Ministerstvo investícií chce podporiť využitie geotermálnej energie v Košickej kotline, projekt má dve časti

Geotermálny vrt
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) predložilo na štvrtkové rokovanie vlády informatívny materiál o zámere podpory národného projektu s názvom Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline z Fondu na spravodlivú transformáciu (FST).

Zámer v štvrtok zobrala vláda na vedomie. Ako vyplýva z predkladacej správy, na podporu geotermálnej energie a rozvodov tepla je v rámci FST pre Košický samosprávny kraj vyčlenená indikatívna alokácia 56,1 mil. eur.

Využitie geotermálnej energie

Zasadnutie, na ktorom bude Komisia pre FST rokovať o schválení zámeru národného projektu s názvom Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline sa uskutoční 12. júla.

Členovia komisie, ktorým bol návrh zámeru národného projektu zaslaný 10 pracovných dní pred zasadnutím, majú možnosť návrh zámeru pred jeho schvaľovaním pripomienkovať. V prípade schválenia zámeru bude môcť poskytovateľ, ktorým je MIRRI SR, pristúpiť k príprave a vyhláseniu výzvy v priebehu leta tohto roku.

Cieľom projektu je využiť potenciál geotermálnej energie v Košickej kotline a priviesť teplo z geotermálnych vrtov pri obci Ďurkov (okr. Košice – okolie) do horúco-vodnej siete systému centrálizovaného zásobovania teplom (SCZT) v meste Košice do roku 2026. Cieľovou skupinou sú koneční spotrebitelia tepla z SCZT Košice, teda približne 171-tisíc obyvateľov.

Dekarbonizácia a ukončenie spaľovania uhlia

Projekt je zároveň strategickým zámerom spoločnosti MH Teplárenský holding a.s. (MH TH) v oblasti dekarbonizácie a ukončenia spaľovania uhlia v závode tepláreň Košice. Žiadateľom národného projektu je MH TH a partnerom národného projektu je spoločnosť Geoterm Košice.

Projekt je zložený z dvoch častí. Prvou je výstavba troch nových geotermálnych vrtov a sprevádzkovanie troch existujúcich vrtov pri obci Ďurkov spoločnosťou Geoterm Košice celkovej inštalovanej kapacite 30 MWt.

Druhou je výstavba výmenníkovej stanice a teplovodu o dĺžke 15 kilometrov z miesta geotermálneho zdroja pri Ďurkove do teplárne v Košiciach spoločnosťou MH Teplárenský holding.

„Projekt rieši akútny problém závislosti SR na dovoze fosílnych palív a ich využívania v oblasti teplárenstva. Tento projekt podporí odklon od fosílnych palív a zvýši využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V prípade zrealizovania tohto projektu by išlo o najväčší zdroj geotermálnej energie na území SR, čo je dôležité aj v kontexte diverzifikácie zdrojov v teplárni v Košiciach, ktorá je jedna z najväčších teplárni v strednej Európe,“ uvádza sa v správe.

Podiel obnoviteľných zdrojov

Predpokladaná inštalovaná kapacita nového geotermálneho zdroja je približne 30 MWt, čím sa vyrobí približne 180 GWh tepla ročne. To predstavuje takmer štvrtinový podiel na celkovej dodávanej energii do košickej teplárne.

Celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe tepla pre Košice by sa realizáciou tohto projektu zvýšil až na 42 percent. Realizáciou tohto projektu by sa mala znížiť spotreba fosílnych palív (uhlia a plynu) v teplárni a tak následne znížiť emisie CO2 teplárne ročne až o 54-tisíc ton.

Celkové náklady projektu sa predpokladajú vo výške 87,7 mil. eur. Vytvorí sa 16 nových pracovných miest a projekt by mal byť ukončený do roku 2026.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie KSK Košický samosprávny kraj (VÚC)MH Teplárenský holdingMinisterstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR MIRRI