Testovanie deviatakov dopadlo najlepšie v Bratislavskom kraji, výsledky opäť ukázali veľké regionálne rozdiely

Foto: Ilustračné foto SITA/Michal Burza

Tohtoročné testovanie T9 absolvovalo takmer 45-tisíc žiakov na 1 639 školách v riadnom termíne 22. a 23. marca a 330 žiakov v náhradnom termíne 4. a 5. apríla.

Testovania sa zúčastnili žiaci 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom.

Zúčastniť sa ho mohli aj žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informuje o tom v tlačovej správe Komunikačný odbor Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

Veľké regionálne rozdiely

Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli žiaci priemernú úspešnosť 58,7 percenta, z maďarského jazyka a literatúry 60,6 percenta a z matematiky 55,1 percenta.

Aj v tomto roku podľa rezortu školstva výsledky poukazujú na veľké regionálne rozdiely a signalizujú významný vplyv socio-ekonomického postavenia žiaka na jeho výsledky.

Pri rozdelení žiakov základných škôl podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín bolo preukázané, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť viac ako 80 percent v teste) je v Bratislavskom kraji (19,7 percenta). Naopak, najmenší podiel najúspešnejších žiakov je v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji (12,7 percenta).

Najväčší podiel žiakov, ktorí v teste dosiahli slabé a veľmi slabé výsledky (úspešnosť do 40 percent v teste), je v Košickom kraji (42,1 percenta), v Banskobystrickom kraji (40,6 percenta) a Prešovskom kraji (40,2 percenta). V uvedených krajoch s najvyšším podielom najmenej úspešných žiakov bolo zároveň aj najväčšie zastúpenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – v Prešovskom kraji to bolo 5,8 percenta z celkového počtu žiakov v kraji, v Košickom kraji 4,8 percenta a v Banskobystrickom kraji 3,9 percenta.

Pri rozdelení žiakov stredných škôl do piatich výkonnostných skupín podľa výsledkov v teste z matematiky sa potvrdzuje, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (s úspešnosťou viac ako 80 percent) je v Bratislavskom kraji (40,4 percenta). Najmenší podiel najúspešnejších žiakov je v Banskobystrickom (19 percent) a Košickom kraji (22,8 percenta).

Stredné školy s najväčším podielom žiakov s úspešnosťou do 40 percent v teste z matematiky sa podobne ako pri základných školách nachádzajú v Košickom (14,6 percenta), Banskobystrickom (13,7 percenta) a Prešovskom kraji (11,8 percenta). V ostatných krajoch predstavuje podiel takýchto žiakov menej ako 9 percent z testovaných žiakov v príslušnom kraji.

Na úrovni celoslovenského priemeru

Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 37 892 žiakov (89,4 percenta z testovanej populácie) s priemernou úspešnosťou 57,3 percenta. V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú výsledky žiakov základných škôl vo všetkých krajoch porovnateľné na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi nie sú významné rozdiely.

Na stredných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 4 491 žiakov (10,6 percenta z testovanej populácie) s priemernou úspešnosťou 70,7 percenta. Výsledky žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry sú medzi krajmi navzájom porovnateľné, významne horšie výsledky v porovnaní s priemerom stredných škôl dosiahli iba žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 67,3 percenta.

Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci z okresov Bratislava I (úspešnosť 68 percent), Bratislava II (67,5 percenta), Bratislava IV (66,8 percenta) a Banská Bystrica (64,9 percenta). Výsledky horšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch Gelnica, Kežmarok, Rimavská Sobota, Sabinov, Trebišov, Košice – okolie, Revúca, Rožňava, Svidník, Lučenec a Levoča. Okrem okresu Levoča majú všetky okresy viac ako 5 percentný podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo viac ako 5 percent podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (pre väčšinu z týchto okresov sú príznačné oba javy).

Test z maďarského či ukrajinského jazyka

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 542 žiakov na 139 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 60,6 percenta. Výsledky významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci štyroch škôl Bratislavského kraja (68,8 percenta). Mierne horšie výsledky dosiahli žiaci Košického (54,5 percenta) a Banskobystrického kraja (54,8 percenta).

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 538 žiakov zo 139 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 59,4 percenta. Výsledky významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci štyroch škôl Bratislavského kraja (80,7 percenta). Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo na jednej základnej škole 12 žiakov s priemernou úspešnosťou 53,8 percenta.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Ministerstvo školstva SR