Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 sa na Slovensku po 3,5 roku končí, ale niektoré opatrenia budú platiť aj naďalej

Rúško, koronavírus, senior
Foto: ilustračné, gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 sa na Slovensku čoskoro skončí. Vláda schválila uznesenie, podľa ktorého sa mimoriadna situácia zruší 15. septembra o 6:00.

Vyhodnotenie opatrení

Ministri majú do 30. novembra budúceho roka roka vyhodnotiť prijaté opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd. Odvolanie mimoriadnej situácie v pondelok vláde odporučil Ústredný krízový štáb.

„Po vyhlásení mimoriadnej situácie uznesením vlády SR z 11. marca 2020 boli vytvorené podmienky na prijatie opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 a toho času pominuli dôvody na ďalšie trvanie mimoriadnej situácie,“ uvádza sa v predkladacej správe k návrhu vládneho uznesenia.

Predseda vlády Ľudovít Ódor začiatkom augusta uviedol, že zrušenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a prílevom utečencov z dôvodu vojny na Ukrajine nie je také jednoduché, ako sa zdalo. Poskytovanie viacerých sociálnych dávok a pomoci, aj odklad úverových splátok sa totiž viažu na vyhlásenie mimoriadnej situácie.

„Myslel som si, že to zrušíme veľmi rýchlo, ale ak chceme pokračovať v istých typoch pomoci, tak by sme to nemali zrušiť okamžite,“ povedal Ódor. Ak by však podľa neho takéto legislatívne prekážky neexistovali, mimoriadnu situáciu by zrušil okamžite.

Zákon o mimoriadnych opatreniach

Hoci sa od 15. septembra na Slovensku ukončí mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, niektoré opatrenia sa budú uplatňovať aj naďalej. Prvé opatrenie sa týka nakladania so zdravotníckym hnuteľným majetkom štátu a druhé elektronického hlasovania vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.

Zákon o mimoriadnych opatreniach totiž umožňuje, aby sa niektoré opatrenia po rozhodnutí vlády uplatňovali aj po odvolaní mimoriadnej situácie, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou na Slovensku.

Odvolaním mimoriadnej situácie sa nebudú môcť uplatniť jednotlivé výnimky zo zákona o správe majetku štátu. Ministerstvo zdravotníctva SR by tak bolo povinné pri nakladaní s hnuteľným majetkom štátu dodržať všetky postupy ustanovené týmto zákonom.

„V snahe operatívne riešiť distribúciu vakcín, iných liekov a zdravotníckych pomôcok určených na ich aplikáciu a umožniť čo najrýchlejšie odovzdanie ustanoveného hnuteľného majetku štátu, ktorý je určený na zamedzenie šírenia a liečbu ochorenia COVID-19, je podľa názoru Ministerstva zdravotníctva SR potrebné dané opatrenie predĺžiť,“ uvádza sa vo vládou schválenom návrhu.

Vakcíny proti COVID-19

Rezort zdravotníctva tak pri nakladaní s vakcínami proti COVID-19, liekmi a zdravotníckymi pomôckami nebude musieť vykonať ponukové konanie či elektronickú aukciu. Takáto výnimka bude platiť do 31. decembra 2026.

„Lehota do 31. decembra 2026 sa navrhuje z dôvodu nákupu vakcín, ktorých dodávky na základe kúpnej zmluvy na výrobu, nákup a dodávku vakcín proti SARS-CoV-2 na prevenciu COVID-19 medzi Európskou komisiou, konajúcou v mene všetkých členských štátov Európskej únie, a spoločnosťami Pfizer Inc. a BioNTech Manufacturing GmbH budú dodávané až do tohto termínu,“ zdôvodnilo ministerstvo zdravotníctva.

Do 31. decembra 2026 sa však musí tento hnuteľný majetok štátu aj odovzdať a prevziať novým správcom majetku štátu alebo jeho novým vlastníkom.

Druhé opatrenie, ktoré bude platiť aj po odvolaní mimoriadnej situácie, sa týka elektronického hlasovania vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Keďže stále existuje dôvod na ďalšie uplatňovanie opatrenia zamedzujúce šíreniu ochorenia COVID-19, predĺži sa možnosť hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov.

„Takýto výkon hlasovacieho práva bude možné uplatňovať najdlhšie do 31. decembra 2024, pretože sa predpokladá zavedenie takéhoto spôsobu hlasovania do právnej úpravy týkajúcej sa vlastníctva bytov a nebytových priestorov,“ uviedlo ministerstvo financií.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ľudovít Ódor
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRÚstredný krízový štáb SR