Na Slovensku podniká viac ako stotisíc žien. Ako si na tom stoja v porovnaní s mužmi?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Podnikanie, szčo, žena, podnikateľka
Ženy sa na pracovisku neustále stretávajú s rôznymi stereotypmi. Foto: ilustračné, /www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Na Slovensku podniká vyše 100 tisíc žien. Je to málo alebo veľa? Každopádne ich počet sa oproti predchádzajúcim rokom znížil, nakoľko v roku 2019, teda pred koronakrízou, Eurostat vykazoval ich počet na úrovni 114,3 tisíc oproti 103,8 tisíc v roku 2022.

Pri otázkach rodových rozdielov sa pozornosť upriamuje na zamestnankyne, už menej na ženy – podnikateľky. Podnikanie je ale aj naďalej takpovediac doménou mužov. V roku 2022 predstavoval počet SZČO z radov mužov 283,2 tisíc, čo bol najvyšší počet za posledné desaťročie,“ konštatuje analytička Wood & Company Eva Sadovská. Z hľadiska odvetvia podnikania sa ženy najviac venujú oblasti predaja a služieb.

Vnímanie podnikateliek sa zlepšuje

Napriek tomu, že vnímanie podnikateliek a žien v manažmente sa postupne zlepšuje, rodová rovnosť stále nie je takou samozrejmosťou, ako by sa mohlo zdať. Ženy sa na pracovisku neustále stretávajú s rôznymi stereotypmi, ktoré im sťažujú ich profesijnú realizáciu a kariérny postup,“ komentuje situáciu na Slovensku pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Združenie podnikateliek a manažérok.

Veľkou výzvou pre podnikateľky a manažérky je podľa združenia taktiež zosúladenie práce s rodinou. Taktiež sa vo svojich podnikoch zaoberajú generačnou výmenou a hľadajú efektívne cesty prepájania viacerých generácií na pracovisku.

Výrazné rozdiely v startupoch

Výrazné rozdiely nielen na Slovensku ale aj v rámci strednej a východnej Európy (CEE) sú medzi mužmi a ženami v odvetví startupov. Až 94 % investícií do startupov v CEE smeruje do spoločností, ktoré vedú výlučne muži. Partneri projektu Healthy Investment Central Eastern Europe (HICEE), ktorý sa zaoberá rozdielmi v investíciách rizikového kapitálu v regióne, tvrdia, že ženy si zaslúžia cielené odstránenie štrukturálnych nerovností.

V roku 2020 pripadol na každé euro investované do startupov zo CEE len jeden cent na podniky vedené výlučne ženami a päť centov na podniky so zmiešaným manažmentom,“ uvádza sa v správe o financovaní v regióne CEE optikou rodovej rozmanitosti a pozitívneho vplyvu.

Tento trend potvrdzujú aj ďalšie štúdie, keď za posledné roky nezískali startupy vedené ženami v regióne CEE viac ako dve percentá finančných prostriedkov.

Menej spoločností založených ženami

Prečo sa startupom vedeným ženami dostáva menej prostriedkov? Jedným z dôvodov je, že v porovnaní s mužskými alebo zmiešanými startupmi je menej startupov vedených výlučne ženami. V európskom meradle iba jednu z desiatich spoločností založených v roku 2022 viedli výlučne ženy, ako vyplýva z analýzy spoločnosti Boston Consulting Group.

Rozdiel v počte podnikateliek nie je taký výrazný ako v príleve finančných prostriedkov, berúc do úvahy pohlavie lídrov. Čo sa týka Slovenska a jeho susedov, tak napríklad vo Viedni je vyše tretina všetkých startupov založená alebo spoluzaložená ženami, kým priemer v regióne CEE predstavuje 13 %.

Na Slovensku podľa správy Globsecu o úlohe žien v rámci inovačných ekosystémov sú ženy na čele 21 % startupov.

Podporné aktivity projektu

Členovia konzorcia vyvíjajú v rámci projektu HICEE rôzne aktivity proti rodovej nerovnosti. Na jednej strane projekt zabezpečuje rôznorodý výber expertov zodpovedných za hodnotenie startupov. Okrem toho konzorcium podporí účasť podnikateliek na projekte, pričom uzná hodnotu a poznatky, ktoré iniciatívy vedené ženami prinášajú tomuto odvetviu.

Tieto opatrenia majú zmysel z hľadiska sociálnej spravodlivosti a prispievajú k lepšiemu rozvoju inovácií a podnikania v strednej Európe. Zo správy o financovaní v regióne CEE totiž tiež vyplýva, že startupy založené ženami generujú takmer dvojnásobné príjmy na jedno euro získaných finančných prostriedkov v porovnaní so startupmi založenými mužmi.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Eva Sadovská
Firmy a inštitúcie EurostatWood & Company