LOZ odmieta zásahy ministerstva do rezidentského programu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Steto
Foto: Freepik.com

AKTUALIZOVANÉ – Ministerstvo zdravotníctva sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam predsedu LOZ Petra Visolajského. Rezidentský program sa rozširuje, hovorí.

Lekárske odborové združenie (LOZ) odmieta deštruktívne zásahy Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR do rezidentského programu pre budúcich obvodných lekárov, ktorých je na Slovensku kritický nedostatok. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda LOZ Peter Visolajský.

„Je všeobecne známe, že na Slovensku máme hrozivo málo obvodných lekárov a ich priemerný vek je 56 rokov. Bolo medializované, že na Slovensku pracuje aj 90-ročný obvodný lekár a do niektorých obvodov sa nedarí zohnať lekára už roky. Problém nedostatku obvodných lekárov je známy už niekoľko rokov a každým rokom sa len prehlbuje,“ zhrnul.

Podľa Visolajského jedným z mála systémových opatrení v našom zdravotníctve, ktoré je určené pre budúcich obvodných lekárov, je rezidentský program, podobný tomu, aký funguje aj v zahraničí.

Týmto programom štát zabezpečuje nových mladých obvodných lekárov do určených lokalít, kde ich treba.

„Lekár po ukončení lekárskej fakulty potrebuje na nástup na obvodnú ambulanciu najprv získať atestáciu – po skúške získať špecializáciu pediater alebo všeobecný lekár pre dospelých. Atestácia trvá obvodnému lekárovi pre dospelých tri roky, detskému lekárovi štyri roky. Počas toho musí absolvovať prácu v nemocnici na stanovených oddeleniach, v stanovej dĺžke. Pracuje na daných oddeleniach ako neatestovaný lekár a za prácu, samozrejme, dostáva i mzdu,“ priblížil postup predseda LOZ.

V nemilosti nemocníc

Pre nemocnicu je však takýto lekár neperspektívny, keďže z nemocnice odíde na obvodnú ambulanciu. „Lekár je v nemilosti nemocnice aj v dĺžke trvania tejto prípravy, pretože je bežné, že nemocnica sa snaží, aby takýto lekár atestoval čo najneskôr, pretože v ňom má lacnú pracovnú silu,“ dodal Visolajský.

Rezidentský program podľa šéfa LOZ ponúka v týchto problémoch lekárom benefity a na druhej strane umožňuje štátu získať obvodných lekárov do menej lukratívnych oblastí a získať ich v čo najkratšom čase.

„Lekár, ktorý vstúpi do rezidentského programu, je platený za svoju prácu týmto programom, nie nemocnicou, rezidentský program mu zabezpečuje nemocnicu a ruší závislosť študujúceho lekára od nemocnice,“ objasnil Visolajský.

Výhoda pre nemocnicu je finančná – má príspevok za rezidenta a na druhej strane má neatestovaného lekára zadarmo. Výhodou pre štát je, že rezident sa zmluvne zaviaže, že po získaní atestácie nastúpi na obvodnú ambulanciu v určenej lokalite a že ak sa náhodou rozhodne neísť robiť obvodného lekára, vráti vynaložené prostriedky štátu.

Financie na fungovanie tohto programu boli donedávna z eurofondov, v súčasnosti sú poskytované štátom. Vstup do rezidentského programu je podmienený zmluvou medzi štátom a daným lekárom.

Zmenili podmienky

„Takto nastavený rezidentský program funguje vo vyspelých krajinách a donedávna fungoval aj na Slovensku. Ale to, čo vo svete funguje, sme na Slovensku schopní pokaziť. Žiaľ, v máji 2017 sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo rezidentský program nezmyselne meniť,“ upozornil Visolajský.

Ako vysvetlil, zmeny sa udiali s retrospektívnou platnosťou, teda ministerstvo jednostranne zmenilo podmienky aj lekárom – rezidentom, ktoré podpísali pri vstupe do tohto programu už dávnejšie. „Títo lekári boli zrazu postavení pred novú zmluvu a akceptovanie zmien alebo nutnosť uhradiť všetky financie poskytnuté na ich program,“ povedal Visolajský.

Zmeny sa prejavili aj tak, že sa stanovilo, že prípravu na atestáciu môže lekár prerušiť súvisle len na dva roky, čo je podľa predsedu LOZ veľký problém napríklad pri materskej dovolenke.

„Tiež sa zrušila možnosť čiastočného úväzku, ďalej lekár musí po atestácii do šiestich mesiacov nastúpiť na obvodnú ambulanciu, čo niekedy nie je schopný on sám nijak ovplyvniť. Po nástupe na obvodnú ambulanciu tam musí pracovať súvisle minimálne päť rokov, pričom existujú neovplyvniteľné udalosti ako práceneschopnosť či OČR alebo vážne rodinné situácie, ktoré rovnako nevie lekár dopredu predvídať ani ovplyvniť,“ konštatoval Visolajský.

Žiadna možnosť prerušenia sa už podľa predsedu LOZ nespomína, teda sa zdá, že počas týchto piatich rokov nemôže porodiť dieťa či ochorieť. „Za porušenie ustanovení môže byť rezident budúci obvodný lekár prísne pokutovaný,“ dodal Visolajský.

Problém matiek

Ako priblížila na tlačovej konferencii lekárka zo Žilinského kraja, do rezidentského programu vstúpila v roku 2014, po ôsmich mesiacoch v programe bola šesť týždňov PN, potom nastúpila na materskú.

„Môj malý syn mal približne 1,5 roka, keď som sa dozvedela, že existuje novela, podľa ktorej by som mala nastúpiť čoskoro do práce, od ani nie dvojročného dieťaťa. Keďže sa mi nedalo nastúpiť do zamestnania od takto malého dieťaťa, znamenalo to súčasne ukončenie pôsobenia v rezidentskom programe,“ povedala.

Následne bola lekárke a zamestnávateľke – obvodnej lekárke vyrubená suma na zaplatenie 12 965 eur, čo aj zaplatili. „Ja matka na rodičovskej dovolenke som musela zaplatiť osem tisíc eur,“ upozornila.

MZ: Program sa rozširuje

Ministerstvo zdravotníctva sa ostro ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam predsedu LOZ.

„Ministerstvo rezidentský program nijako neobmedzuje a práve naopak rozšírilo ho aj o ďalšie špecializácie, ktorých je nedostatok. Rezort považuje rezidentský program za dôležitý nástroj nevyhnutnej revitalizácie ambulantnej sféry a dôkazom toho je aj skutočnosť, že na rezidentský program vyčlenilo aj o tretinu viac finančných prostriedkov, ako to bolo v minulosti,“ uviedla v reakcii hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.

Ako informovala hovorkyňa, rezidentský program pokračuje aj v tomto roku, naďalej sú doň zaradení všeobecní lekári a pediatri, v priebehu tohto roka pribudnú detskí psychiatri, odborníci na urgentnú medicínu a anestéziológovia.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň v pravidelných intervaloch vyhodnocuje nedostatok špecialistov v jednotlivých odboroch a na základe toho prehodnocuje ich doplnenie do programu.

Peniaze už nejdú z eurofondov

„Niektoré konkrétne príklady, ktoré LOZ v utorok prezentovalo, boli ešte z čias, kedy bol rezidentský program hradený z Európskych štrukturálnych fondov, riadil sa stanovenými pravidlami a pri porušení pravidiel sa finančné prostriedky vracali cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V jednom z konkrétnych príkladov, ktoré LOZ prezentovalo, vstúpila lekárka do špecializačného štúdia ešte v čase, kedy bol podporovaný z európskych štruktúrovaných fondov,“ uviedla Eliášová s tým, že vtedy boli všeobecné pravidlá nastavené inak.

Rezidentský program je v súčasnosti financovaný zo štátneho rozpočtu, len v roku 2018 doň ide približne 7 miliónov eur.

„Na základe uvedenej zmeny z roku 2016 v súčasnosti už vrátenie finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium zo štátneho rozpočtu nehrozí z dôvodov, ktoré uvádza LOZ. Dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov vynaložených na špecializačné štúdium zo štátneho rozpočtu v tomto prípade nie je materská či rodičovská dovolenka, ale fakt neukončenia rezidentského programu,“ objasnila Eliášová.

Ak lekárka nastúpila do programu pred májom 2017, na materskej, resp. rodičovskej dovolenke môže byť v súlade s podmienkami určenými príslušnými právnymi predpismi, následne ale musí program riadne ukončiť.

Podpora materskej a rodičovskej dovolenky je pre ministerstvo takisto jednou z priorít, preto v prípadoch hodných osobitého zreteľa bude k jednotlivým prípadom pristupovať individuálne.

„Takisto pripravujeme novelu zákona, ktorá prerušenie programu kvôli materskej či rodičovskej dovolenke predĺži na tri roky. Materiál je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní,“ pripojila Eliášová.

Retroaktivitu odmietajú

Čo sa týka výhrady LOZ voči retroaktivite, pravidlá nie sú podľa ministerstva retroaktívne. Platia pre tých, ktorí po uvedenej zmene následne nastúpia do rezidentského programu.

„Rezidentský program je dobrovoľný program, ktorého súčasťou je práca na plný úväzok. Program je založený na dobrovoľnej báze, ak chce lekár pracovať na čiastočný úväzok, nevstupuje do rezidentského programu,“ uzavrela hovorkyňa.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie LOZ Lekárske odborové združenie