Kežmarku sa nepozdávajú faktúry nemocnice za viac ako milión

Uctovnictvo.jpg
Foto: Pixabay.com

Nemocnica ako nezisková organizácia uhrádzala faktúry spoločnostiam personálne prepojeným s bývalým predsedom Správnej rady nemocnice. Za čo, nie je jasné, mesto podalo trestné oznámenie.

Nové vedenie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., musí podľa hlavného kontrolóra mesta Ondreja Teraja riešiť závažné problémy.

Vo svojej informatívnej správe počas posledného mestského zastupiteľstva (9. februára) upozornil na tri jednoosobové obchodné spoločnosti personálne prepojené na bývalého predsedu Správnej rady neziskovej organizácie Tomáša Tvarůžeka, ktoré uzatvárali zmluvy, ktorých „predmet bol nejasný a poskytnuté plnenie spochybniteľné“.

„Na ich základe boli vystavované faktúry, tie boli zo strany neziskovej organizácie uhrádzané a ich výška predstavovala viac ako jeden milión eur. Činnosť spomínaných spoločností odôvodňuje podozrenie zo spáchania trestného činu, preto bolo podané trestné oznámenie adresované Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky,“ informoval v pondelok vo svojom stanovisku kežmarský primátor Ján Ferenčák.

Jednou zo spoločností má byť podľa hlavého kontrolóra práve PP PARTNERSHIP s. r. o, ktorá vstúpila do nemocnice formou mandátnej zmluvy v roku 2010 a jej konateľom je Tomáš Tvarůžek, ďalšími sú CARELINE, s. r. o., a MEDLINE, s. r. o. Sumu približne vo výške 1,2 milióna eur si od nemocnice naďalej uplatňuje jedna zo spoločností.

„Na mestskom zastupiteľstve nezisková organizácia informovala, že dňa 24. januára 2017 podala na Okresný súd Bratislava III. žalobu, ktorou sa domáha vyslovenia neplatnosti mandátnej zmluvy. Na jej základe obchodná spoločnosť PP PARTNERSHIP, s. r. o., doručila v januári 2017 faktúru na viac ako 1,2 milióna eur, ktorej pôvodná splatnosť bola v roku 2013,“ uvádza sa vo vyjadrení primátora.

Kontrola pokračuje

Kežmarský primátor uviedol, že v nemocnici je 100 dní po prevzatí všetkých práv zakladateľom nemocnice, teda mestom Kežmarok, situácia stabilizovaná.

„Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zabezpečované na vysokej profesionálnej úrovni. Pozornosť nemocnice je zameraná predovšetkým na potreby pacientov, o čom svedčí dopĺňanie a modernizácia prístrojového vybavenia,“ informoval. Podľa jeho slov sa súčasná situácia žiadnym spôsobom nedotýka pacientov ani personálu nemocnice.

„V rámci nemocnice sa ešte stále realizuje kontrola, ide o ešte neukončené šetrenie. Fungujeme však statočne ďalej. Zistenia sú vážne, budú v týchto veciach konať iné orgány ako my, mojou úlohou je zabezpečiť, aby táto nemocnica fungovala smerom dopredu,“ povedal pre agentúru SITA riaditeľ nemocnice Viktor Halíř, ktorý do nemocnice nastúpil v novembri po viacerých zmenách.

Napríklad kým v päťčlennej správnej rade tvorili predtým väčšinu nominanti nemocnice a dvoch navrhovalo mesto, teraz zastupujú mesto štyria členovia a dvoch navrhuje nemocnica. V rámci zmien prišiel o funkciu predsedu správnej rady Tvarůžek.

„Keď bude v budúcnosti mesto pre nemocnicu hľadať strategického partnera, tak to bude verejné a transparentné a určite nie formou skrytej privatizácie a ovládnutia podľa predošlého scenára PP PARTNERSHIP, s. r. o., pod vedením pána  Tvarůžka,“ uviedol Ferenčák.

Tvarůžek: Spoločnosti významne pomohli nemocnici

Tvarůžek je presvedčený o tom, že mesto prezvalo nemocnicu protiprávne. V minulosti viackrát pripomenul, že práve v roku 2010 mesto zverilo spoločnosti PP PARTNERSHIP organizáciu v dezolátnom stave, s dlhom, ktorý presahoval 3,5 milióna eur.

„Nemocnica nám bola protiprávne odňatá 3. novembra 2016. Hospodársky výsledok k 31. októbru 2016 bol plus 365-tisíc eur. Nemocnica mala zaplatené všetky záväzky v splatnosti. Pohľadávky tvorili dvojnásobok záväzkov, cca 1,2 milióna eur,“ uvádza sa v jeho stanovisku.

Na margo spoločností CARELINE a MEDLINE, na ktoré putovali finančné prostriedky z nemocnice, uviedol, že obe zohrali v rokoch 2010 až 2013 významnú úlohu pri revitalizácii nemocnice Kežmarok, ktorej hrozilo v tom čase zatvorenie.

„Tieto spoločnosti sa taktiež podieľali na reštrukturalizácii nemocnice, keď sa záväzky nemocnice znížili z 3,5 milióna eur na 800-tisíc eur. A utrpeli aj straty, napríklad spoločnosti MEDLINE nebolo z nemocnice Kežmarok vyplatených cez 700-tisíc eur. Na všetky finančné plnenia sú riadne uzatvorené zmluvy, ktoré podliehali auditu,“ uviedol.

Vraj hľadajú investora

Dodal tiež, že faktúra na približne 1,2 milióna eur je podľa zmluvy odmenou za výsledky v roku 2012 a mala odloženú splatnosť až po splatení všetkých záväzkov z reštrukturalizácie.

„Túto čiastku sme nechceli fakturovať, ak by s nami bola podpísaná zmluva na 20 rokov a realizovala by sa vízia dostavby nemocnice, nami spracovaná v roku 2016 a prerokovaná s poslancami a odbornými komisiami. Tieto finančné prostriedky by boli použité práve na významnú časť tejto rekonštrukcie,“ informoval.

Pripomenul tiež, že nezávislá mimovládna organizácia INEKO vyhodnotila kežmarskú nemocnicu ako tretiu najlepšiu z hľadiska finančnej stability a tvorby vlastných finančných zdrojov. Taktiež bola podľa neho vyhodnotená ako najlepšia v oblasti zdravotnej starostlivosti.

„Všetky kroky súčasného vedenia mesta a nemocnice sú podľa mňa iba krycím manévrom pre hľadanie súkromného investora, ak už nie je vybraný, pre nemocnicu, proti ktorému tak tvrdo Ferenčák vystupoval už v roku 2015 a postavil si na tom svoju volebnú kampaň,“ uzavrel Tvarůžek.

Zakladateľom neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v roku 2004 bolo mesto Kežmarok.

Nemocnica má podľa zverejnených informácií rozhodnutie Prešovského samosprávneho kraja o prevádzkovaní odborov, ako sú vnútorné lekárstvo, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria a neonatológia, OAIM (ARO), oddelenie dlhodobo chorých, geriatria, rádiodiagnostické pracovisko a dopravno zdravotná služba.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Nemocnica Dr. V. Alexandra Kežmarok