Ministerstvo školstva vybralo 40 škôl, budú učiť podľa nového vzdelávacieho programu

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vybralo a zverejnilo 40 škôl, ktoré budú od nového školského roka učiť podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu. Zoznam je dostupný online, na stránke.

Pilotnú skupinu vybral expertný tím tvorený zástupcami ministerstva a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) spomedzi 109 škôl, ktoré prejavili záujem.

Veľký záujem

Vzhľadom na veľký záujem sa ministerstvo rozhodlo do pilotného overovania zapojiť viac škôl, než bolo pôvodne plánované.

Školy sa mohli prihlasovať do 3. marca prostredníctvom online formulára. Zo škôl, ktoré prejavili záujem o zapojenie, sa 98 chcelo zapojiť už od školského roka 2023/2024. MŠVVaŠ o tom informovalo v tlačovej správe. Školám budú pri zavádzaní zmien pomáhať odborníci z NIVaM-u aj z Regionálnych centier podpory učiteľov. Postupné zavádzanie zmien a ich vyhodnocovanie sú potrebné pre úspešnosť reformy.

Pôvodný cieľ bolo nájsť 30 základných škôl, pre vysoký počet kvalitných prihlášok a motivovaných škôl sme sa rozhodli skupinu rozšíriť. Bolo to skutočne náročné rozhodovanie a s tímom sme strávili viacero hodín, aby sme zohľadnili všetky kritériá a vybrali skutočne reprezentatívnu skupinu škôl,“ uviedol poverený minister školstva Ján Horecký.

Výber škôl

„Počet škôl vstupujúcich do pilotného overovania je limitovaný kapacitnými možnosťami NIVaMu a Regionálnych centier podpory učiteľov. Uvedomujeme si totiž, že tieto prvé školy budú potrebovať silnú expertnú podporu. Okolo každej školy vznikne podporný expertný tím,“ dodal.

Pri výbere škôl bol kladený dôraz aj na ich rozmanitosť, tak, aby boli rovnomerne zastúpené všetky kraje a v rámci nich rozloženie do viacerých okresov. Dbalo sa aj na zastúpenie miest i menších obcí. Zastúpené sú aj neplnoorganizované školy, ktoré predstavujú štvrtinu z vybraných.

V zozname sú aj tri školy s vyučovacím jazykom maďarským, tri s vyšším zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ďalším z kritérií bola aj účasť súkromných a cirkevných škôl. Vybrané boli všetky cirkevné školy, ktoré si podali registráciu,“ uvádza ministerstvo.

Vzdelávacie cykly

Prihliadnuté bolo aj na blízkosť Regionálneho centra podpory učiteľov. Experti tiež brali do úvahy aj angažovanosť škôl a ich účasť v pilotnom overovaní vzdelávacích cyklov.

Ďalšia registrácia by mala byť otvorená na jeseň tohto roka. Rezort školstva predpokladá, že zapojiť by sa mohlo 100 škôl, ktoré by od školského roka 2024/2025 začali zavádzať nový Štátny vzdelávací program. Očakáva tiež, že v roku 2025 by do zavádzania zmien mohla byť zapojená tretina všetkých škôl na Slovensku. Celoplošné zavedenie nového školského vzdelávacieho programu je očakávané od školského roka 2026/2027.

Medzi najčastejšími motívmi riaditeľov na zapojenie do pilotného overovania boli zvýšenie atraktivity školy, modernizovanie a inovovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, kreovanie školského vzdelávacieho programu s odbornou podporou, ale aj spolupráca s inými školami či zdieľanie skúseností.

Online diskusie

V priebehu apríla pripravujeme širšie stretnutia s vedením vybraných 40 škôl. Zúčastnia sa na nich tiež zástupcovia ministerstva, Regionálnych centier podpory učiteľov a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Budeme hovoriť najmä o intenzívnej spolupráci, ktorú pripravujeme pre túto prvú skupinu škôl,“ uviedla Denisa Šukolová z NIVaM-u.

Inštitút tiež pripravuje pre pedagógov online diskusie. Budú sa konať od 12. do 28. apríla a ich cieľom je predstavenie najvýraznejších zmien v štandardoch jednotlivých vzdelávacích oblastí. Realizované budú prostredníctvom platformy MS Teams.

Harmonogram podujatí, prihlasovací formulár a formulár na otázky pre autorské tímy sú dostupné na stránke www.vzdelavanie21.sk,“ uzatvára MŠVVaŠ.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján Horecký
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRNárodný inštitút vzdelávania a mládeže