Žarnay chce odstrániť odpisovanie počas maturít a testovaní, navrhuje zaviesť externý dozor

Foto: Ilustračné foto SITA/Martin Havran

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Externý dozor má zaručiť objektivitu hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a aj ostatných celoslovenských testovaní. Navrhuje to nezaradený poslanec NR SR Oto Žarnay.

Na júnovú schôdzu parlamentu predkladá návrh novely školského zákona. Externú administráciu by mali podľa Žarnaya vykonávať kvalifikovaní externí pedagógovia, čiže pedagóg nebude zamestnancom školy, kde bude administráciu vykonávať a bude spĺňať kritériá pedagogického zamestnanca.

Chcú zlepšiť skóre svojej škole

Zároveň pedagóg nesmie mať aprobáciu na predmet, ktorý je obsahom testovania alebo maturitnej skúšky. Rovnako na jednej škole môže vykonávať externý dozor len raz za päť rokov, aby sa vyhlo akýmkoľvek pochybnostiam o objektivite výkonu externej administrácie.

Kompetentné na vymenovanie externých administrátorov v stanovenom termíne budú okresné úrady v sídle kraja na návrh riaditeľov škôl, a to nielen pre externú časť maturitných skúšok, ale aj pre všetky externé celoslovenské testovania.

Pri dozore na externom testovaní sa podľa Žarnaya vyskytuje najviac problémov. Niektorí pedagógovia často pomáhajú rôznym spôsobom žiakom, aby vylepšili skóre svojej škole a aj sebe.

„Takýto jav nie je dobrý príklad pre žiakov samotných, no zároveň aj významne skresľuje výsledky testovania a znemožňuje lepšie nastavenie školského kurikula ako aj obsahu testov pre budúcnosť,“ tvrdí predkladateľ.

Nekalé praktiky počas maturity

Riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská pokladá návrh za preventívne opatrenie, ktorým by sa potenciálnym nekalým praktikám počas maturitnej skúšky na niektorých stredných školách zabránilo.

Ako uviedla pre agentúru SITA, v súčasnosti vykonáva externý dozor na škole počas externej časti maturitnej skúšky predseda predmetovej maturitnej komisie.

Predseda maturitnej komisie je učiteľom z inej školy a je menovaný na tento výkon odborom školstva okresného úradu v sídle kraja. Tento externý dozor (predseda predmetovej maturitnej komisie) dohliada na to, aby sa v jednotlivých triedach neodpisovalo, aby bolo testovanie regulárne a objektívne, a aby školy nepodvádzali.

„Maturitné testy v triedach však zadávajú žiakom a administrujú ich interní učitelia danej školy, ktorí nemajú aprobáciu na príslušný predmet. Napríklad testy zo slovenčiny administrujú učitelia geografie alebo informatiky danej školy, nesmie to byť učiteľ slovenského jazyka a literatúry,“ vysvetlila pre agentúru SITA Kanovská.

Učiteľ z inej školy

NÚCEM podľa Kanovskej dlhodobo upozorňuje na potrebu legislatívnej úpravy školského zákona, ktorá by upravila pozíciu učiteľa, ktorý zadáva testy v triede a administruje ich.

„Na základe našich skúseností dlhodobo odporúčame, aby to bol učiteľ z inej školy, teda externý administrátor. Na niektorých školách totiž externý predseda maturitnej komisie nedokáže dohliadnuť na to, aby žiaci v triede nespolupracovali pri riešení testu,“ vysvetlila s tým, že NÚCEM každoročne vyhodnocuje mieru podozrenia na „nekalú spoluprácu“ alebo „odpisovanie“ žiakov počas externej maturitnej skúšky.

Tam, kde je táto miera podozrenia vysoká, teda sa napríklad vyskytujú rovnaké typy nesprávnych odpovedí žiakov v jednej triede, alebo štvorkári napíšu test s vysokou úspešnosťou, NÚCEM kontaktuje Štátnu školskú inšpekciu, aby prípadné podozrenia overila a vyvodila zodpovednosť. Uvedené zistenia každoročne vyhodnocuje Štátna školská inšpekcia vo svojej správe.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Oto ŽarnayRomana Kanovská
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR