Ako pristupovať k vysvedčeniu detí? Odborník radí nasledovné

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ilustračné foto: ttps://www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Blíži sa koniec školského roka a deti prinesú domov svoje vysvedčenia. Tento moment môže byť pre niektorých rodičov radostný, pre iných plný stresu a sklamania. Ako reagovať na známky? Chváliť či kritizovať?

Zamerajte sa na proces, nie na výsledok

Rodičia často nevedia, ako správne reagovať na známky svojich detí. Z rôznych strán počúvame názory, že deti by nemali byť odmeňované za známky, aby sa nestali závislými na odmenách. „Nekarhajte dieťa za známky na vysvedčení. Zamerajte sa na proces, ktorý k nim viedol,“ radí Andy Winson.

Priestor na reflexiu

Vysvedčenie je príležitosťou na bilancovanie snáh a výsledkov dieťaťa. Je dôležité viesť dieťa k tomu, aby sa samo zamyslelo nad tým, čo bolo pre neho dôležité a ako je samo spokojné so svojím výkonom. Andy Winson zdôrazňuje, že cesta vnútornej motivácie je kľúčová pre budúci úspech dieťaťa: „Pre dieťa nie je nič horšie, ako dosiahnuť zlé známky a báť sa za ne prevziať zodpovednosť. Na tomto by mali rodičia popracovať. Automaticky nekarhať, netrestať, ale nechať dieťa, nech si dosiahnutý výsledok obháji.“ Neviete, akým spôsobom? Presne pre tento prípad je vhodné vopred si stanoviť s dieťaťom konkrétny študijný cieľ. Nepodarilo sa mu ho dosiahnuť? „Dajte dieťaťu šancu, aby sa k svojmu koncoročnému prospechu vyjadrilo, respektíve si ho obhájilo. Poskytnite mu priestor, aby takúto konfrontačnú situáciu ustálo, najmä komunikačne. Neuveriteľne tým formujete jeho zdravú osobnosť a schopnosť čeliť i nepríjemnejším rozhovorom či momentom v budúcnosti. Pretože tie, ako všetci vieme, neminú raz žiadne dieťa a bude ich zrejme neúrekom,“ odporúča Winson.

Riešenie problémov

Všetky známky môžu byť zhoršené rôznymi faktormi, vrátane porúch učenia alebo problémov so vzťahmi v škole. Je dôležité, aby rodičia prijali pocity dieťaťa a pomohli mu pretaviť neúspech na konkrétne činy. „Deti aj rodičia potrebujú nádej a pretaviť neúspech na konkrétne činy. Povedzte vášmu školákovi: Ide s tým niečo robiť? Pomôžem ti nevzdať to. Osobné maximum má každý inde a rodič aj vďaka empatickému prístupne postupne sám prichádza na to, kde má jeho dieťa silné stránky a kde už naopak nemá cenu zbytočne sa drieť. Ja som svojim deťom vždy hovoril, že nejde o známky, ale o to, čo sa v škole naučí. Pri príležitosti blížiaceho sa vysvedčenia by ste si mohli spoločne s deťmi urobiť malé ohliadnutie za uplynulými mesiacmi: čo ich bavilo, čo menej a prečo, v čom sa im darilo, v čom si myslia, že sa v škole zlepšili, čo im pri tom pomáhalo, aké ciele si dávajú pre ďalší školský rok a podobne,“ odporúča Winson. Dôležité je tiež, aby rodičia zistili, kde sú silné stránky ich dieťaťa a kde už nemá zmysel tlačiť na pílu.

Podľa kouča je motivácia účinná vtedy, ak je správne nastavená. Každý človek býva motivovaný buď odmenou, alebo musí čeliť bolesti a sklamaniu. Preto je dôležité, aby rodičia používali pozitívnu motiváciu a podporovali svoje deti v ich snahe.

Dôležitosť letného oddychu

Čo sa týka učenia počas prázdnin, Andy Winson odporúča nechať deti byť deťmi. „Deti by mali byť deťmi. Áno, aj so všetkými povinnosťami, ktoré k ich veku patria, ale nechajte ich užiť si prázdniny. Deti majú byť zahltené pohybom, aktivitou, spoznávaním nových veci, cestovaním, skrátka tými vecami, na ktoré počas školského roka nemajú čas. A povedzme si úprimne, deti sa toho aj tak naučia najviac v procese. Väčšinu tých praktických vecí pre život sme sa všetci naučili až v dospelosti. Vtedy, keď sme inú alternatívu nemali,“ vysvetľuje.

Záverečné rady pre rodičov

Najdôležitejšie je, aby rodičia milovali svoje deti a prejavovali im podporu a záujem. „Na známkach našich detí svet nestojí. Dôležitejšie je, aký vzťah s nimi máme a lásku, ktorú im dávame najavo,“ prízvukuje Andy Winson. Rodičia by mali byť autoritou, ktorá dieťa podporuje pozitívnou motiváciou a vedie k tomu, aby sa nebálo čeliť výzvam.

Tieto rady môžu pomôcť rodičom lepšie zvládať situácie spojené s vysvedčením a podporiť svoje deti v ich osobnostnom raste a vzdelávaní.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať