Sme rodina chce rozšíriť nulový limit na lieky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NR SR
SITA / Ľudovít Vaniher

Celkový negatívny dopad navrhovaného opatrenia na zdroje verejného zdravotného poistenia vyčíslila skupina poslancov vo výške takmer 82 miliónov eur.

Poslanci za hnutie Sme rodina chcú rozšíriť okruh poistencov, na ktorých by sa vzťahoval nulový limit spoluúčasti pri doplatkoch za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú na najbližšie rokovanie parlamentu predložili poslanci Boris Kollár, Zuzana Šebová, Petra Krištúfková a Ľudovít Goga.

„Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré sú ekonomicky najviac ohrozené,“ vysvetlili poslanci v dôvodovej správe.

„Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia,“ uvádzajú.

Aj výsluhoví dôchodcovia

Nulový limit by sa mal teda týkať detí do troch rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, invalidných dôchodcov.

V spomínanom okruhu by mali byť aj invalidní výsluhoví dôchodcovia alebo invalidi, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok.

Zahrnutí by tiež mali byť poberatelia starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok a osoby, ktoré majú dôchodkový vek a nevznikol im nárok na starobný dôchodok.

Celkový negatívny dopad navrhovaného opatrenia na zdroje verejného zdravotného poistenia vyčíslila skupina poslancov vo výške takmer 82 miliónov eur.

V súčasnosti je limit spoluúčasti pri doplatkoch za lieky pre deti do 6 rokov vo výške 8 eur za kalendárny štvrťrok a pre ťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako 6 rokov nula eur.

Štvrťročný limit u starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ŤZP predstavuje 25 eur.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Sme rodina - Boris Kollár