Vedenie STU považuje predstavený návrh novely vysokoškolského zákona za neakceptovateľný

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať

Vedenie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave považuje predstavený návrh novely vysokoškolského zákona za neakceptovateľný. Hovorca univerzity Juraj Rybanský vysvetlil, že návrh naďalej obsahuje silné prvky politizácie vysokého školstva.

Vnímajú ho ako nesystémový, devastuje podľa nich akademickú samosprávu a dáva nenáležite rozsiahle právomoci Správnej rade, vrátane rozhodovania o nakladaní s majetkom vysokej školy. Vedenie STU vyzvalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby návrh v diskusii s akademickou obcou prehodnotilo. Súčasne sa obrátilo na predsedu i členov Vlády SR a poslancov Národnej rady SR s naliehavou žiadosťou, aby návrh v predloženej podobe nepodporili.

Chaos do procesov zvyšovania kvality

Štátny tajomník ministerstva školstva Ľudovít Paulis (SaS) na tlačovej konferencii 9. decembra predstavil návrh novely o vysokých školách, ktorý po ukončenom medzirezortnom pripomienkovom konaní smeruje na najbližšie rokovanie vlády SR. Ministerstvo školstva z 865 pripomienok, z ktorých bolo 503 zásadných, akceptovalo alebo čiastočne akceptovalo 280 pripomienok.

Návrh vychádza z účelovo interpretovaných argumentov, spôsob jeho prípravy a komunikácie s tými, ktorých sa týka, bol a zostal mimoriadne nekorektný a neseriózny. Naša kľúčová výhrada však spočíva v tom, že predložený návrh novely vysokoškolského zákona neprináša riešenia skutočných problémov a aktuálnych výziev vysokého školstva na Slovensku, naopak, vnáša chaos do procesov, ktorými univerzity aktuálne prechádzajú práve v záujme zvyšovania vlastnej kvality,“ zhodnotilo vedenie STU.

Konštatovalo tiež, že navrhovaný spôsob kreovania a činnosti Správnej rady vyvoláva pochybnosti o kompetentnosti, kapacite a motivácii tohto orgánu zodpovedne rozhodovať o dôležitých strategických i prevádzkových záležitostiach vysokej školy. Kľúčové slovo pri zložení rady by mal totiž podľa nich minister. Vnímajú tiež oslabenie úlohy akademického senátu. Dodali, že senát navyše úplne stráca právo navrhovať vlastných kandidátov. Návrh tiež v podstate likviduje akademickú samosprávu na úrovni fakulty.

Pôvodný návrh bol upravený

Odbor komunikácie a marketingu ministerstva školstva pre agentúru SITA reagoval, že celý čas pozorne vnímalo širokú diskusiu odborníkov a reprezentantov vysokých škôl a študentov k zneniu navrhovanej novely. „Rezort školstva bol otvorený k jednotlivým pripomienkam, ktoré detailne analyzoval, a následne rokoval s reprezentáciami vysokých škôl a študentov, na základe čoho bol pôvodný návrh vo viacerých bodoch novely upravený,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň dodalo, že reforma vysokých škôl vychádza zo skúseností zahraničných systémov, analýz a odporúčaní. Tie podľa ministerstva potvrdzujú, že slovenské vysoké školy takúto reformu nevyhnutne potrebujú.

Predseda výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Richard Vašečka (OĽaNO) v stanovisku pre agentúru SITA, ktoré poskytol Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, podotkol, že do parlamentu sa novela vysokoškolského zákona dostane až na februárovej schôdzi. „Celý čas sa snažím intenzívne komunikovať so zástupcami vysokých škôl i ministerstva školstva a prispieť k širšiemu konsenzu. Vítam, že ministerstvo zapracovalo množstvo pripomienok, ktoré prišli zo strany vysokých škôl, ale aj iných inštitúcii, v pripomienkovom konaní. Napriek tomu mnohé rozpory ešte zostávajú,“ zhodnotil. Prikláňa sa k tomu, aby legislatívny proces pokračoval ďalej a aby maximum týchto pripomienok mohli zapracovať na školskom výbore či v pléne počas druhého čítania, pravdepodobne v marci.

Verejné vypočutie kandidátov do správnej rady

Paulis na tlačovej konferencii priblížil, že predstavená novela zavádza napríklad povinnosť verejného vypočutia kandidátov pri voľbe členov správnej rady, schvaľovanie kandidáta na rektora volebným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou členov zhromaždenia či zverenie schvaľovania niektorých riadiacich procesov do právomocí akademického senátu. Ministerstvo do návrhu zákona doplnilo aj to, že výkon člena správnej rady je nezlučiteľný nie len s tým, že je zamestnancom akéhokoľvek ministerstva, členom vlády, poslancom alebo štátnym tajomníkom. Členov rady budú vyberaní iba z nominácií, ktoré budú prekladať združenia zamestnávateľov, Slovenská akadémia vied, miestne a územné samosprávy či neziskové organizácie. Kandidát na rektora sa bude voliť spoločným zhromaždením akademického senátu a správnej rady.

Novela zákona o vysokých školách, ktorá mala podľa ministerstva školstva zaistiť kvalitnejšie vysoké školstvo, priniesť funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či kratšie externé štúdium, bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 12. novembra. Predstavitelia akademickej obce však žiadali jej stiahnutie. Vo svojich stanoviskách z 28. októbra sa zhodli na tom, že predložená novela nezodpovedá tomu, čo sa dohodlo na kontaktnej skupine, ktorá vznikla v marci, nereflektuje jej požiadavky a politizuje vysoké školy. Proti novele vznikla 5. novembra online petícia za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, pod ktorú sa doteraz vyzbieralo viac ako 20-tisíc podpisov. Tiež sa 16. novembra uskutočnil Zodpovedný protest za slobodné univerzity pred budovou UK v Bratislave na Šafárikovom námestí a pár dní predtým protest Filozofickej fakulty UK.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ľudovít PaulisRichard Vašečka
Firmy a inštitúcie Ministerstvo školstva SRSTU Slovenská technická univerzita