Protimonopolný úrad schválil koncentráciu PPA Controll s Liv Elektra, firmy nie sú konkurenčné

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
PPA Control,
Podľa Protimonopolného úradu SR nemožno firmy označiť za blízkych konkurentov a ich spojenie nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu. Foto: www.facebook.com

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) schválil koncentráciu PPA Controll, a.s., a LiV Elektra, a.s. Tá spočíva v získaní priamej výlučnej kontroly PPA Controll nad LiV Elektra. Ako informoval úrad, po vyhodnotení získaných podkladov dospel k záveru, že koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, keďže značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 3. júna.

PPA Controll vykonáva elektromontážne práce v oblasti vysokého napätia a LiV Elektra elektromontážne práce v oblasti veľmi vysokého, ako aj vysokého napätia. Medzi ich aktivitami teda dochádza k horizontálnemu prekrytiu, avšak LiV Elektra dodáva technicky náročnejšie primárne vysoko napäťové rozvodne ako vstupné rozvodne do priemyslu, zatiaľ čo PPA Controll sekundárne vysoko napäťové rozvodne výlučne ako súčasť hlavnej dodávky diela v oblasti merania a regulácie.

„Teda skupina PPA Controll a nadobúdaná spoločnosť sa zameriavajú spravidla na iných zákazníkov a iný typ zákaziek a nemožno ich označiť za blízkych konkurentov,“ objasnil PMÚ. V tomto prípade vzal úrad do úvahy predovšetkým nízky odhadovaný spoločný trhový podiel oboch firiem, ako aj informácie o počte a charaktere konkurentov. Tiež vychádzal z toho, že v oblasti elektromontážnych prác vysokého napätia účastníci koncentrácie pôsobia na rôznych segmentoch trhu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie LiV Elektra a.s.PPA Controll a.s.Protimonopolný úrad (PMÚ) SR