Gröhlingovo ministerstvo navrhuje schváliť dohovor o uznávaní vysokoškolského vzdelávania

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) navrhuje schváliť Globálny dohovor Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania.

Tento návrh predložili začiatkom septembra do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa končí v utorok 21. septembra. Ako vysvetlilo ministerstvo v predkladacej správe, jedným z cieľov dohovoru je zvýšiť celosvetovú mobilitu študentov a absolventov.

Zabezpečí uznávanie kvalifikácií

Tiež zaistiť uznávanie kvalifikácií podľa spravodlivých kritérií a zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania vrátane podpory mobility medzi regiónmi sveta.

Zároveň by mali súčasné existujúce regionálne dohovory zostať platné aj naďalej. Dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po uložení dvadsiatej ratifikačnej (akceptačnej) listiny u generálnej riaditeľky UNESCO.

Rezort poukázal na to, že navrhovaný dohovor predstavuje prvý rámec uznávania na globálnej úrovni, ktorý definuje základné zásady uznávania aj práva jednotlivcov uchádzajúcich sa o uznanie kvalifikácie.

S výdavkami neráta

„Pozornosť venuje aj netradičným formám vzdelávania, za podmienky, že dosahujú úroveň kvality formálneho vzdelávania, spoločným cezhraničným študijným programom ‚joint degrees‘ a tiež uznávaniu kvalifikácií vysídlených osôb a utečencov, ktorí z dôvodov súvisiacich s vysídlením nemôžu zdokladovať svoje predchádzajúce vzdelanie,“ objasnil.

Ministerstvo pri dohovore predbežne neráta s výdavkami, ktoré by predstavovali záťaž na štátny rozpočet. Naopak, očakáva príjem.

Očakávajú zvýšenie počtu žiadostí

„Vychádzajúc z predchádzajúcich bilaterálnych a multilaterálnych dohôd v danej oblasti je možné konštatovať, že každé doterajšie prijatie medzinárodného dokumentu, ktorý zjednodušuje uznávanie zahraničného vzdelania, malo za následok zvýšenie počtu žiadostí z dotknutých štátov,“ zhodnotilo.

Zvýšenie záujmu však nie je ministerstva školstva možné presne vyčísliť vopred a bude závisieť nielen od úspešnosti dohovoru, ale do veľkej miery od toho, ako výhodné podmienky budú nastavené zo štátu ako aj vysokých škôl.

Dohovor bol schválený na 40. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v novembri 2019.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRUNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie