Výška exekučných zrážok z dôchodkov sa od januára zmení, niektorým sa zníži

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
dôchodkyňa, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Sociálna poisťovňa od nového roku prepočíta dôchodcom výšku ich exekučnej zrážky.

Na rozdiel od minulých rokov, kedy sa zrážka pri zvýšení dôchodku zvyšovala, po prepočte od 1. januára 2022 sa zrážka niektorým dôchodcom zníži alebo sa zrážky prestanú vykonávať.

Ako ďalej informuje Sociálna poisťovňa, dôvodom prepočtu je nielen valorizované zvýšenie dôchodku od 1. januára 2022, ale aj zmena základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť na úhradu niektorých pohľadávok.

Úhrada neprednostných pohľadávok

Zníženie sumy exekučných zrážok sa týka dôchodcov, ktorým sa z dôchodku vykonávajú zrážky na úhradu neprednostných pohľadávok alebo pohľadávok výživného na maloleté dieťa, ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu.

Ak ide o neprednostnú pohľadávku, základná suma sa od 1. januára 2022 zvyšuje z doterajších 218,06 eura na 305,28 eura, čo je 140 % životného minima. Na každú osobu, ktorej poberateľ dôchodku poskytuje výživné, mu musí zostať ďalších 50 % z tejto sumy, čiže 152,64 eura mesačne. K základnej sume na povinného dlžníka sa pripočíta zvýšenie na vyživovanú osobu.

Úhrada pohľadávky výživného

Zmena sa týka aj poberateľov dôchodkov, ktorým sa vykonáva zrážka na úhradu pohľadávky výživného na maloleté dieťa.

Základná suma na povinného dlžníka ostáva nezmenená a predstavuje 91,58 eura. Zvyšuje sa však základná suma na vyživovanú osobu, ktorá sa pripočítava k základnej sume na povinného, a to na 76,32 eura mesačne zo súčasných 38,15 eura mesačne.

Pre zmenu základnej sumy, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť, dôchodcom, ktorým sa vykonáva zrážka z dôchodku na neprednostnú pohľadávku alebo na výživné na maloleté dieťa, ak sa základná suma zvyšuje na vyživovanú osobu, sa po prepočte od 1. januára 2022 suma zrážky zníži alebo sa zrážky prestanú vykonávať.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa