Mesto Košice investovalo státisíce eur do opráv škôl, jedálne sa pripravujú aj na obedy zadarmo

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Mesto Košice investovalo do opráv škôl a školských zariadení 1,25 milióna eur. Počas prázdnin prešlo rekonštrukciou a výraznejšími opravami 36 škôl a školských zariadení. V tlačovej správe o tom informoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Prevažne išlo o výmenu okien, rekonštrukcie cvičebných priestorov, elektroinštalačných a kanalizačných rozvodov, opravy strešného plášťa, sociálnych zariadení, jedálenských výťahov a podobne. Prioritou vedenia mesta je v budúcom roku ešte viac navýšiť investície do škôl a zlepšiť tak podmienky pre študentov i učiteľov.

Vedeniu mesta záleží na kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách a chce robiť všetko preto, aby sa v školách naše deti cítili dobre, aby boli spokojní rodičia a aby naši pedagógovia a ďalší zamestnanci škôl mali pre svoju prácu tie najlepšie podmienky,“ uviedla námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbáľová.

Zvýšený počet stravníkov

V školskom roku 2018/19 navštevovalo prvý ročník v základných školách 1 995 prvákov. Tento rok by ich podľa údajov získaných zo zápisu malo byť viac. Presné čísla ale bude mať zriaďovateľ až vtedy, keď bude jasné, koľko prvákov aj reálne nastúpilo do školy.

Mesto Košice každoročne rozširuje kapacitu materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre školský rok 2019/2020 bola kapacita rozšírená o štyri triedy pre približne 90 detí.

V školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa v predchádzajúcich rokoch stravovalo v priemere vyše 74 percent žiakov základných škôl, na niektorých školách aj viac ako 80 percent. Školy sa aj napriek tomu dôsledne a zodpovedne pripravovali na zvýšený počet stravníkov, ktorý súvisí so štátnou dotáciou na stravovanie žiakov v zariadeniach školského stravovania.

Jedálne modernizujú

Iba v jednom prípade bude potrebné rozšíriť jedáleň pre 800 stravníkov. V niektorých jedálňach sa len doplnili počty miest pri stoloch a všetko, čo k tomu patrí.

V našich školských jedálňach už cca tri roky za sebou modernizujeme, nahrádzame aj staré gastrozariadenia a zabezpečujeme nové. Skoro do každej jedálne boli dokúpené konvektomaty a iné zariadenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť zvýšené počty stravníkov. Poskytli sme školám finančné prostriedky aj na zabezpečenie elektronických systémov na kontrolu dochádzky žiakov a pravidelne monitorujeme stav prípravy k 1. septembru 2019 na zahájenie obedov zdarma,“ povedala Alžbeta Tamásová, vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice.

Mesto Košice je najväčším zriaďovateľom škôl a školských zariadení na Slovensku. V zriaďovateľskej pôsobnosti má 55 materských škôl, 32 základných škôl, 2 základné školy s materskou školou a ďalšie školy a školské zariadenia.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať