Univerzita Komenského opäť protestuje proti novele zákona, prekvapil ich aj prístup ministerstva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Hlavná budova Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave opäť protestuje proti novele vysokoškolského zákona. Akademický senát UK (AS UK), ktorý v stredu rokoval aj o pripravovanej novele vysokoškolského zákona, spolu s vedením UK odmieta dané znenie, ako aj nedostatočné reflektovanie diskusie so zástupcami vysokoškolského prostredia.

Protestné aktivity ešte spresnia

Ako priblížila hovorkyňa UK Lenka Miller, konkrétne protestné aktivity budú spresňované podľa ďalšieho vývoja prípravy novely zákona o vysokých školách (VŠ).

Univerzita naďalej trvá na zachovaní princípov samosprávnosti a autonómnosti vysokých škôl, najmä práva AS UK samostatne voliť rektora a dekanov, schvaľovať rozpočet a nakladanie s majetkom VŠ. V kontexte novej právnej úpravy to považujú za kruciálne.

Dokumenty neboli výsledkom diskusie

AS UK a vedenie univerzity odmietajú niektoré zásadné tézy predložené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v materiáli Kľúčové body novely zákonov 131/2002, 269/2018, 172/2005, 422/2015 ako základné východiská novej právnej úpravy zákona o VŠ.

Podľa nich je tento materiál v rozpore aj s paragrafovým znením navrhovanej novely zákona o vysokých školách. Dodali, že konkrétne znenie predložených dokumentov obsahuje zásadné časti v znení, s ktorými sa nemôžu stotožniť pre ich rozpor s princípmi akademickej samosprávy, a dôrazne ich odmieta.

„Rovnako kriticky vnímame aj fakt, že predmetné dokumenty nie sú výsledkom diskusie zástupcov vysokoškolského prostredia s MŠVVaŠ SR na platforme ministerstvom zriadenej konzultačnej skupiny, práve naopak, sú v rozpore s už dosiahnutým stavom rokovaní predmetnej skupiny,“ uviedli AS UK a vedenie vo svojom uznesení.

Zároveň konštatovali, že sú rozčarovaní prístupom ministerstva pri riešení otázok reformy vysokých škôl. Poukázali na to, že opakovane prichádza k nerešpektovaniu už dosiahnutých výsledkov rokovaní zo strany ministerstva.

Agentúra SITA požiadala ministerstvo školstva o stanovisko.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Lenka Miller
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRUnverzita Komenského v Bratislave