Virtuálne stretnutie odborníkov na konferencii BIM a digitalizácia v stavebníctve 2020 v Bratislave

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Konference bim a digitalizace 2020_delta projektconsult slovakia_panelova diskuze.jpg
Panelová diskusia 6. ročníka Konferencie BIM a digitalizácia: zľava: moderátor Vladimír Hain, Matej Grébert ateliér Compass, Martin Mišún DELTA Slovensko, Daniel Marinica CREATERRA. Na obrazovkách: zľava: Zofia Feliksinska HB Reavis Slovakia, Erik Štefanovič DELTA Slovensko, Jaroslav Synek Metrostav Praha. Foto: DELTA

Šiesty ročník konferencie BIM a digitalizácia v stavebníctve presunuli organizátori z kongresovej sály do online priestoru. Vďaka novému online formátu bola inovatívnejšia, prístupnejšia a v mnohých ohľadoch lepšia. Konferencia tak bola skutočne opäť medzinárodná. Navzdory situácii s COVID-19 sa 24. septembra 2020 virtuálne stretli odborníci z oblasti stavebníctva a architektúry z viacerých krajín a predniesli svoje inšpiratívne prednášky. Šiesty ročník odbornej BIM konferencie zorganizovalo Vydavateľstvo EUROSTAV pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Pre Vydavateľstvo EUROSTAV bolo v momentálnej situácii spojenej so šírením koronavírusu prirodzené uprednostniť zdravie a bezpečie ľudí a zorganizovať konferenciu pre odborníkov zo stavebnej brandže a architektov virtuálne. Vďaka technológiám a internetu sa vysielalo naživo zo štúdia a konferencia tak opäť ponúkla účastníkom a hosťom nové zaujímavé informácie zo sveta BIM. Zásluhu na tom majú aj podporovatelia konferencie – Slovenská komora architektov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenská komora stavebných inžinierov. Poďakovanie organizátorov patrí aj partnerom konferencie: hlavnému partnerovi spoločnosti DELTA Slovensko, odborným partnerom – spoločnosti DOKA Slovakia, Debniaca technika, s. r. o., spoločnosti EUROVIA SK, a. s., spoločnosti STRABAG, inštitúcii Odborná rada pre BIM, spoločnosti BIM.POINT. Vystúpenie trinástich rečníkov patriacich k európskej špičke v problematike BIM sledovalo naživo z pohodlia svojho domova či kancelárie viac ako 180 účastníkov. Po úvodnom privítaní výkonnej riaditeľky Vydavateľstva EUROSTAV Michaely Koreňovej sa chopil mikrofónu moderátor konferencie Vladimír Hain a uviedol prvý blok prednášok.

1. blok: Prepojenie účastníkov stavebného procesu do jedného (BIM) celku

Prvá prezentácia patrila zástupcom spoločnosti DELTA Slovensko, hlavnému partnerovi konferencie. Z ČR sa cez telemost pripojil Erik Štefanovič, konateľ spoločnosti DELTA, a zo štúdia jeho kolega Martin Mišún. Spoločne odhalili BIM z pohľadu 3C, teda ako prostriedok kooperácie, komunikácie a koordinácie (Cooperation, Communication, Coordination), a demonštrovali to na konkrétnom medzinárodnom projekte, ktorý s projektovým tímom, ktorý zahŕňa viac než osemdesiat odborníkov hovoriacich štyrmi rôznymi jazykmi, aktuálne pripravujú. Po nich vystúpila Veronika Krausková z Fakulty architektúry STU a priblížila dôležitosť dátového formátu IFC, jeho úskalia, vývoj a vylepšenia. Na túto prezentáciu nadviazala Lucia Benkovičová, architektka, redaktorka, autorka mnohých publikácií a expertka registrovaná v databáze APVV a EC. Objasnila rozdiely medzi virtuálnou, rozšírenou a zmiešanou realitou a zamerala sa najmä na ich využitie v architektúre a stavebníctve. Prvý blok prezentácií ukončil svojím vystúpením na diaľku David Neužil z českej spoločnosti Construsoft, ktorý priblížil softvérové 3D BIM riešenia pre rôzne konštrukcie a zameral sa na Tekla Structures pre oceľové a železobetónové konštrukcie a ich detaily.

2. blok: Digitalizácia BIM v praxi

Druhý blok zameraný na skúsenosti zo stavebnej praxe otvoril Jaroslav Synek, špecialista na kvalitu stavebných prác a BIM v spoločnosti Metrostav, a.s, Praha. Konštatoval, že nedostatočné využívanie digitalizácie v stavebníctve je dôvodom stagnujúcej efektivity všetkých stavebných procesov a priblížil možnosti a prínosy digitálnej agendy stavebných prác. Zaujímavým príspevkom pokračoval Lukáš Zelený zo spoločnosti SIEBERT + TALAŠ. Hovoril o prepojení a doplnení BIM-u, virtuálnej reality, parametrickej architektúry a generatívneho designu v stavebnej projekcii a ich výhodách pri architektonických návrhoch. Tomáš Minka zo spoločnosti BIM.POINT z Českej republiky prezentoval svoju prednášku prostredníctvom videokonferencie, v ktorej priblížil spôsoby a možnosti vytvorenia digitálneho dvojčaťa stavby. Záver druhého bloku patril Romanovi Hajtmankovi z Fakulty architektúry STU v Bratislave – na konkrétnych prípadových štúdiách ukázal, aký veľký význam má pri správe budovy sledovanie užívateľov priestorov.

3. blok: Efektivita práce v BIM

V poslednom bloku prednášok vystúpili štyria prednášajúci, dvaja zo zahraničia formou videohovoru a dvaja zo štúdia. Prvým bol Theodor Sansakrit Strohal, ktorý zodpovedá za implementáciu BIM v skupine STRABAG v Rakúsku a krajinách strednej Európy. Upozornil na existujúce podstatné medzery v zavádzaní digitálnych nástrojov a v ich technickej implementácii a priblížil spôsoby, ako urýchliť digitálnu stratégiu a transformáciu. Ďalším hosťom bol Daniel Marinica zo spoločnosti CREATERRA. Priblížil praktické skúsenosti z projektovania malých a stredných projektov pasívnych stavieb rôznych konštrukcií a modelovanie konštrukčných detailov v 3D. Petr Matyáš, predseda predstavenstva czBIM a konateľ spoločnosti di5 architekti inžinieri, sa prihlásil prostredníctvom online streamu. Objasnil prípravu Koncepcie zavádzania BIM v ČR a na príkladoch z praxe ilustroval spôsob jej uplatnenia a riešenia problémov. S poslednou prezentáciou prostredníctvom telemostu vystúpila Zofia Feliksinska zo spoločnosti HB Reavis a zdôraznila, ako je dôležité pri práci v BIM nastaviť si na začiatku projektu pravidlá a požiadavky jednotlivých strán – developera, architekta, projektanta.

V panelovej diskusii sa rečníci a zástupcovia Slovenskej komory architektov podelili o svoje skúsenosti, očakávania, pomenovali súčasné prekážky pri práci s BIM a naznačili, čo by sa malo zlepšiť a ako proces zefektívniť. Záverečné slovo patrilo opäť Michaele Koreňovej z Vydavateľstva EUROSTAV, ktorá poďakovala moderátorovi, všetkým rečníkom a partnerom, ktorí podporili túto konferenciu, aj jej účastníkom.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať