Študenti z UK upozorňujú na dlhodobé zanedbávanie školstva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Univerzita Komenského v Bratislave. Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Benedikovič

BRATISLAVA 23. januára (WebNoviny.sk) – Študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tvrdia, že počas štúdia a praxe na vysokej škole majú možnosť pozorovať výsledky dlhodobého zanedbávania školstva zo strany štátu, či už na ich fakulte alebo na školách, v ktorých robia prax. Nedostatočné financovanie podľa nich priamo súvisí s nedostatkom kvalitných pedagógov a so stratou motivácie už počas štúdia. Tvrdia to v spoločnom vyhlásení študentov Pedagogickej fakulty UK k aktuálnemu dianiu v školstve.

„Uvedomujeme si naše záväzky voči tým, ktorí nás už od materských škôl vychovávali a vzdelávali vrátane tých, ktorí nám svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti odovzdávajú počas nášho vysokoškolského štúdia. Nie je nám ľahostajné postavenie učiteľov v spoločnosti a ani podmienky v školstve samotnom a už vôbec nie jeho budúcnosť. Nevôľa k progresívnym zmenám núti našich učiteľov – ale aj nás – zreteľne a hlasne požadovať zlepšenie,“ uvádza sa v stanovisku študentov, ktorí pripomínajú, že ich učitelia mnohokrát pracujú na hrane životného minima, čím sú nútení vyhľadávať doplnkové zdroje pre zabezpečenie svojich rodín alebo dokonca odísť do iných pracovných sfér.

Tak, ako učitelia v regionálnom školstve zápasia s neľahkými podmienkami a ohodnotením, aj súčasní pedagógovia na vysokých školách podľa študentov pedagogickej fakulty sú vystavovaní neľahkým podmienkam a neadekvátnemu spoločenskému uznaniu. „Citlivo vnímame výrazne finančne podhodnotené vysoké školstvo, značne ohrozený trvale udržateľný chod a rozvoj vysokých škôl aj už vybudovanej vedeckovýskumnej infraštruktúry,“ píšu študenti v stanovisku.

Neprimerané mzdové podmienky pritom podľa študentov nie sú jediným problémom slovenského školstva. „Z vlastných skúseností, ktoré naberáme počas pedagogických praxí, sú viditeľné nedostatky aj vo vybavení škôl. Aj keď v uplynulých rokoch sa vybavenie jednotlivých škôl zlepšilo, stále sú viditeľné rozdiely medzi rôznymi základnými, stredoškolskými, a aj vysokoškolskými zariadeniami vrátane rozdielov v regiónoch. Myslíme si, že také rozdiely v hmotnom zabezpečení škôl sú nespravodlivé voči tým, komu slúžia. Každý žiak a študent má právo na rovnocenné vzdelávanie s rovnocenným hmotným vybavením školy, ktoré majú slúžiť na skvalitňovanie vedomostí a iných skúseností, ktoré žiaci a študenti v týchto zariadeniach nadobúdajú. Bez dostatočných finančných dotácií k týmto zlepšeniam nedôjde, preto je potrebné problematickú situáciu riešiť,“ hovoria študenti podľa ktorých učitelia a iní odborníci v školstve oprávnene žiadajú lepšie podmienky v školstve a jeho prioritné postavenie v spoločnosti. „Preto podporujeme aktivity, ktoré vedú ku konštruktívnemu a systematickému napĺňaniu týchto požiadaviek,“ dodávajú na záver študenti Pedagogickej fakulty UK.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie UK Univerzita Komenského v Bratislave