ZAUJÍMAVOSTI: Na riešení jadrového odpadu v Černobyle sa podieľajú aj Slováci

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VUJE sa zapojila do likvidácie odpadu v Černobyle
Zdroj: VUJE

Slovenská spoločnosť VUJE vyvinula a dodala špeciálne kontajnery na prepravu tekutých rádioaktívnych odpadov v Černobyľskej jadrovej elektrárni.

Na riešení rádioaktívneho odpadu v Černobyľskej elektrárni sa podieľajú aj Slováci. Spoločnosť VUJE totiž vyvinula a dodala špeciálne kontajnery na prepravu tekutých rádioaktívnych odpadov. Kontajnery so špeciálnym návesom dodali do medziskladu vyhoretého paliva ISF-2 v Černobyľskej jadrovej elektrárni. Budú slúžiť na prepravu tekutého jadrového odpadu, vznikajúceho počas fragmentácie vyhoreného paliva z reaktorových blokov 1, 2 a 3.

Tekutý jadrový odpad

Princíp fragmentácie spočíva v rozrezaní 12 metrov dlhej palivovej kazety na tri časti, tie sa ukladajú do špeciálnych kontajnerov a uskladnia v nadzemnom suchom sklade po dobu 100 rokov. Celkovo sa má uskladniť 21 tisíc palivových kaziet a 23 tisíc predlžovacích tyčí. Pri rezaní je potrebná voda na očistenie a technické úkony a z nej sa po kontakte s vyhoreným, ale stále aktívnym palivom, stáva tekutý jadrový odpad.

Po havárii štvrtého reaktora v roku 1986 mala elektráreň funkčné ešte tri bloky a dva nové vo výstavbe. V roku 2000 bol odstavený posledný, tretí blok a ukončená prevádzka. Po definitívnom rozhodnutí o kompletnom uzatvorení elektrárne sa začalo s jej vyraďovaním a likvidáciou. Bolo potrebné vyviezť palivo z elektrárne, ktoré sa v súčasnosti uskladňuje v medzisklade vyhoretého paliva priamo v areáli elektrárne. Zároveň bola vybudovaná jedna z najväčších stavieb sveta – nový ochranný sarkofág 4. bloku.

Hrúbka tieniacej steny kontajnera je 16 centimentrov, celková hmotnosť vyše 14 ton, z čoho až 13 ton slúži na tienenie. Jeden kontajner je navrhnutý na prepravu 1 000 litrov tekutého odpadu a pri najvyššej prevádzke celého objektu bude potrebné prepraviť štyri kontajnery týždenne. Čiže medzi medziskladom ISF-2 a Černobyľskou jadrovou elektrárňou sa otočia dvakrát týždenne.

Následne do procesu vstupuje slovenská spoločnosť VUJE. Ako totiž vysvetľuje riaditeľ divízie diagnostiky jadrovoenergetických zariadení VUJE Adrian Kovalyk, medzisklad ISF-2 nemá linku na spracovanie tekutých odpadov. „Preto je potrebné vzniknutý tekutý rádioaktívny odpad transportovať z medziskladu ISF-2 späť do Černobyľskej jadrovej elektrárne. Tam sa spracuje a uskladní. A práve tekutý odpad sa bude prevážať v nami vyvinutých kontajneroch,“ vysvetľuje Kovalyk.

Už v každej ukrajinskej atómke

Pre VUJE je kontrakt významný aj z dôvodu, že po jeho realizácii už majú produkty z portfólia spoločnosti zastúpenie na každej prevádzkovanej i vyraďovacej jadrovej elektrárni na Ukrajine. „Zároveň bol pre nás projekt výzvou. Hoci sme podobné kontajnery dodali v minulosti pre elektráreň v Bohuniciach, nároky pre Černobyľskú elektráreň boli oveľa vyššie a náročnejšie,“ tvrdí Kovalyk.

Kontajnery spolu s prepravným návesom, ktorý preváža ťažké kontajnery z budovy prípravy do Černobyľskej elektrárne navrhli VUJE a ZTVS VVÚ. Takisto vyrobili tri dokovacie stanice. Dve plniace sú v budove prípravy skladovania IFS-2 a tretia, vypúšťacia stanica, je inštalovaná v transportnom koridore 3. bloku Černobyľskej jadrovej elektrárne. Prevezený tekutý odpad sa tam ďalej spracováva, zahusťuje a cementuje, aby získal pevnejšiu konzistenciu a bol tak bezpečne skladovateľný.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať