo bilančným rozdielom 84 miliónov eur.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa